Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Trudne tematy

Wróć
Kategorie bloga
Intymne tematy a wiek dziecka: o czym i jak rozmawiać z 3-latkiem, 6-latkiem, 12-latkiem?

Intymne tematy a wiek dziecka: o czym i jak rozmawiać z 3-latkiem, 6-latkiem, 12-latkiem?


Wciąż zdarza się, że dzieci są molestowanie seksualnie i nie wiedzą, że powinny głośno protestować, a także boją się „przyznać” do tego rodzicom. Wciąż zdarza się, że w ciążę zachodzą dwunasto- czy trzynastolatki. Nadal dzieje się tak, że dzieci dowiadują się, czym jest seks, od swoich kolegów lub z filmów porno. Nie wszystkiemu można zapobiec. Ale dzięki regularnym rozmowom ze swoją pociechą zwiększasz szanse na uniknięcie powyższych scenariuszy. Oto mały, intymny przewodnik dla rodziców.

Intymne tematy w rozmowach z przedszkolakiem

Trzy-, cztero- czy pięciolatek to dziecko odkrywające świat i ciekawe absolutnie wszystkiego. Jest otwarte, a rodzice są dla niego wszechwiedzący. Warto to wykorzystać i już wtedy zacząć wartościowe rozmowy na intymne tematy. Co konkretnie warto poruszyć?

1. Nagość

Najgorsze, co można zrobić, gdy dziecko przejawia zainteresowanie nagością i ludzkim ciałem, to je zbesztać. Dla malca w wieku przedszkolnym pytanie: „A co tu masz?” nie różni się od „A dlaczego marchewka jest pomarańczowa” – to prosta, zwykła ciekawość. I w taki też sposób należy odpowiadać – prosto! Wystarczy zwykłe: „Ty masz siusiaka, a mamusia ma pisię, chłopcy i dziewczynki mają inne ciała”.

Oczywiście kwestia nazewnictwa zależy już od nas. Niektórzy są zwolennikami bezpośrednich określeń, tj. wyjaśnienia dziecku, że są pochwy i penisy. Jednak w przełożeniu na życie codziennie wypada to dziwacznie, weźmy choćby przykład z przedszkola, czyli: „Proszę pani, uderzyłem się w penisa” czy „Proszę pani, a mnie swędzi pochwa”.

2. Intymność

O intymności można i trzeba rozmawiać już z przedszkolakiem. Można zacząć od sytuacji, gdy dziecko bawi się „w lekarza” z rówieśnikiem i ochoczo demonstruje swoje intymne okolice albo w kąpieli. Wystarczą proste słowa, np. „wiem, kochanie, że jesteście ciekawi, jak wyglądacie, ale nie wolno pokazywać nikomu siusiaka. Właśnie dlatego mówi się, że to miejsce intymne – czyli takie, które możesz oglądać tylko ty, mama, tata albo pani doktor. Chowania takich miejsc wymaga kultura”.

3. Powstawanie dzieci

Czyli ulubione pytanie rodziców! Często nie wiemy, jak odpowiedzieć, gdy pyta o to czterolatek. A przecież tak małe dzieci nie interesują techniczne kwestie. Wystarczy proste: „Dzidziuś powstaje w brzuszku mamusi, tam rośnie, a potem wychodzi z brzuszka”. I już. Gdy malec dopytuje o szczegóły, można napomknąć o przytulaniu, które skutkuje dziećmi, gdy przytula się mąż i żona.

4. Niebezpieczeństwo

Kiedy już będziesz rozmawiać z dzieckiem o intymności, porusz kwestie niebezpieczeństwa. Wbrew pozorom, nie jest to trudne. Możesz powiedzieć np.: „Wiesz już, co to znaczy, że pisia jest miejsce intymnym. A czy wiesz, co trzeba zrobić, gdyby ktoś inny chciał cię tam dotykać? Krzyczeć, że nie wolno i uciekać. Nikt nie może cię tam dotykać bez twojego pozwolenia. Nikt na całym świecie!”

Do takich rozmów należy wracać – jednorazowe tłumaczenie to za mało, zwłaszcza w kontekście dziecka, które codziennie chłonie setki nowych informacji.

Uwaga!

W okresie przedszkolnym twoje dziecko może cię zaskoczyć. Zdarza się na przykład, że czterolatki odkrywają przyjemność z masturbacji – wówczas należy wytłumaczyć, że to nie jest złe, ale takie rzeczy można robić tylko, kiedy jest się samemu.

Inna „niespodzianka” to odkrycie, że dziecko wkłada przedmioty do pochwy. Jest to zachowanie podyktowane czystą ciekawością (podobnie, jak włożenie kulki do nosa). Nie denerwuj się, tylko wyjaśnij, że można w ten sposób bardzo sobie zaszkodzić.

Intymne tematy w rozmowach z dzieckiem w wieku 6-10 lat

To wiek, w którym zaczyna robić się… gorąco! Twoje dziecko chce wiedzieć coraz więcej, ale pojawia się nowe zagrożenie – powoli tracisz autorytet, a informacje od rówieśników jawią się jako wyjątkowo wiarygodne. Nie dopuść, aby to właśnie od nich twoja pociecha czerpała tak ważną wiedzę, przekładając rozmowy na „kiedyś”. Rozmawiaj – przede wszystkim o:

1. Seksie

Nie musisz jednak „zaciągać” dziecka na poważną, edukacyjną rozmowę. O wiele lepszym rozwiązaniem jest podtrzymanie tematu, gdy pojawia się jakiś wątek związany z seksem – np. dziecko chichocze, rozmawiając z kuzynem i wymawiając słowo „seks”. Zapytaj po prostu (na osobności): „A co takiego kochanie wiesz o seksie? Co to jest, jak uważasz?” Pozwoli ci to na sprawdzenie poziomu wiedzy dziecka i ewentualne sprostowanie nieprawidłowych informacji.

Gdy z kolei dziecko zapyta cię wprost, np. o to, jak robi się dzieci, odpowiedz zgodnie z prawdą: „Dzieci powstają, gdy dorosły mężczyzna wkłada penis do pochwy dorosłej kobiety. Zostawia tam plemniki, one łączą się z komórką jajową kobiety i z tego połączenia rośnie dziecko. Wtedy mówi się, że kobieta jest w ciąży”. Warto jednak pamiętać, aby skupić się nie tylko na kwestiach „technicznych”, ale także na podkreślaniu miłości między kobietą a mężczyzną.

2. Niebezpieczeństwie

To temat, który wciąż powinien wracać. Może się zdarzyć, że dziecko usłyszy w wiadomościach słowo takie, jak „molestowanie” czy „pedofil”. Gdy zapyta cię o znaczenie tego, powiedz prawdę: „To ktoś, kto dotyka dzieci w intymne miejsca albo na przykład sam każe się dotykać . Tacy ludzie są źli i często mówią nieprawdziwe rzeczy, na przykład, że nie wolno mówić o tym rodzicom. To nieprawda, nie wolno takim ludziom wierzyć. Trzeba od nich uciekać i głośno krzyczeć”.

Z dziećmi w tym wieku warto rozmawiać także o wulgarnym słownictwie związanym np. z okolicami intymnymi. Gdy się pojawią – a tak może się stać, wyjaśnij na spokojnie, że takie słowa istnieją, ale nieładnie jest ich używać.

Intymne rozmowy z dzieckiem wieku 11+

W związku z wspomnianym już wiekiem najmłodszej matki w Polsce oraz faktem, że choćby w 2015 roku 12 tysięcy nieletnich zostało matkami, nasuwa się jeden wniosek – z dzieckiem w wieku nastoletnim należy rozmawiać wcześnie i szczerze.

Jeśli nie ma ku temu sprzyjających okazji – zorganizuj małą „pogadankę”. Po prostu pewnego dnia zapytaj dziecko, co wie o seksie i dodaj od siebie to, co niezbędne. Nie bój się poruszać tematu antykoncepcji, mitów („za pierwszym razem nie można zajść w ciążę”), mów także o miłości.

Bardzo, bardzo ważne jest także to, aby uświadamiać nastoletnie dziecko, czym grozi wysyłanie komukolwiek swoich nagich zdjęć – nawet osobie, która wydaje się miłością życia. Im więcej rozmów na wszelkie takie tematy, tym większa szansa, że nasza pociecha powie: „Chyba ci odbiło!” w obliczu propozycji seksu bez zabezpieczenia albo wysłania nagiej fotki.


Komentarze