Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
3 składniki, dzięki którym wrócisz do formy!

3 składniki, dzięki którym wrócisz do formy! 4


Bycie mamą to bardzo poważne zadanie. Wymaga od kobiet wielu poświęceń, choć jak wiadomo uśmiech naszego ukochanego dziecka wynagradza wszystkie gorsze chwile. Nie można jednak zapominać, że bycie matką nie zwalnia z obowiązku bycia kobietą - zadbaną, silną, która gdzieś pomiędzy jednym karmieniem a drugim  jest w stanie wykrzesać choć chwilę dla siebie i swojego ciała.

Moda na bycie FIT

Twoje dziecko jest olbrzymim szczęściem lecz zakłócić je mogą kompleksy, które prędzej czy później dopadną każdego. Żyjemy w świecie, w którym bycie fit ma ogromne znaczenie, bombardowani z każdej strony zdjęciami hipnotyzujących modelek, których figura w znacznym stopniu różni się od naszej. Może to być przytłaczające, ale stanowi niesamowitą motywację do działania i pracy nad sobą.

Dlaczego warto zadbać o formę?

Warto zaznaczyć, że ćwiczenia fizyczne i zdrowa dieta to nie tylko sposób na atrakcyjny wygląd. To też rozwiązanie na wszystkie smutki życia codziennego (maksymalny przypływ endorfin, bóle głowy czy chroniczne zmęczenie). Wiem co teraz myślisz – „na to wszystko pomoże mi sen”. Oczywiście, lecz godzinka aktywności fizycznej wpłynie również na jakość twojego snu, sprawiając, że nie będziesz się budzić zmęczona. Wydaje się zbyt kolorowe? Wszyscy, którzy zaczynali swoją przygodę z ćwiczeniami i dietą zdają sobie sprawę, że kolorowo nie jest, lecz wystarczy zacząć, a zdrowy tryb życia cię pochłonie.
Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Zaserwuj swojemu maluszkowi uśmiech zwycięstwa po treningu i przekonaj się na własnym ciele jak wiele to zmieni.

Przygotuj się na to, że nie będzie łatwo  

Powrót do formy po okresie ciąży może być bardzo trudny, szczególnie gdy przez całe dziewięć wspaniałych miesięcy uznawałyśmy - oczywiście błędnie - że nasz maluszek do prawidłowego rozwoju potrzebuje kilogramów ciastek, cukierków czy lodów. Nasze zachcianki pozostają z nami na długi czas w biodrach, brzuchu czy udach siejąc niezadowolenie i zły nastrój. Co zrobić, gdy pozwoliłyśmy sobie na zbyt wiele i po porodzie zostałyśmy z nadprogramowymi klimogramami, o których chciałybyśmy zapomnieć i znów stać się atrakcyjną w oczach swojego męża? To może być prostsze niż myślisz, jeżeli zbudujesz w sobie silną motywację i świadomość, że droga do sukcesu jest ciężka, ale efekty imponujące!

Zdowy rozsądek

Świeżo upieczone mamy często popadają w skrajności, część z nich zaraz po porodzie chciałaby odzyskać dawną sylwetkę, nie dając sobie czasu na odpoczynek, druga część natomiast wychodzi z założenia, że dopiero co urodziła dziecko i musi odpocząć, nawet gdy jej maluch ma już 3 lata ( ;) ) Może czas zapisać go do przedszkola lub na zajęcia dodatkowe, i poświęcić sobie chwilę uwagi?
W walce o upragniony wygląd, podobnie jak we wszystkim, ważny jest zdrowy rozsądek. Kierując się nim zapomnimy o głodówkach i katowaniu się ćwiczeniami po klika godzin, zamieniając to na przyjemny wysiłek, który daje najlepsze rezultaty. Wystarczy, że będziesz się kierowała podstawowymi zasadami, a sukces będziesz mieć w kieszeni.

3 kroki do sukcesu
 

1. Składniki idealnej sylwetki to w 30% ćwiczenia, w 70% dieta !
 

 • To hasło nie jest zwykłym sloganem, lecz prawdą, której nie da się podważyć. Odczekaj, aż odstawisz swoje dziecko od piersi i zacznij walkę z największym przeciwnikiem jakim są własne przyzwyczajenia oraz lenistwo. Ale…
 • Hektolitry potu wylewane na siłowni czy godziny treningów z płyty będą daremne, kiedy nie zmienisz swoich przyzwyczajeń żywieniowych. Puste kalorie jakie znajdziesz w słodyczach, sokach czy gazowanych napojach w niczym Ci nie pomogą. Wręcz przeciwnie -  dobry nastrój w jaki cię wprawią będzie trwał chwilę, sukcesywnie przechodząc w wyrzuty sumienia.
 • Dbaj o to, by na twoim talerzu znajdowały się produkty pełnowartościowe, bogate w witaminy i mikroelementy, a szybko zapomnisz że miałaś problemy z nadwagą. Pożegnaj się na zawsze z cukrem, czy białym pieczywem, a twój organizm odwdzięczy się podwójnie.
 • Nie zapominaj również o regularnym jedzeniu. 5 posiłków dziennie w równych odstępach – co 2,5 - 4 godziny wyreguluje pracę twojego organizmu, dzięki czemu nie będzie odkładał nic na ,,ciężkie czasy” i podkręci metabolizm.


2.  Postaw na zdrowie - postaw na wodę!
 

 • Woda jest dobra na wszystko. Odpowiednie nawodnienie organizmu nie tylko wpłynie na samopoczucie, lecz również na proces chudnięcia. Zaleca się wypijanie 30ml wody mineralnej na 1 kg masy ciała. Woda powstrzymuje apetyt, nawilża skórę od wewnątrz i pomaga w pozbyciu się toksyn.
 • Pamiętaj żeby pić czystą wodę mineralną, a nie smakową! Całej prawdy o wodach smakowych dowiesz się tutaj.

3. Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu, ruch zastąpi każde lekarstwo!
 

 

 • Kierowanie się tą dewizą znacznie wpłynie na twoje zdrowie, samopoczucie i oczywiście sylwetkę. Aktywność fizyczna pozwala nam na utrzymanie zdrowego i młodego wyglądu przez długi czas i jest niezawodna w walce ze zbędnymi kilogramami.
 • Jeśli nie jesteś przyzwyczajona do ćwiczeń zacznij powoli od spacerów. Stopniowo zwiększaj dystans, tempo czy też rodzaj ćwiczeń, tak aby się nie zniechęcić. Pamiętaj, że robisz to dla siebie, a ćwiczenia zaczną sprawiać ci ogromną przyjemność, stając się jedynym zdrowym uzależnieniem.
 • Nie katuj się treningami, po których czujesz się wyczerpana, lecz odkrywaj magię ćwiczeń małymi krokami. Nawet nie zauważysz kiedy przyjdą pierwsze efekty.
 • Już po dwóch tygodniach poczujesz zmiany w ciele - stanie się bardziej jędrne, cellulit się rozpłynie. To da ci jeszcze większą siłę do działania!

 

Ważne!
 

 • Pamiętaj, że do wszystkiego potrzeba czasu. Nie poddawaj się po tygodniu diety czy po paru treningach, gdy nie przynoszą żadnych efektów - systematyczność i konsekwencja są gwarantem spełnionych marzeń. Jak mawiał Aleksander Kumor: Anielska cierpliwość wymaga diabelskiej siły - znajdź w sobie tą siłę i cierpliwe czekaj na efekty (byle nie leżąc na kanapie ;))! Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wiele możesz!
 • Jeśli źle się czujesz, boli Cię głowa, masz złe samopoczucie – zamiast sięgać po tabletkę lub energetyk wypróbuj dwie opcje: napij się wody, lub wyjdź na spacer. Być może jesteś odwodniona lub niedotleniona i z tego powodu brakuje Ci energii.

Komentarze


Dorota /

a ja myślałam że 70% ruch a 30% dieta ;P

Patrycja K /

Faktycznie ruch to świetne lekarstwo na wszystko. Mnie np. pozwala wyładować emocje, lepiej śpię, mniej złoszczę się na rodzinę, mam więcej energii, a największym plusem oczywiście jest poprawa sylwetki:)

Wiki /

Oj... z doświadczenia wiem, że ciężko z tym "zdrowym odżywianiem". Przy wielu obowiązkach domowych często jem w pośpiechu i niestety są to puste kalorie, o regularności posiłków nie ma mowy.. ale chcieć znaczy móc! :) mam nowe postanowienia co do mojego odżywiania, które już wcielam w życie i mam nadzieję, że wytrwam, a później będzie to już moja codzienność i nawyk :)

Izabel /

Punkt 3. Rewelacja!