Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Trudne tematy

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić, gdy dziecko pyta o "te sprawy"?

Co zrobić, gdy dziecko pyta o "te sprawy"? 8


Dzieci są bardzo ciekawe świata, wszystko je interesuje, wszystko chciałyby wiedzieć. W życiu każdego rodzica nadchodzi taki dzień, w którym pada niezbyt łatwe pytanie „Mamo, a skąd ja się wzięłam?” Pytanie jakże proste, a odpowiedź jakże trudna. Jak w takiej sytuacji się zachować? Co odpowiedzieć?

Zapewne nie jeden raz słyszałaś, jak koleżanka z pracy, znajoma czy kuzynka, opowiadała historie,  jak jej dziecko zaczęło zadawać trudne pytania i nie wiedziała do końca co mu odpowiedzieć.  Dlatego warto wcześniej, chociaż odrobinkę przygotować się  na taką rozmowę. Bo maluch potrafi zadawać trudne pytania, w naprawdę nieoczekiwanych miejscach i momentach. Dlatego też  przygotowaliśmy porady dla rodziców, które mogą okazać się pomocne.

Rozmowa z przedszkolakiem

Dziecko, które chodzi do przedszkola, słyszy od rówieśników różne słowa, różne pojęcia, których do końca nie rozumie, a których znaczenia jest ciekawe. Zaczyna odkrywać także różnice w budowie chłopców i dziewczynek. Dlatego pierwsze trudne pytania mogą paść z ust nawet trzylatka. Jeśli usłyszysz pytanie „A skąd się wziąłem?” przede wszystkim nie okazuj żadnego skrępowania ani zawstydzenia.  Pamiętaj, aby trzymać się faktów i nie wymyślać niestworzonych historii. Dla 5 latka jest to zwykłe pytanie, jedno ze stu, które zadaje każdego dnia. Dlatego odpowiedź, że dziecko urosło w brzuchu mamy  w zupełności mu wystarczy. Uzyska odpowiedź, zaspokoi swoją ciekawość i temat uzna za skończony. Możesz także udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam u specjalistów i osób wykwalifikowanych zasięgnąć porady, która na pewno przyda Ci się, kiedy maluch zacznie dorastać.

Rozmowa ze starszym dzieckiem

Niestety 8 czy 10 letniemu dziecku informacja, że wziął się z brzuszka mamy, nie wystarczy. Przygotujcie się, że dziecko będzie drążyło i zadawało kolejne pytania. A skąd się wziąłem w brzuszku mamy? Jak trafiłem do brzuszka? Dziecko, które zaczyna chodzić do szkoły oczekuje od Ciebie faktów i precyzyjniejszej odpowiedzi. Pamiętaj o zachowaniu spokoju i nie okazywaniu żadnego skrępowania. Wytłumacz, że mama i tatuś bardzo się kochają i jak się przytulają to plemnik tatusia, łączy się z jajeczkiem mamusi i powstaje zarodek, z którego wyrasta dzidziuś. Dziecko może zapytać, którędy dzidziuś wchodzi do brzuszka i wtedy  warto wesprzeć się literaturą, a dokładniej atlasem anatomicznym dla dzieci. Pokaż dziecku na rysunku, jak zbudowana jest dziewczynka, a jak chłopczyk i jakie są różnice w ich budowie.  Taka odpowiedź powinna zadowolić Twoje dziecko. Jeśli dziecko nadal zadaje pytania, a Ty nie wiesz jak na nie odpowiadać, możecie także wybrać się do poradni specjalistycznej dla dzieci. Specjaliści będą dla Ciebie wsparciem i pomogą w udzieleniu właściwej odpowiedzi.

Najważniejsze są uczucia

Podczas rozmowy z dzieckiem, pamiętaj o uczuciach.  Cały czas podkreślaj, że aby dziecko znalazło się w brzuszku mamy, rodzice muszą się bardzo kochać, przytulać i przede wszystkim szanować. Dzidziuś powstaje z miłości i jest ogromnym szczęściem i radością dla rodziców.

Bez nerwów i na spokojnie

Przygotuj się, że dziecko będzie pytało o te sprawy co raz częściej. Usłyszy w przedszkolu bądź szkole kolejne nowe słowo i będzie wszystkiego ciekawe. Dlatego, jeśli nawet 10  raz usłyszysz podobne, a nawet to samo pytanie, odpowiadaj na nie spokojnie i bez nerwów. Tłumacz, ucz i słuchaj swoje dziecko. Powinnaś się cieszyć, że dziecko przychodzi do Ciebie z takimi pytaniami i chce z Tobą rozmawiać na każdy temat.

Pierwsza rozmowa dotycząca miłości, nie jest łatwą rozmowa, ale to naprawdę nic strasznego. Twoje dziecko jest ciekawe świata i chce poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące je pytania. Pamiętasz jak Ty byłaś mała, też o to pytałaś… A teraz ktoś pyta Ciebie. Jeśli jednak nasze porady nie są wystarczające, udajcie się najlepiej całą rodziną do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam pod okiem specjalisty spróbujecie razem porozmawiać. Nie zapominajcie nigdy o uczuciach, bo to one są w tym wszystkim najważniejsze.


Komentarze


Agnieszka Wąż /

Jeśli pyta to jeszcze nic straconego. Później może dowiedzieć się ciekawych rzeczy z innych źródeł. Lepiej od razu rozmawiać, nie krępować się i tłumaczyć. Jak normalną rzecz :)

Alicja /

Trzeba mówić o miłości... i czułości, buziakach ;)

Kate Kate /

Mam nadzieję, że jakoś dam sobie radę gdy padnie to trudne pytanie :)

Anna Koźmińska /

Łatwo napisać. Gorzej zrobić :( Nie wiedziałam co odpowiedzieć mojej córce, bo mnie zatkało.

Gosia Cedro /

Ja synowi wytłumaczyłam wszystko po kolei jak miał 8 lat. No dobra, musiałam używać trochę dziwnych nazw i porównań, ale zrozumiał. Wcześniej jakoś nie zadawał takich pytań ;)

Alicja - Gosia Cedro /

Gratuluję Gosiu :) dzieci dociekają szybciej niż myślimy.

Dorota /

nam kiedyś opowiadano o bocianach... warto jednak traktować dzieci poważnie, żeby miały do nas zaufanie.

Magdalena /

Dziękuję ;)