Kategorie bloga
Globalny kryzys edukacyjny -  miliony dzieci bez podstawowych umiejętności

Globalny kryzys edukacyjny - miliony dzieci bez podstawowych umiejętności


Rozwój umiejętności jest kluczowym elementem, który przygotowuje dzieci do pracy w przyszłości, nawet w przypadku miejsc pracy, które jeszcze nie istnieją. Dziecko, które nie umie czytać i pisać będzie oczywiście gorzej postrzegane i słabiej wyposażone jako osoba dorosła. 

Globalny kryzys edukacyjny

W Genewie, na dorocznym szczycie Global Shapers, około 400 "twórców zmian" w wieku poniżej 30 lat przedstawi sposoby, które ich zdaniem powinny zaspokoić potrzeby społeczności. Zaledwie kilka dni później, ministrowie edukacji z krajów G20 spotkają się w Mendozie, gdzie pojawi się wiele pytań o to, w jaki sposób przygotować nasze dzieci i młodzież do życia w przyszłości.

To oczywiste, że w przyszłości, miejsca pracy będą wymagały od uczniów posiadania nie tylko umiejętności czytania i pisania, a także dużych zdolności  np. w zakresie matematyki. Niezbędne będą również umiejętności miękkie, takie jak rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie, które umożliwi im dostosowanie się do szybko zmieniającego się środowiska. Niestety, miliony dzieci nigdy nie zdobędą tych umiejętności, ponieważ nie rozpoczęły nawet nauki w szkole, zrezygnowały ze szkoły lub ich szkoła nie oferuje wysokiej jakości edukacji.

Skutki kryzysu edukacyjnego

Jesteśmy w trakcie globalnego kryzysu edukacyjnego. Według danych Instytutu Statystyki UNESCO (UIS), aż 617 milionów dzieci i nastolatków nie czyta biegle, ani nie zna dobrze matematyki. Kryzys ten jest nie tylko niepokojący z perspektywy krajowej, ale także uniemożliwia wielu jednostkom wyjście z ubóstwa, dzięki lepszym możliwościom zarobkowym. Każdy dodatkowy rok nauki, może poprawić perspektywy zawodowe danej osoby i zwiększyć jej dochody o 10-20%, jeśli oczywiście uzyska wymagane umiejętności. Osoby wykształcone są również bardziej skłonne do podejmowania lepszych decyzji, takich jak nawet szczepienie swoich dzieci. Kryzys edukacyjny jest po prostu ogromnym marnowaniem talentu i potencjału ludzkiego.

Kogo w największym stopniu dotyczy kryzys edukacyjny?

Niestety, kryzys ten dotyka dzieci i młodzież na każdym kontynencie. Spośród 617 milionów osób, które nie rozpoczęły edukacji (nie mówiąc już o zajęciach dodatkowych), prawie połowa żyje w G20 - tak  szacuje Instytutu Statystyki UNESCO w nowym dokumencie.

Uzyskane dane pokazują, że kryzys edukacyjny dotyczy głównie Azji Środkowej i Południowej oraz Afryki Subsaharyjskiej. Około 80% nastolatków w szkole (mniej więcej w wieku od 12 do 14 lat) nie umie płynnie czytać. Kraje te cierpią z powodu ogromnej utraty talentów młodych ludzi, którzy nie będą w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami technologicznymi.

Jednak kryzys edukacyjny dotyczy nie tylko biednych regionów. Występuje też w znacznie zamożniejszych częściach świata takich jak np. Ameryka Północna czy Europa. Znaczna część nastolatków uczęszczających do szkoły,  bo aż prawie 20%, nie ma podstawowych umiejętności, które umożliwiłyby im pójście do przodu. To oczywiste, że młodzi ludzie bez wykształcenia podstawowego są bardziej narażeni na bezrobocie.

Przyczyny kryzysu edukacyjnego

Zdaniem Instytutu Statystyki UNESCO, za podstawy kryzysu edukacyjnego odpowiedzialne są trzy elementy:

  • Niedostępność szkoły, która oznacza, że ​​niektóre dzieci nigdy nie będą miały szansy na zdobycie podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie.
  • Szkoły nie „utrzymują” przy sobie wszystkich dzieci, które zaczęły do nich uczęszczać. Prowadzi to do wysokiego odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę.
  • Niska jakość edukacji powoduje, że  miliony dzieci i nastolatków opuszczają szkołę  bez umiejętności, które umożliwią im w przyszłości konkurowanie z innymi osobami.

Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę  w rozwijaniu umiejętności. Rządy na całym świecie dokładnie analizują ten temat, w ramach swoich zobowiązań do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Cel edukacyjny (SDG 4) obejmuje szereg założeń, takich jak np. równy dostęp do kształcenia zawodowego, a także bezpłatne, powszechne kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. Dzieci i młodzież naprawdę zasługują na możliwość nauki i na  szansę rozwijania własnych talentów.

źródło: https://www.weforum.org
źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze