Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Trudne tematy

Wróć
Kategorie bloga
Pierwsze miłości - jak reagować i wspierać dziecko?

Pierwsze miłości - jak reagować i wspierać dziecko? 6


Zakochany przedszkolak, który opowiada o swoich uczuciach to naprawdę bardzo słodki widok. Wyobraź sobie, że pewnego dnia Twój synek oznajmia Ci, że ożeni się z Karolinką z grupy motylków. A 5 letnia córeczka zakochała się w 5,5 letnim Michałku.  Zastanawiałaś się jak się wtedy zachowasz, jak zareagujesz i jak w takiej sytuacji wspierać swoje dziecko? Jeżeli nie, to specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka cennych wskazówek.

Pierwsza miłość

Czym bez miłości byłby świat? Rodzice kochają dzieci, a dzieci kochają rodziców. Nawet kilku letnie dziecko wie co oznacza słowo „kocham”. Maluchy bardzo często wyznają rodzicom swoją wielką i słodką miłość. Malutka córeczka, która przytula się do mamy i mówi, że ją kocha to najpiękniejszy i najcudowniejszy widok na świecie. Jednak czy 4 letnie dzieci mogą się zakochać? Oczywiście! Przedszkolaki bardzo często wracają z przedszkola i oznajmiają rodzicom, że kochają swoją koleżankę bądź kolegę i na pewno wezmą ślub.  Niektórzy rodzice dopiero wtedy zdają sobie sprawę, że czas płynie nieubłaganie a ich dziecko nie jest już takim malutkim niemowlakiem.

Jak reagować?

Nigdy nie śmiej się z dziecka

Niestety wielu rodziców popełnia podstawowy błąd i kiedy dziecko opowiada im o swojej miłości, zaczynają się śmiać. Takim zachowaniem możesz spowodować, że maluch się zawstydzi, przestanie Ci ufać i nigdy więcej nie zdobędzie się na taką rozmowę. Musicie zdać sobie sprawę, że dla dziecka zakochanie, zwłaszcza to pierwsze to bardzo poważna rzecz.

Porozmawiaj z dzieckiem

Kiedy będziesz miała wolne popołudnie, zaproś malucha na małą pogawędkę. Opowiedz mu o swoim pierwszym zauroczeniu, o koledze którego poznałaś w przedszkolu. Postaraj dowiedzieć się czegoś więcej na temat nowej miłości Twojego synka bądź córeczki. Maluch będzie czuł, że się nim interesujesz, że jego zakochanie jest dla Ciebie ważne i naprawdę będzie bardzo szczęśliwy. Taka rozmowa może Was bardzo do siebie zbliżyć, sprawi że zostaniecie prawdziwymi przyjaciółmi. W trakcie rozmowy opowiedz dziecku dokładniej na czym polega uczucie i koniecznie wspomnij o szacunku.  Ludzie, który się kochają szanują siebie nawzajem, nie dokuczają sobie, nie obrażają się, a pomagają i są dla siebie wielkim wsparciem.

Warto także ostrzec

Warto poruszyć także temat nieszczęśliwej miłości. Niestety koleżanka z grupy może nie odwzajemnić ogromnego uczucia Twojego dziecka, dlatego warto je wcześniej przed tym ostrzec. Wytłumacz, że jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, nie oznacza to, że Twoja pociecha jest gorsza od innych.

Szanuj tajemnice

Może się tak zdarzyć, że dziecko tylko mamie powierzy swoją wielką tajemnicę związaną z zakochaniem. Oczywiście mężowi możesz o tym opowiedzieć jednak poproś, aby przy maluchu o tym nie wspominał. Jeżeli jednak opowiesz o tym rodzeństwu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później zaczną dokuczać i podśmiewać się z zakochanego przedszkolaka. Dlatego lepiej nie zdradzaj tej tajemnicy zbyt wielu osobom.

Pierwsza randka

Minęło już kilkanaście dni, a Twój synek nadal opowiada o wielkim uczuciu do koleżanki z przedszkola? Nadszedł wiec czas na pierwszą randkę. Kino dla dzieci będzie wspaniałym pomysłem. Animowany film i popcorn to naprawdę wymarzona randka dla takich maluchów. Oczywiście zawieź dzieci do kina i poczekaj aż seans się skończy. Jeżeli boisz się zostawić ich samych, możesz także obejrzeć z nimi bajkę tylko może niech Twoje miejsce znajduje się dwa rzędy wyżej.

Kiedy będziecie wybierać się całą rodziną na inne ciekawe wydarzenia dla dzieci, możesz zaproponować, żeby Twój maluch zabrał ze sobą swoją wielką miłość. Dzieci wspólnie spędzą mile czas a Ty będziesz zadowolona, że Twoje dziecko jest szczęśliwe.


Komentarze


Magdalena Galar /

Pierwsze 4 punkty są oczywiste. Ale randka 5 latków w kinie?? To chyba lekka przesada. Można zapytać dziecko czy chce zaprosić koleżankę/kolegę w której się zakochał do domu. Ale kino jak dla mnie to idiotyczny pomysł?

Anna Kruk - Magdalena Galar /

Też tak uważam. Szacunek jest ważny, ale niech dziecko pozostanie dzieckiem, nie róbmy z niego na siłę małego nastolatka...

Redakcja Rodzicowo.pl - Magdalena Galar /

A czy wspólne obejrzenie bajki w kinie przez dzieciaki to coś złego? :) Rodzice będą obok, dzieci będą miały atrakcję :)

Magdalena - Magdalena Galar /

Mój syn wybrał się do kina SAM ze swoją Zosią w wieku 8 lat. Pieniążki pożyczył od dziadka, bo jak mu powiedział... jest umówiony! Padłam :) a mój tato... no co miałem zrobić jak on się umówił tak wystawić chłopaka... Całe szczęście mama Zosi była w galerii z nimi :) ale do kina poszli sami.

Gosia Cedro - Magdalena /

Wydaje mi się, że najważniejsze to nie wyśmiewać dziecka. Potem będzie się wstydziło okazywania uczuć. Będzie uważało, że to coś złego.

Gosia Cedro - Magdalena Galar /

Nie rozumiem czemu tak uczepiłyście się słowa randka. Wyluzujcie! ;) Miłostki w przedszkolu czy szkole są słodkie, przecież wiadomo, że to nic na poważnie :)