Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
5 rzeczy, które przy drugim dziecku zrobisz już inaczej

5 rzeczy, które przy drugim dziecku zrobisz już inaczej


Kiedy zostajesz mamą po raz pierwszy, Twoje życie ulega ogromnej metamorfozie. A kiedy stajesz się nią po raz drugi, Twoje życie odmienia się jeszcze bardziej. Żadna książka, żadne porady ani wskazówki dla rodziców nie są w stanie przygotować Cię do opieki nad maluchem tak, jak przygotuje Cię rzeczywistość.

Tak samo jest za drugim  i każdym następnym razem. Zmienia się życie, przyzwyczajenia i dynamika rodziny. Jeśli jednak zostajesz mamą po raz drugi, zauważysz pewne znaczące różnice w rodzicielstwie…

1. Mniej zmartwień

Kiedy urodzisz swoje pierwsze, wymarzone dziecko, całe Twoje dotychczasowe życie ulegnie zmianie. Poza dzieckiem nie widzisz świata, a cały ciężar tej odpowiedzialności opiera się mocno na Twoich ramionach. Rzeczywistość czasami bywa trudna, a z roli matki nie możesz przecież zrezygnować, ani wziąć długiego urlopu.

Od momentu wyjścia ze szpitala martwisz się już o każdy drobiazg. Niepokoi Cię każdy mały krzyk, podwyższona temperatura, ból brzuszka a nawet głośniejsze beknięcie. Martwisz się o karmienie, spanie i dobre samopoczucie maluszka. Martwisz się także tworzeniem złych nawyków, które sprawią, że Twój nastolatek może nadal będzie chciał zasypiać razem z Tobą w łóżku.

Druga runda, drugie dziecko: Szpital opuszczasz z nową pewnością siebie, wynikającą z wiedzy, że Twoje pierwsze dziecko wciąż żyje i nic złego mu się nie dzieje. Nie martwisz się o to, że je źle wychowasz lub zrobisz coś nie tak. Co więcej, czasami pozwalasz mu się wypłakać, dzięki czemu możesz wypić filiżankę gorącej herbaty.

2. Podziwiasz jaki jest malutki

Nie ma nic piękniejszego niż narodziny dziecka. W takiego malutkiego noworodka możesz wpatrywać wiele godzin. Każda jego część jest tak malutka i ciągle podziwiasz cud, który urodziłaś. Głaszczesz jego malutkie palce u rąk i stóp, tulisz maluszka kiedy to tylko możliwe.

Druga runda, drugie dziecko: Zapomnieliście już jakie malutkie są dzieci tuż po urodzeniu, ponieważ przywykliście do najstarszego dziecka, które z dnia na dzień  przemieniło się w olbrzyma. Razem z mężem spędzacie czas na wielokrotnym kwestionowaniu, jak taka maleńka istotka może rosnąć tak szybko. Będziesz ciągle powtarzać: "Nie pamiętam, żeby mój czteroletni synek był taki mały!"

3. Masz zaufanie do swoich decyzji

Nie ma nic bardziej przerażającego niż sytuacja, na którą całkowicie nie masz wpływu. Nieznane jest również stresujące. Kiedy wracasz do domu ze swoim pierworodnym dzieckiem, to naturalne, że sięgasz się do książek po porady. Nie rozumiesz płaczu swojego dziecka. Nie masz pojęcia jak mu pomóc i masz wrażenie, że wszystko robisz źle.

Druga runda, drugie dziecko: Wszystko okazuje się już trochę łatwiejsze, ponieważ robiłaś to wcześniej. Ufasz swojemu instynktowi i masz pewność, że To co robisz jest dobre i właściwe. Nie polegasz na książkach i unikasz ich, kiedy tylko możesz. Starasz się organizować dzieciom czas wolny według własnego uznania i doświadczenia.

4. Brak snu

Nikt nie może zaprzeczyć, że prawdziwa tortura to dni, tygodnie, a nawet miesiące, które pozbawione są snu. A założenie ładnego i wyprasowanego ubrania oznacza, że będzie to udany dzień!
Druga runda, drugie dziecko: Co zabawne, nie wydaje się to takie złe. Wiesz i akceptujesz to, że czujesz się i wyglądasz jakbyś przez miesiąc miała kaca. Rozumiesz, że Twoje dziecko nie jest "złe" lub "niegrzeczne", kiedy budzi się w nocy. Wiesz, że już niedługo prześpi bez pobudki całą noc.

5. Czas płynie

Przy pierwszym dziecku masz wrażenie, ze każdy dzień wygląda identycznie. Czujesz jakbyś grała główną role w filmie „Dzień świstaka”. Zastanawiasz się, kiedy odzyskasz swoje życie i ruszysz się dalej niż z pokoju do kuchni. Czy kiedykolwiek znów będziesz mogła przespać całą noc? Czy kiedykolwiek poczujesz się lepiej i będziesz wyglądać znowu jak prawdziwa kobieta?

A potem mrugasz, a Twoje dziecko ma trzy, cztery i pięć lat. Zamiast się cieszyć, pytasz: "Kiedy ten czas upłynął ?”

Druga runda, drugie dziecko: Z perspektywy czasu, rodzicielstwo po raz drugi jest łatwiejsze, ponieważ z każdym złym momentem, dniem lub tygodniem pojawia się nadzieja. Ciągle sobie powtarzasz: "To też minie". Ponieważ czas płynie naprawdę nieubłaganie szybko, doceniaj każdą chwilę.

Drugie dziecko to też różnica w przygotowaniach do jego narodzin. Przy pierwszym maluszku na pewno wiele miesięcy wcześniej szukałaś wyprawki, dokształcałaś się, chodziłaś do szkoły rodzenia. Przy drugim maluszku, masz już zdecydowanie mniej czasu, bo w końcu ktoś musi zająć się Twoim starszakiem.

A jak było u Ciebie? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu!

 źródło: http://www.essentialbaby.com.
Źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze