Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Z punktu widzenia nauczyciela: oto 5 rzeczy, których Ty, rodzicu, nie powinieneś robić!

Z punktu widzenia nauczyciela: oto 5 rzeczy, których Ty, rodzicu, nie powinieneś robić!


Szkoła jest dla naszych dzieci niemal jak drugi dom. To tutaj uczą się one samodzielności i szanowania autorytetów, zdobywają przyjaciół i odnoszą sukcesy. Czasami jednak w tym procesie przeszkadzają… rodzice. Choć kochają i wspierają, popełniają czasami poważne błędy. Oto 5 z nich – strzeż się ich jak ognia.

1. Nie dawaj dziecku telefonu do szkoły.

Ciągle obniża się średnia wieku, w którym dziecko otrzymuje smartfon na własność – obecnie ma go nawet wiele 4-ro czy 5-ciolatków. Uczeń w drugiej klasie szkoły podstawowej, który na przerwach wyjmuje komórkę, nie jest zatem dla nauczyciela zaskakującym widokiem. Zaskakujące nie są również tego efekty, o których mówi Anna, nauczycielka z Bydgoszczy:

- Rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką krzywdę robią swoim dzieciom, kiedy dają im do szkoły telefon komórkowy. W drugiej klasie szkoły podstawowej, w której pracuję, komórkę ma około 60% uczniów. W trzeciej już niemal każde dziecko biega ze smartfonem, choć właściwie „biega” to niewłaściwe określenie – te dzieci właściwie niewiele się ruszają. Nie rozmawiają ze sobą, nie wymieniają sekretów, nie ścigają się i nie mają szalonych pomysłów. Wszystko zostało zastąpione przez siedzenie z pochyloną głową i izolację od świata. Widzę też, że robią się bardziej agresywne wobec siebie, mają ogromny problem ze skupieniem uwagi, z nauką. Rywalizacja o najnowszy model telefonu także nie poprawia wzajemnych relacji. Są oczywiście rodzice, którzy telefonom w tym wieku mówią „nie”, ale ich dzieci często… nie mają się z kim bawić. Czują się gorsze, bywają ignorowane. Argumentem rodziców jest potrzeba kontaktu z dzieckiem, ale przecież w tym celu wystarczyłby smartwatch, na którym nie da się grać, ale można zadzwonić do rodziców. Mówiłam kiedyś o tym na którymś ze spotkań, niestety bez rezultatu. I teraz jest tak, że np. w świetlicy jest czworo uczniów i mnóstwo zabawek oraz gier planszowych, a dzieci nawet ze sobą nie rozmawiają, bo siedzą w telefonach. Bardzo smutny widok" – dodaje pani Anna.

2. Nie przejmuj szkolnych obowiązków dziecka.

Wydawałoby się oczywiste, że organizowane w szkołach konkursy są dla dzieci i to właśnie dzieci powinny brać w nich udział. Jak jednak wyjaśnia Kamila, pedagog z Warszawy, nagrody często zdobywają… rodzice:

- Oczywiście nieoficjalnie – bo niby nagradzamy dzieci. Nietrudno jednak domyślić się, kto stoi za trójwymiarowym obrazkiem wymagającym co najmniej kilku godzin wytężonej pracy. Konkursy to jednak „pikuś”, prawdziwym problemem jest to, że wielu rodziców odrabia lekcje za dzieci. W zeszłym roku jedna z matek rozwiązywała zadania za dziecko, a potem nakazywała mu tylko przepisywać. Dziecko samo się przyznało, a w rozmowie ze mną kobieta wyjaśniła, że w przeciwnym razie odrabianie lekcji zajmuje dziecku aż dwie godziny i ono wtedy płacze. Rozumiem troskę, ale to idzie w złym kierunku. Takie dziecko nie tylko przeżywa dramat podczas sprawdzianu w klasie, ale nie uczy się odpowiedzialności za własne działanie. Po co, skoro wszystko załatwi mama czy tata? – pyta pani Kamila.

3. Nie otaczaj dziecka przesadną troską.

- Troska rodziców to cudowna sprawa, wiele dzieci w naszej szkole ma jej niestety za mało – podkreśla Joanna ze szkoły podstawowej w Gdańsku. – Są jednak i tacy rodzice, którzy nie widzą jej granic. Aktualnie mam pod swoimi skrzydłami klasę drugą. Proszę sobie wyobrazić, że większość z tych dzieci nie umie wiązać sznurowadeł – robią to za nich rodzice. Co gorsza, pomagają nawet dzieciom… zakładać kurtki. W domu nie kontrolują plecaków dzieci, tylko pakują je za swoje pociechy, jakby to był ich obowiązek. Wiele dziewięciolatków jest odprowadzanych przez rodziców, mimo, że do szkoły mają bardzo blisko. To dzieci, które nie muszą o niczym pamiętać, na niczym się skupić i to widać w trakcie zajęć. Gdy nie ma blisko mamy i taty, moi uczniowie sobie po prostu nie radzą. Nie są samodzielni, bo nie muszą być – dodaje nauczycielka.

4.  Nie przerzucaj winy za wszystkie błędy dziecka na nauczycieli.

- Temat rzeka – kwituje Magda ze szkoły w Warszawie. – Może i będę jedną z tych, którzy mówią: „Kiedyś to było inaczej”, trudno. Fakty są jednak takie, że kiedyś było inaczej. Gdy dziecko dostało jedynkę, bało się przyznać w domu. Teraz boi się nauczyciel, bo rodzice nie przyjmują do wiadomości, że ich pociecha mogła się po prostu nie nauczyć – to przecież my jesteśmy od tego, by umiało, nie rodzice. Dziecko rzuci brzydkim tekstem do wychowawcy? Nasza wina, bo złapało takie słownictwo w szkole, nie radzimy sobie. Pobiło kolegę? Dzieci już takie są, a prośba o wyciągnięcie konsekwencji to „uwzięcie się”. Co gorsza, rodzice niewybrednie komentują zachowanie nauczycieli w domu, przy dzieciach – one to przecież słyszą. Efekt tego wszystkiego jest taki, że w naszej szkole nauczyciele bywali już wyzywani, a nawet i opluwani. Po co ich szanować, skoro nie robią tego rodzice? Później będzie jeszcze gorzej, bo takie dziecko przestanie szanować też rodziców – podsumowuje pani Magda.

5. Nie dawaj do zrozumienia, że szkołę można „odpuścić”.

Pedagodzy i lekarze już od lat przestrzegają przed zwolnieniami z WF-u – piszą je rodzice, których dzieciom po prostu „nie chce” się ćwiczyć. To jednak nie jedyny problem:

- Zwykle na przełomie września i października mała część uczniów jest nieobecna – wyjaśnia Marta, nauczycielka z Krakowa. – Powód to nie katar, ale… Kanary. Rodzice kupują wycieczki „last minute” i po prostu uznają, że usprawiedliwią nieobecność dziecka. Nie musi chodzi do szkoły, bo wakacje są ważniejsze. I o ile rozumiem, że cena jest okazyjna, o tyle warto pamiętać, że takie dziecko wyciąga własne wnioski. Mieliśmy już ucznia, który poszedł na wagary, bo „Na wakacjach mama mówiła, że czasem można sobie odpuścić”. Dziecko uznało, że skoro mama może tak zadecydować, to ono też. To nie wszystko – są rodzice, którzy zgadzają się na nieobecność, bo dziecko po prostu „nie chce iść dzisiaj do szkoły”. I one później tej szkoły nie traktują poważnie – podkreśla Marta.

A ty – jakie masz zdanie?

Zgadzasz się z tymi zarzutami? Uważasz inaczej? A może w postawie innych rodziców razi cię co innego? Koniecznie podziel się swoim zdaniem w komentarzu!


Komentarze