Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Wasz Związek

Wróć
Kategorie bloga
Związek partnerski – na czym polega i jak go stworzyć?

Związek partnerski – na czym polega i jak go stworzyć?


Dużo ostatnio słyszymy o związkach partnerskich. I nie chodzi nam o brak ślubu, a o stosunek do siebie i podział obowiązków. Czasami sama miłość pomiędzy dwojgiem ludzi nie wystarczy do tego, aby być w pełni szczęśliwym. Kłótnie, niedomówienia, pretensje – takie sytuacje mają miejsce w każdym związku. Marzysz o szczęśliwym związku partnerskim? Nie wiesz jednak do końca na czym polega i jak go stworzyć? Przygotowaliśmy dla Was kilka cennych wskazówek, które mamy nadzieję okażą się pomocne.

Związek partnerski – na czym polega i jak go stworzyć?

Związek partnerski polega między innymi na wzajemnym szacunku, wspólnym podejmowaniu decyzji, ogromnej przyjaźni i wielkiej miłości.

Szacunek przede wszystkim

Podstawą każdego związku jest szacunek do drugiej osoby. Pamiętacie jak było na początku? Miłe słowa, bardzo często padały z Waszych ust. Teraz nadal w dniu codziennym używacie słów „dziękuję”, ”proszę”, „przepraszam”?  Dziękujcie nie tylko za prezent jaki otrzymacie, ale także za poranne śniadanie bądź popołudniową herbatkę, którą któreś z Was przygotowuje. Pamiętajcie także o szanowaniu potrzeb drugiej osoby, traktujcie je na równi ze swoimi. Jeżeli nie potraficie sobie z czymś poradzić, możecie wybrać się na warsztaty dla rodziców, które mogą okazać się bardzo pomocne.

Wspólne podejmowanie decyzji

Jeżeli chcecie stworzyć związek partnerski pamiętajcie, aby wspólnie podejmować decyzje. Oboje macie takie samo prawo głosu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jedna osoba nie liczy się ze zdaniem drugiej i podejmuje decyzję jaka tylko jej się podoba. Zanim zdecydujecie gdzie w tym roku pojedziecie na wakacje, jak spędzicie święta, czy co kupicie za wspólne oszczędności, usiądźcie i razem przedyskutujcie. Oczywiście codziennych zakupów spożywczych czy innych drobiazgów nie musicie konsultować. Do wszystkiego podchodźcie z umiarem, nie popadajcie ze skrajności w skrajność.

Dzielcie się obowiązkami

Jeśli do tej pory cały dom był na Twojej głowie, a mężczyzna po powrocie z pracy całe popołudnie spędził na kanapie, najwyższa pora to zmienić. Usiądźcie i na spokojnie ustalcie w czym mąż bądź partner może Ci pomóc. Nie musicie dzielić się obowiązkami równo po połowie. Jeżeli mężczyzna spędza w pracy więcej godzin od Ciebie, to nie oczekuj, że po całym dniu pracy, posprząta cały dom i ugotuje obiad. Możecie ustalić, że mąż wyrzuca śmieci, sprząta po kolacji i robi zakupy.  Taki pomysł to naprawdę dobre rozwiązanie. Przeczytajcie co odpowiedziało kilka kobiet, gdy spytaliśmy o podział obowiązków w domu:

Ania: "W domu większość rzeczy robię ja, mąż ma inne obowiązki: samochód, naprawy, zakupy. Jak źle się czuje lub poproszę to przejmuje moje obowiązki ;) A w soboty sprzątamy razem więc chyba wychodzi na równo."

Izabela: "Ja gotuję - mąż sprząta :) Samoczynnie wyszło."

Agnieszka: "Po równo, oczywiście w miarę rozsądnie ;) Czasy, kiedy kobieta wszystko sama robi w domu, a facet tylko narzeka bądź palcem nie kiwnie - dawno temu się skończyły. Obydwoje partnerów je w domu, brudzi naczynia, wrzuca ubrania do kosza na pranie, wyrzuca śmieci do śmietnika, który sam się nie wyniesie itp. itd. W naszym przypadku obydwoje pracujemy i pomocy wymagam, chociażby najmniejszą - a już mnie to w pewien sposób odciąży. Swojego partnera nie dopuszczam do pralki, za dużo wleje, za dużo załaduje, jak dobierze kolory (daltonistycznie oczywiście) to z siebie wychodzę - więc nie dziękuję, idź lepiej zamieść schody :P. Dla mnie jest to nie do przyjęcia, aby kobieta jeszcze po pracy lub o grozo z małym dzieckiem (nie chodzi mi o takie 5+) (bądź nawet kiedy nie pracuje) miała wiecznie dom na głowie, a mężczyzna jak klient w hotelu wchodzi i wychodzi."

Dziećmi zajmujcie się obydwoje

Najczęściej to z mamą dzieci spędzają większość czasu. Jeżeli uważasz, że mąż mógłby się bardziej angażować w ojcowskie obowiązki, porozmawiaj z nim o tym. Poproś, aby poszedł z dziećmi na spacer, na basen bądź wybierzcie się na wspólną wycieczkę rowerową. Razem podejmujcie decyzje związane z wychowaniem i przyszłością Waszych dzieci. Pamiętaj, że Wasze pociechy potrzebują zarówno mamy jak i taty. 

Marta: " (...) W zależności które z nas pracuje tego dnia poza domem to drugie zajmuje się maluchem."

Prywatność i zaufanie

Zaufanie jest podstawą każdego związku. Ciągłe kontrolowanie i sprawdzanie drugiej osoby nie ma absolutnego sensu. Na takim fundamencie z całą pewnością nie zbudujecie szczęśliwego i trwałego związku partnerskiego. Pamiętajcie także, że każde z Was ma prawo do prywatności.  Większość czasu spędzacie razem, jednak zarówno Ty jak i Twój partner czasami spotykacie się ze znajomymi bądź przyjaciółmi. Nie wypytujcie siebie nawzajem o dokładne szczegóły każdego spotkania. „ A z kim się spotkałeś?”, „O czym rozmawiałeś?”, „A co opowiadałeś?”

Nauczcie się kłócić

W każdym związku i w każdym małżeństwie zdarzają się kłótnie i nieporozumienia. Jednak pamiętajcie, żeby podczas kłótni nie obrażać siebie nawzajem, żeby odnosić się do siebie z szacunkiem. Postarajcie się, aby podczas każdej sprzeczki rozmawiać ze sobą na spokojnie, wyjaśnić co Wam się nie podoba i co chciałybyście zmienić. Nerwy i złość nigdy nikomu nie pomogły.

Mamy nadzieję, że nasze porady pomogą Wam stworzyć szczęśliwy związek partnerski. Pamiętajcie o wzajemnym szacunku, zaufaniu, o wspólnym podejmowaniu decyzji i o dzieleniu się obowiązkami. A jeśli pojawi się jakiś problem, usiądźcie i porozmawiajcie na spokojnie, spróbujcie znaleźć wspólne rozwiązanie.


Komentarze