Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Trudne tematy

Wróć
Kategorie bloga
Co powiedzieć kobiecie, która poroniła i dlaczego „Jeszcze będziesz miała dzieci” nie jest dobrym pocieszeniem?

Co powiedzieć kobiecie, która poroniła i dlaczego „Jeszcze będziesz miała dzieci” nie jest dobrym pocieszeniem?


Każdego roku w Polsce traci ciążę około 40 tysięcy kobiet. Po tym nieszczęściu bliscy próbują je wspierać, jednak często jest tak, że chęci są dobre, ale z wykonaniem… bywa gorzej. Czego nie mówić kobiecie, która właśnie straciła swoje dziecko? Jakie słowa będą za to  rzeczywistym wsparciem?

„Jeszcze będziesz miała dzieci!” – co najczęściej słyszą kobiety po utracie ciąży?

1. „Lepiej teraz niż w siódmym miesiącu!”

Sposób myślenia pocieszającego może wydawać się zrozumiały, ale przecież problem polega na tym, że w ogóle doszło do straty ciąży. Wiele kobiet ma ochotę odkrzyknąć: „Lepiej byłoby, gdyby nie doszło do poronienia!”. Przecież na to liczyły, tego pragnęły – dziecka, którego już nie będzie. Poronienie w każdym etapie ciąży jest bolesne, bo miłość do maluszka jest obecna od początku.

Utrata ciąży – niezależnie od jej etapu, dla żadnej kobiety nigdy nie będzie żadnym „lepiej”. To ból i rozpacz.

2. „Jeszcze będziesz miała dzieci!”

Tak, prawdopodobnie będzie miała. Ale już nie tego. Niemal każda kobieta, która doświadczyła poronienia, raz na jakiś czas wraca myślami do nienarodzonego dziecka – zastanawia się, kim by było, jak by wyglądało. Być może będą dzieci, kochane, cudowne, najpiękniejsze… ale tego jednego, które także zostało już pokochane, nie będzie.

3. „Postaraj się o tym zapomnieć!”

W ostrzejszej wersji: „zapomnij o tym, żyj dalej!”. Problem z uczuciami polega na tym, że bardzo trudno je kontrolować, o ile w ogóle to możliwe. Nie ma na świecie osoby, która zna sposób na to, by na chwilę zapomnieć i szybko ukoić ból po takiej stracie. Do tego trzeba tego, co zwykle – czasu.

4. „Bóg potrzebował kolejnego aniołka”

Nawet bardzo wierzące kobiety reagują na to pocieszenie rozdrażnieniem. Aż chce się krzyknąć: „Nie, to JA potrzebowałam mojego dziecka, a ono mnie”. Pocieszanie cierpiącej kobiety słowami, że jej dziecko było potrzebne komukolwiek innemu to sypanie ran solą.

5. „I tak masz szczęście, że możesz zajść w ciążę. Znam takich, którzy w ogóle nie mogą mieć dzieci”

Czasami każdy z nas porównuje swoje życie z życiem innych, doświadczonych przez los ludźmi, a wniosek z tego jest taki, że aż wstyd, że narzekamy. W tej sytuacji jednak mówimy o utracie dziecka, a nie marudzeniem na małą premię. To jest nieszczęście, którego nie należy umniejszać. A słowa „masz szczęście” są bolesne dla danej kobiety. Ona czuje się nieszczęśliwa i ma do tego prawo.

6. „To jeszcze nawet nie było dziecko!”

Takie słowa nigdy nie powinny padać. Poglądy osoby, która tak „pociesza” są kompletnie nieistotne i wyciąganie ich w tak trudnej sytuacji jest po prostu… słabe. Dla niej to było dziecko. Może już nawet czekało na nie ubranko.

7. „Dobrze, że masz już dziecko”

Faktem jest, że jeśli poronienie dotknęło kobietę, która ma już dziecko, ma ona wielką pociechę i pocieszenie w córeczce czy synku. Nie słyszy cichego, niepokojącego głosiku w głowie, że może nigdy nie zostanie matką. Jednak z drugiej strony – to było inne dziecko. A doświadczenie tylko potęguje ból – ta mama wie dokładnie, co straciła.

8. „Pogrzeb? Ale… jak to?”

Obecnie w Polsce istnieje możliwość pochowania dziecka niezależnie od długości trwania ciąży. Problemem dla rodziców są zatem nie przepisy, a… reakcje otoczenia. Czasem komentarze bywają brutalne: „Ale jak, w słoiku?”, „Przecież to chyba resztki, nie?”. Pytanie tylko… po co? Bo przecież takie słowa nie padają po to, żeby wesprzeć.

Co zatem mówić kobiecie, która straciła ciążę?

Co zatem mówić, jak wypełnić bolesną i krępującą ciszę, gdy dowiadujemy się o nieszczęściu bliskiej nam kobiety? Oto słowa, które będą odpowiednie:

  • „Jest mi bardzo, bardzo przykro, że cię to spotkało.”

To proste, piękne słowa, oddające uczucia większości. Jeśli jesteście bardzo blisko – przytul, powiedz „strasznie mi przykro, kochana”. To wystarczy.

  • „Wiem, co czujesz, przeżyłam to. To straszny ból, ale z czasem będzie trochę lżej.”

Jeśli dana kobieta jest ci bliska, a sama przeżyłaś poronienie – powiedz o tym. Uczucie wspólnoty w cierpieniu czasami jest kojące.

  • „Jeśli tylko mogę ci pomóc, powiedz.”

Po prostu – bądź na wyciągnięcie ręki.

  • „Cześć. Może wpadnę na winko?”

Czasami kobiety po poronieniu nie chcą rozmawiać – pragną w spokoju przetrwać największy ból i żal. Bywa jednak i tak, że z chęcią by z kimś porozmawiały, ale bliscy unikają kontaktu, ponieważ nie wiedzą, jak się zachować. Warto więc pytać – może trafisz w moment, w którym okażesz się największym wsparciem.

Unikajmy zdań z pierwszej części artykułu. Są bolesne, ranią cierpiącą kobietę jeszcze bardziej. Ona mimo wszystko powinna przeżyć żałobę po stracie dziecka. Bądźmy delikatni i wspierajmy jak tylko możemy. Pamiętajmy również o ojcu dziecka, któremu ta sytuacja też nie jest obojetna.


Komentarze