Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Jak sprawić by dziecko było lepsze z matematyki?

Jak sprawić by dziecko było lepsze z matematyki?


Niektórzy ją uwielbiają, a niektórzy nienawidzą. O czym mowa? Oczywiście o matematyce, nazywanej „królową nauk”. Większość dzieci w wieku przedszkolnym uzdolniona jest matematycznie. Jednak mniej więcej po roku uczęszczania do szkoły podstawowej, nauka tego przedmiotu zaczyna stwarzać im problemy. Gdzie podział się ich talent, dlaczego tak się dzieje? Jak sprawić by nauka matematyki była przyjemnością i żeby dziecko osiągało lepsze wyniki?

Dlaczego w szkole dzieci tracą zdolności matematyczne?

Ponad połowa dzieci w wieku przedszkolnym jest uzdolniona matematycznie. Jednak w szkole podstawowej już większość z nich staje się mniej twórcza, nie lubi się uczyć tego przedmiotu, niechętnie rozwiązuje zadania. Przypomnijcie sobie, czy Wy będąc w szkole podstawowej z wielką chęcią uczestniczyliście w lekcjach matematyki? Opracowane schematy, nauka tabliczki mnożenia na blachę, brak własnej inwencji twórczej. Szkoła w pewnym stopniu ogranicza rozwój umiejętności matematycznych u dzieci. Oprócz tego, przedmiot ten uważany jest za jeden z trudniejszych przedmiotów, a takie błędne myślenie wywołuje u dzieci negatywne emocje. Co ciekawe stwierdzono, że to chłopcy częściej wołani są przez nauczycieli do tablicy, niż dziewczynki. Zachowanie to powoduje u dziewczyn utratę pewności siebie i wiary we własne umiejętności.

„Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia, jednak wspaniale pasuje do świata realnego i tak świetnie go tłumaczy.”

 Albert Einstein

Matematyka w życiu przedszkolaka

Dziecko, które nawet jeszcze nie zaczęło edukacji szkolnej, można zaciekawić i zainteresować matematyką. Różnego rodzaju ćwiczenia, zagadki i zabawy sprawią, że w przyszłości przedmiot ten nie będzie stwarzał mu większego problemu. Zatroszczmy się o zdolności matematyczne swoich dzieci już od najmłodszych lat. Nie mamy na myśli dodawania, odejmowania, czy mnożenia, bo na taką naukę jest oczywiście jeszcze za wcześnie. Dzieci w wieku przedszkolnym zaprzyjaźnijmy z matematyką. Pamiętajmy, że matematyka to nie tylko liczby i działania, to także geometria, orientacja przestrzenna waga i miara.

Matematyka w życiu codziennym

Dzieci uwielbiają prace manualne, zagadki, ciekawe doświadczenia. Pozwólmy im poznać matematykę, która ukryta jest w życiu codziennym. Dajmy dziecku 6 truskawek i poprośmy, aby podzieliło je równo pomiędzy wszystkich domowników (3 osoby). Zapoznajcie je z pojęciem wagi. W tym celu przygotujcie słoik pusty i wypełniony wodą, zapytajcie, który z nich jest cięższy. Zmierzcie krokami odległość od drzwi wejściowych do pokoju, rysujcie kredą na chodniku figury geometryczne. Wycinajcie razem kolorowe cyfry z kartonu, bawcie się. Gry planszowe, zwłaszcza te, w których rzucamy kostką i przesuwamy się pionkiem po planszy są świetnym treningiem. Już takie proste ćwiczenia wykonywane w dzieciństwie, wpływają pozytywnie na rozwój zdolności matematycznych w późniejszym wieku. Świetnym pomysłem są zajęcia dodatkowe, np. szachy. Doskonale wpływają one na umiejętność logicznego myślenia, poprawiają koncentrację, ćwiczą mózg dziecka. Rodzice dzieci, które uczęszczały na szachy potwierdzają, że dzięki nim znacznie polepszyły się oceny z matematyki ich pociech. Sami nauczyciele byli miło zaskoczeni.

Jak sprawić by dziecko było lepsze z matematyki?

Matematyka sprawia problem wielu uczniom w szkole podstawowej. Rolą rodzica jest nieść dziecku pomoc i wsparcie. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne.

  • Nie uczmy na pamięć, pozwólmy zrozumieć. Czasami nie ma innego wyjścia i np. wzorów należy nauczyć się na pamięć. Jednak tam, gdzie to tylko możliwe, pozwólmy dziecku zrozumieć matematykę.
  • Nauka przez zabawę. U młodszych dzieci jedną z lepszych form nauki jest zabawa. Do nauki liczenia możecie wykorzystać gruszki, jabłka, w zależności od tego co macie pod ręką. Podczas spaceru zbierajcie kamyki, kasztany, żołędzie, dodawajcie i odejmujcie jedne od drugich.
  • Nie porównuj. Nigdy nie porównuj zdolności matematycznych swojego dziecka, ani to z jego rodzeństwem, ani z rówieśnikami. Pamiętaj, każdy jest indywidualnością i każdy uczy się w swoim tempie. Porównywanie może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego.
  • Motywuj i chwal. Za każdy, nawet najmniejszy sukces i postęp chwal swoje dziecko. Każdy lubi być przecież pochwalony i doceniony, prawda?
  • Nauka z rówieśnikami. Niektóre dzieci lubią uczyć się z rówieśnikami, a we dwójkę matematyka nie jest tak straszna. Dlatego co jakiś czas zaproś kolegę/koleżankę i pozwól dzieciom uczyć się razem. Przygotuj smaczne i zdrowej przekąski, które umilą im czas.
  • Nie wyśmiewaj. Unikaj zdań „ No tego nie rozumiesz?”, „Przecież to jest takie proste.” Dziecko może poczuć się przez Ciebie wyśmiane, mimo iż wcale nie miałaś tego na celu.
  • Korepetycje, zajęcia dodatkowe, warsztaty. W przypadku trudnego materiału, w którym nie możesz pomóc swojemu dziecku, wynajmij korepetytora. Zapytaj znajomych, może mają kogoś do polecenia. Korepetytor powinien nie tylko umieć matematykę, ale także powinien mieć dobre podejście i dobry wpływ na Twoje dziecko. Możesz także zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe, np. wspomniane wcześniej szachy lub kreatywne zajęcia matematyczne.

Mamy nadzieję, że po pewnym czasie Twoje dziecko stwierdzi, że matematyka nie jest wcale taka straszna! Warto zadbać, by liczenie było kojarzone z prawdziwym życiem. Wtedy dziecko ma świadomość, że matematyka naprawdę mu się przyda.

Wyszukiwarkę zajęć dodatkowych znajdziesz tutaj >>> Zajęcia Dodatkowe <<<

Komentarze