Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić, gdy dziecko nie chce odrabiać lekcji?

Co zrobić, gdy dziecko nie chce odrabiać lekcji? 3


Czy Twoje dziecko robi wszystko, byle tylko nie odrobić lekcji? Wierci się, kombinuje jak wyjść z domu, krzyczy lub płacze? Potem na pewno musicie nadrabiać wszystko późną nocą albo wysłuchiwać narzekań nauczyciela. Przeczytajcie, jak poradzić sobie z małym buntownikiem i zmotywować go do odrabiania lekcji. Oto 7 zasad, które pomogą Wam rozwiązać ten problem.

7 zasad, które musisz wprowadzić w życie, gdy dziecko nie chce odrabiać lekcji:

1. Nie przejmuj całkowitej kontroli nad dzieckiem - poznaj je

Rodzice często twierdzą, że ich dzieci w ogóle nie są zmotywowane do nauki i odrabiania lekcji. Tymczasem okazuje się, że dzieci mają motywację, ale widzą to inaczej niż rodzice. Narzucanie swojej wersji prowadzi do nieporozumień i toczenia walk zamiast do współpracy.

2. Popatrz wstecz

Zastanów się, sprawdzało się w przeszłości, kiedy dziecko odrabiało lekcje bez problemów. Jak się zachowywaliście, co mogło je motywować do nauki. Zapytaj swojego syna lub córkę. Znajdź różnicę między obecnym zachowaniem. Pamiętaj, aby doceniać to w czym dziecko jest dobre, a nie tylko krytykować za przyniesione jedynki. To strasznie demotywuje. Może chciałoby mieć jakieś hobby, chodzić na zajęcia dodatkowe lub warsztaty dla dzieci i młodzieży? To dobry sposób na zmotywowanie do wykonania obowiązków: "Będziesz chodził na zajęcia, ale pod warunkiem odrobienia lekcji na czas."

3. Zaprzestań nocnych walk

Przestań walczyć z dzieckiem co noc i zdystansuj się. Potraktuj pracę domową jako sprawę do rozstrzygnięcia między uczniem a nauczycielem. Ty zajmij się swoją pracą, dziecko natomiast niech zajmie się swoją. 

4. Zrób sobie przerwę

Kiedy czujesz, że Twoja cierpliwość się kończy zrób przerwę w pomaganiu dziecku.  Zostaw je samo choć na kilka minut. Twoje podniesione ciśnienie nikomu dobrze nie służy. 

5. Ustalcie zasady odrabiania lekcji

Najlepiej spisać zasady na kartce i powiesić w widocznym miejscu. Niewykonanie zadań skutkuje pewnymi z góry ustalonymi konsekwencjami. Przykładowo:

  1. Adaś odrabia pracę domową po szkole od godziny 17:00.
  2. Odrabianie lekcji odbywa się przy dużym stole w jadalni. Przed kolacją należy sprzątnąć swoje rzeczy.
  3. Jeśli oceny się pogarszają ograniczamy czas na oglądanie telewizji/gry na komputerze.
  4. Weekend zaczyna się kiedy wszystkie lekcje będą odrobione. Wszystkie atrakcje są dozwolone po wykonaniu pracy.

6. Skup się na sobie

Poświęcając całą uwagę na prace domowe dziecka nie myślisz o swoich aktywnościach. Pomyśl o swoich celach, swojej pracy domowej. Przecież masz do zrobienia masę rzeczy, które czekają na swoją kolej. Nie możesz poświęcić całego czasu na odrabianie lekcji z dziećmi.

7. Pozwól dziecku podejmować decyzję i  ponieść ich konsekwencje

Jeśli Twoje dziecko wybierze wolny wieczór i nie odrobi lekcji - niech poniesie konsekwencję swoich decyzji (nienarzuconych przez rodziców). Jeśli wykona słabo pracę i dostanie marną ocenę - niech wie, że jest odpowiedzialne za swoje czyny. Możesz tylko zapytać: Czy jest zadowolone ze swoich wyników? Co może zrobić, żeby je poprawić? Czy potrzebuje Twojej pomocy? Jeśli poprosi możesz pomóc mu sporządzić plan działania. Nie możesz jednak robić nic za niego.

Pamiętaj, że praca domowa jest obowiązkiem Twojego dziecka - nie Twoim. Musi ono nauczyć się odpowiedzialności za swoje czyny i wiedzieć, że mama za niego wszystkiego nie zrobi. Popatrz na całą sytuację z dystansem, pomagaj, ale nie wyręczaj. Jeśli trzeba, zapisz dziecko na zajęcia dodatkowe lub korepetycje.


Komentarze


Maja Szczukiewicz /

Po powrocie ze szkoły był obiad i od razu odrabianie lekcji. Bez odrobionych lekcji nie było zabawy i wyjścia na podwórko - tak było za moich czasów. Lepszej motywacji nie trzeba :)

Patrycja K /

Izabel, może to i lekcje dziecka, jego odpowiedzialność za oceny, ale jednak nie można tej sprawy lekko traktować;) Czasem dzieci potrzebują pomocy tylko nie potrafią o nią poprosić- może nauczyciel poświęca uczniom za mało uwagi, dziecko potrzebuje więcej czasu na przyswojenie nowych rzeczy. Trzeba motywować dziecko, rozbudzić w nich chęć nauki, pokazywać wykorzystanie nauki w codziennym życiu. Najlepiej pomagać dziecku w nauce poprzez zabawę itd.

Izabel /

i dowiedziałam się czegoś nowego :) to są lekcje dziecka nie moje!