Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Wasz Związek

Wróć
Kategorie bloga
Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców po pojawieniu się dziecka

Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców po pojawieniu się dziecka 11


Rodzicielstwo składa się z kilku różnych faz, przez które trzeba przejść i trzeba się ich nauczyć. Zanim dziecko pojawi się na świecie rodzice, zwłaszcza przyszłe mamy, czytają książki, przeglądają portale dla rodziców, oglądają programy edukacyjne, które pokazują jak prawidłowo trzymać maluszka, jak karmić i kąpać. Zdarza się także, że mama i tata zapisują się na warsztaty dla rodziców. Kiedy maleństwo pojawi się na świecie, młodzi rodzice popełniają jeszcze wiele błędów, jednak istnieje coś takiego jak instynkt macierzyński,  który naprawdę bardzo im  pomaga. Jednak czy młodzi rodzice popełniają tylko błędy związane z pielęgnacją i opieką nad noworodkiem?

Tylko dziecko

Kiedy w Waszym życiu pojawi się dziecko, świat wywróci się do góry nogami. Będziecie przeszczęśliwi, czasami zmęczeni, ale jedno jest pewne, cala Wasza uwaga skoncentruje się na noworodku. Mija tydzień, miesiąc, dwa aż w końcu oswoiliście się z nową sytuacją, wszystko macie już opanowane. Poranny spacer, popołudniowa drzemka, karmienie kilka razy dziennie. Rodzicielstwo to coś wyjątkowego, ogromna, nieograniczona niczym miłość. Jednak nie zapominacie także o sobie nawzajem. Nadal jesteście mężem i żoną, a pamiętajcie, nic nie trwa wiecznie. O miłość miedzy Wam też trzeba dbać. Zacznijcie zauważać swoją drugą połówkę, nie koncentrujcie całej uwagi tylko na dziecku.

Chwile tylko we dwoje

Już nawet nie pamiętasz, kiedy gdzieś razem wyszliście. Kiedy mieliście czas tylko dla siebie.  Nadeszła najwyższa pora, aby to zmienić. Nie każemy Wam wychodzić codziennie, ale chociaż 2 razy w miesiącu poproście dziadków, żeby zostali z dzieckiem chociaż na 2-3 godziny. Zobaczycie, świat się nie zawali, maluszkowi na pewno nic się nie stanie. A Wy pójdźcie na kolację, do kina, do teatru, albo nawet na zwykły spacer, tylko we dwoje. Takie chwile są naprawdę potrzebne.

Piżama, dres, piżama

Macierzyństwo pochłania cały Twój czas, doskonale to rozumiemy. Zdarzają się dni, że nawet nie masz czasu pomyśleć o sobie. Jednak spójrz czasami w lustro. Kobieta, sama w sobie jest piękna, jednak wyrzuć już ten rozciągnięty dres. Załóż coś ładniejszego, ale równie wygodnego. A może miewasz takie dni, które spędzasz w piżamie?  Przecież dzisiaj nigdzie nie wychodzisz, więc nie musisz się przebierać. Obiecaj, że to już się nigdy nie powtórzy. Będziesz się czuła lepiej jak się ładnie ubierzesz, przecież Twój mąż też na Ciebie patrzy. Nawet jak nigdzie nie wychodzisz zrób sobie delikatny makijaż, użyj maskary, delikatnego błyszczyka. Przecież cały czas jesteś kobietą, a kobiety muszą o siebie dbać.

Fryzjer, kosmetyczka

Już nawet nie pamiętasz kiedy byłaś u fryzjera, bądź zrobiłaś sobie maniciure. Chociaż raz na dwa tygodnie, poświęć 2 godziny tylko sobie. Pójdź do fryzjera, kosmetyczki, na zakupy, albo nawet w zaciszu domowym nałóż sobie maseczkę, pomaluj paznokcie. Zapisz się na warsztaty dla mam, umów na kawę z koleżanką, przeczytaj książkę. Dzięki temu nie będziesz mieć pretensji do całego świata. 

Nie musisz ciągle sprzątać

Czy Ty też tak masz, że jak dziecko tylko uśnie, zaczynasz sprzątać, prać, prasować?  Jeśli czasami odpoczniesz, naprawdę nic się nie stanie. Wieczorem, zamiast stać przy desce do prasowania, spędź czas ze swoim mężem. Obejrzyjcie film, zjedźcie coś dobrego, przytulcie się i po prostu porozmawiajcie. Romantyczna noc jest również mile widziana.

Drobne upominki

Jeśli Twój mąż tego nie czyta, posadź go teraz przed monitorem komputera. Mężu, kiedy ostatni raz kupiłeś swojej żonie kwiaty, drobny upominek? Nie muszą to być wielkie bukiety i drogie prezenty. Róża czy czekoladki w zupełności wystarczą. Twoja żona poczuje się nie tylko matką, ale także kobietą. A każda kobieta chce się czuć kochana i czasami adorowana. Nie zapominaj nigdy o tym. Kobieta całe dnie opiekuje się dzieckiem, zajmuje się domem, dba o wszystko, spraw jej czasami przyjemność. Na pewno zrobi jej się bardzo miło.

Rytuały

Nic tak nie scala związku jak małe rytuały. Może to być poranne picie kawy, wieczorne czytanie książek, rozmowa po pracy czy basen co sobotę. Ważne, że robicie to razem i oboje dbacie, aby rytuał się odbył. I co oczywiste, rytuał ma być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem (sobotnie sprzątanie domu odpada).

Narodziny dziecka, to najpiękniejszy dzień w Waszym życiu, jednak nie zapominajcie o sobie nawzajem. Wasza pociecha w końcu urośnie, wyprowadzi się z domu, a Wy zostaniecie razem, dlatego dbajcie o Waszą miłość i pielęgnujcie ją. Czasami wystarczy tak niewiele, a znaczy to tak wiele. Mamy nadzieję, że nasze porady dla rodziców okażą się pomocne.


Komentarze


Agnieszka Wąż /

Wszystko się zmienia. Ale w tym wszystkim nie możemy myśleć tylko o dziecku. Pozdrawiam

Magdalena /

To prawda, że świat przewraca nam się do góry nogami i to jak bardzo wiedzą tylko Ci którzy to przeżyli :) trzeba dużo cierpliwości, zrozumienia i czułości dla siebie nawzajem...w takich drobnostkach ;) Wspólne randki to podstawa. Takie powietrze.

Agnieszka Wąż - Magdalena /

Podoba mi się co napisałaś :)

Kasia Marcjan /

Ja na szczęście nie miałam takich problemów z mężem. Ale trzeba o siebie dbać, pielęgnować związek. Podoba mi się pomysł z rytuałami - wspólna kawa po pracy u nas codziennie :D

Gosia Cedro - Kasia Marcjan /

U nas też wspólna kawa to rytuał :)

Agnieszka Wąż - Gosia Cedro /

Lubię to!

Anna Koźmińska /

Czas dla siebie jest bardzo ważny. No i to chodzenie w piżamie, bez makijażu...Dramat. W pewnym momencie nic już się nie chce. Ale to zła droga.

Agnieszka Wąż - Anna Koźmińska /

Chodzenie w piżamie, legginsach - rajstopach lub podartym dresie - standard. Same źle się w tym czujemy. Jeśli już zostajemy w domu po ciąży trzeba zainwestować w ładny dresik, wygodne ale ładne rzeczy. I od czasu do czasu wybrać się na miasto, nałożyć super ciuszki i obcasy!

Gosia Cedro /

Moim największym błędem po urodzeniu dziecka było to, że stało się dla mnie dosłownie całym światem. Pewnie mnie zlinczujecie, ale tak nie może być. Mój mąż czuł się tak odepchnięty, że w pewnym momencie wyszedł i nie wrócił przez dwa dni. A ja...prawie tego nie zauważyłam. Ani tego, że woła o moją uwagę. Druga sprawa - nie pozwalałam mu się zajmować dzieckiem - bo nie umie, bo zrobi mu krzywdę. Dobrze, że w porę przyjaciółka otworzyła mi oczy. Spojrzałam na sytuację z jego perspektywy i łzy pociekły mi po policzku. Jak mogłam mu to zrobić...Teraz razem opiekujemy się dzieckiem, dużo rozmawiamy, a raz w tygodniu wychodzimy na randki (i nie rozmawiamy na nich tylko o dziecku). Jest o niebo lepiej :)

Anna Koźmińska - Gosia Cedro /

Gosia, rzeczywiście mogło być kiepsko. Mój mąż po tygodniu sam przypomniał mi o sobie, powiedział że mu mnie brakuje. No i przejrzałam na oczy :) A jeśli chodzi o zajmowanie się maleństwem - od razu robiliśmy to razem (wiadomo, oprócz karmienia).

Agnieszka Wąż - Gosia Cedro /

Dałaś czadu kobieto! :D