Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Wasz Związek

Wróć
Kategorie bloga
Pierwszy seks po porodzie – wstydliwe obawy większości par a fakty.

Pierwszy seks po porodzie – wstydliwe obawy większości par a fakty.


Każdy kolejny tydzień życia waszego nowonarodzonego dziecka to krok w stronę „powrotu do normalnego życia”. Coraz łatwiej przewidzieć potrzeby malca, coraz sprawniej wychodzi ogarnianie obowiązków, a myśli coraz częściej krążą wokół… seksu. Teoretycznie można wrócić do współżycia po 6 tygodniach połogu. W praktyce często dzieje się to znacznie później z powodu licznych obaw obojga partnerów. Temat brzmi znajomo, ale nie znajdujesz pomocy w poradniku dla rodziców? To nic – mamy dla ciebie kilka słów wyjaśnień.

Jego ocena, ból, ciąża -  czyli czego boi się ONA

Chociaż dla obojga partnerów pierwszy seks po porodzie jest trochę jak pierwszy seks w ogóle (ta nieśmiałość, te obawy!), to jednak nie sposób nie zgodzić się, że to młoda mama ma więcej podstaw do obaw – w końcu tylko jej ciało zostało poddane solidnej próbie. Czego kobiety po połogu obawiają się najbardziej?

  • „że będzie bolało”

Kobiety po porodzie siłami natury boją się, że miejsce zagojenia ran będzie bardziej delikatne albo sam fakt przejścia porodu sprawi, że seks będzie bolesny. Młode mamy po cesarskim cięciu często z kolei obawiają się nacisku partnera na ranę.

Jak jest? Zdarza się, że pierwsze stosunki po porodzie przynoszą pewien dyskomfort, aczkolwiek nie można nazwać go bólem. Zwykle to raczej suchość pochwy albo brak możliwości rozluźnienia się na skutek stresu.

Nasza rada: Zadbajcie o dobrą atmosferę. Przy niemowlęciu nie jest łatwo zorganizować kolację niczym z początków znajomości, ale kilka świec i nastrojowa muzyka to żadne wyzwanie. Zdecydowanie dobrym pomysłem jest także skorzystanie z nawilżającym żeli intymnych.

Jeżeli jednak ból pojawi się i będzie występował w trakcie kolejnych stosunków, zdecydowanie należy skontaktować się z ginekologiem. Nie odwlekaj tego – chodzi nie tylko o seks, ale i o twoje zdrowie.

  • „że on uzna, że jestem nieatrakcyjna”

O ile znaczna część kobiet czuje się bardzo atrakcyjnie z brzuszkiem, o tyle już ze świecą szukać kobiety zadowolonej ze swojego ciała w kilka tygodni po porodzie. Tu i ówdzie widoczne są zbędne fałdki, piersi są wypełnione mlekiem i otoczone siateczką żył, brzuch czy uda być może szpecą rozstępy. Dodatkowo ciągłe zajęcie dzieckiem i zmęczenie nie motywują do depilacji, wizyty u fryzjera czy manikiurzystki. Młoda mama patrzy zatem w lustro i po prostu boi się – dotyku, oceny, braku akceptacji, uwag.

Jak jest? To, że nie biegasz ciągle nago przy partnerze nie oznacza, że on nie zauważył u ciebie zmian ciążowo – porodowych. Oczywiście, że je widzi! Jeśli jednak jest mądrym, kochającym cię człowiekiem, to po pierwsze wie, że to chwilowe, a po drugie – że to „cena” za skarb leżący w dziecięcym łóżeczku. Warto też zauważyć, że ogromna większość mężczyzn doskonale widzi, że ich partnerka nieco się zmieniła, a mimo to bardzo pragnie seksu. Nie twoje fałdki są tutaj najważniejsze, a chęć bliskości i ochota na zbliżenie – naprawdę!

Nasza rada: Zrób, co możesz – weź prysznic, wydepiluj się, nałóż balsam na skórę. Poczujesz się lepiej. A potem powiedz szczerze: „Kochanie, mam ochotę na seks, ale szczerze – boję się, że ci się nie spodobam”. Przyznanie się do swoich obaw sprawi tobie ulgę, a jemu ułatwi zrozumienie, skąd twoje wycofanie.

  • „że pocieknie mi mleko!”

Zaczynacie się rozgrzewać, robi się naprawdę miło, już chcecie posunąć się krok dalej, on dotyka twoją pierś… no i masz – mleko! W kilka chwil romantyczny nastrój pryska – takie wizje ma wiele kobiet.

Jak jest? Tak, to możliwe i tak – to może całkowicie zniszczyć seksowny klimat. Niestety.

Nasza rada: Nie da się wyłączyć produkcji mleka na czas seksu ani zmniejszyć wrażliwości piersi, które reagują jak reagują - i to przy każdym dotyku. To, co możecie jednak zrobić, to postawić na piękny stanik i wkładki laktacyjne.  Jeśli wypływanie mleka bardzo cię krępuje, to przecież możecie kochać się bez pieszczot twoich piersi.

  • „że zajdę w ciążę”

Dla większości kobiet taka wizja jest po prostu przerażająca – nawet przy założeniu, że dzieci ostatecznie ma być więcej niż jedno. Bo co innego drugie w przyszłości, a co innego „drugie, gdy pierwsze ledwo co podnosi główkę i gdzie tu tak od razu druga ciąża, co z wózkiem i jak ja sobie poradzę, tylko nie to!”

Jak jest? Niestety, nawet jeśli regularnie karmisz piersią, to istnieje małe prawdopodobieństwo, że możesz zajść w ciążę.

Nasza rada: Jeśli jesteś absolutnie przekonana, że to nie czas na drugiego malucha, zabezpiecz się w inny sposób – tabletkami hormonalnymi, które można zażywać w trakcie karmienia piersią albo prezerwatywą. Pierwsza z wybranych metod da ci prawie 100% ochrony przed ciążą.

Brak jej satysfakcji i… luz – czyli czego boi się ON

Chociaż to kobiety mają więcej obaw związanych z pierwszym seksem po porodzie, nie oznacza to, że mężczyźni w ogóle ich nie czują i tylko niecierpliwie drepczą w miejscu w oczekiwaniu na „zielone światło” z jej strony. Oto, czego najbardziej obawiają się młodzi ojcowie w kontekście powrotu do „małżeńskich obowiązków”:

  • „że po prostu… będzie luźniej!”

To bardzo delikatny temat – nikt nie chce powiedzieć tego wprost, ale obawy o luźność pochwy partnerki po porodzie ma wiele mężczyzn (i zresztą także wiele kobiet). Czy rzeczywiście jest się czego bać?

Jak jest? Przez pierwsze kilka miesięcy po porodzie pochwa rzeczywiście może wydawać się luźniejsza. Powodem jest naciągnięcie jej mięśni oraz spadek estrogenów w okresie karmienia piersią. Jednak u większości kobiet jest to stan przejściowy.

Nasza rada: Porozmawiajcie o tym – im więcej będziecie rozmawiać, tym lepiej dla waszego związku. Jeśli problem będzie utrzymywał się po pół roku od porodu, udaj się do lekarza i porozmawiać z nim o możliwych opcjach.

  • „że nie dam jej orgazmu”

Czyli znowu – trochę jak „pierwszy raz”. Obawy takie ma wiele mężczyzn, a pojawiają się tym częściej, im częściej partner widzi u partnerki niechęć i zdystansowanie.

Jak jest? Z początku seks może być źródłem stresu, a co się z tym wiąże – może blokować możliwość osiągnięcia orgazmu. Wkrótce wszystko powinno wrócić do normy. Warto jednak pamiętać o tym, że kobieta chętna na seks (i orgazm) to ta, która ma chociaż kilka chwil dziennie na odpoczynek! Zapomnij o ostrygach – najlepszy afrodyzjak dla młodej mamy to: „usiądź sobie kochanie, odpocznij, przyniosę ci herbatę, ogarnę kuchnię i zajmę się Zosią. Podać ci książkę i koc?”.

Czułość, wyrozumiałość, troska… i będzie dobrze!

Jeśli będziecie szczerze rozmawiać o waszych obawach oraz traktować się z czułością i wyrozumiałością, waszej seksualnej relacji nie zaszkodzi nawet i pięć porodów.  Bo tak naprawdę to właśnie to, jak się traktujecie, jest najważniejsze w związku – nie płaski brzuch pozbawiony rozstępów.

Źródło zdjeć: Pixabay.com


Komentarze