Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
5 rzeczy, o które nie musisz się martwić podczas karmienia piersią

5 rzeczy, o które nie musisz się martwić podczas karmienia piersią


Ilość zasad dotyczących bycia dobrą mamą może doprowadzić do zawrotu głowy. Jeśli karmisz piersią, zasad i dobrych rad jest jeszcze więcej. Pierwsza i najważniejsza zasada macierzyństwa brzmi "nie pozwól decydować za siebie”. To jest Twoje dziecko i Twoje ciało i wspólnie z maluszkiem odkrywacie macierzyństwo. Jeśli będziesz potrzebowała pomocy i porady udaj się do konsultantów laktacyjnych i wyszkolonych doradców karmienia piersią.

Oto 5 rzeczy, o które nie musisz się martwić podczas karmienia piersią

1. Harmonogram żywieniowy

Egzekwowanie ścisłego harmonogramu karmienia nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze, z punktu widzenia Twojego dziecka, należy mieć szacunek do maluszka, który śpi. Budzenie go z uroczej, spokojnej drzemki i wpychanie piersi z mlekiem do buzi, bo minęły już 3 godziny od ostatniego posiłku, nie jest dobrym pomysłem. A jeśli Twoje dziecko jest spragnione i bardzo chce mu się pić, ale musi poczekać, aż budzik poinformuje, że nadszedł czas przekąski – absurd. Sztywne trzymanie się wyznaczonego harmonogramu karmienia to zły pomysł!

Karm swoje dziecko, jeśli widzisz, że tego potrzebuje. Obserwuj je, a na pewno dostrzeżesz sygnały jakie Ci wysyła. Jeśli będzie chciało jeść lub pić samo Cię o tym poinformuje. Czasami możesz jednak spróbować dać mu pierś, jeśli się nawet jej niedomaga. Jeśli idziesz odebrać starsze dzieci ze szkoły lub przedszkola, a niemowlę zostawiasz w domu z tatą lub babcią, warto nakarmić je jeśli nawet jeszcze nie jest głodne.

Twoje dziecko stymuluje Twoje piersi do produkcji mleka. Produkcja mleka matki działa na zasadzie "podaży i popytu" - im więcej mleka wypije dziecko, tym więcej Twoje ciało wyprodukuje.

2. Odciąganie mleka

Dopóki nie zostaniesz odseparowana od swojego dziecka z powodu choroby lub powrotu do pracy, nie musisz się martwić o odciąganie mleka i zakup laktatora. Jeśli wydarzy się sytuacja, że będziesz musiała odciągnąć odrobinę pokarmu, możesz posłużyć się własnymi dłońmi. Odpowiednia technika pomoże Ci na jednorazowe odciągnięcie mleka.

Jeśli nie uda Ci się zdobyć zbyt dużo mleka, nie martw się, jego ilość nie odzwierciedla Twoich zapasów. Zdrowe, dobrze przystawione do piersi dziecko, które skutecznie ssie, prawie zawsze otrzyma więcej mleka niż najlepsza laktator.

3. Ograniczenia żywieniowe przy kp

Istnieje wiele opowieści i teorii dotyczących produktów, których należy unikać podczas karmienia piersią. Nie musisz martwić się ograniczaniem własnej diety, chyba że Twojedziecko ma alergię. Niektóre maluszki są wrażliwe na pewne pokarmy, które zje ich mama.
Nie ma jednego, konkretnego pokarmu, którego powinnaś unikać podczas karmienia piersią. Jedzenie, które źle wpływa na jedno dziecko, może nie mieć żadnego wpływu na inne. Jeśli Twoje dziecko nie jest zdenerwowane i rozdrażnione po zjedzeniu przez Ciebie określonych potrawy, możesz cieszyć się ich smakiem do woli.

4. Zakrywanie się podczas karmienia

Jeśli nie odczuwasz dyskomfortu podczas karmienia w miejscu publicznym, nie musisz robić wszystkiego, aby się jak najbardziej zakryć i ukryć. Na pewno nie powinnaś się martwić innymi ludźmi. Karmisz piersią własne dziecko, co jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. Rozpinasz koszulę, przystawiasz dziecko do piersi, które prawie w całości ją zakrywa. Dla niektórych zrzędliwych ludzi, karmienie w miejscu publicznym może okazać się denerwujące.

Jednak nie zwracaj na nich uwagi, przecież nie będziesz patrzeć jak Twoje niemowlę płacze i krzyczy z głodu. Niektórzy chcieliby, abyś zarzuciła na siebie ogromy koc i schowała się przed całym światem. Zamiast ukrywać siebie i swoje dziecko pod kocem podczas karmienia, wpatruj się w jego oczy i ciesz się chwilą. Wychodź do parku, klubokawiarni czy restauracji i karmcie się na zdrowie :) 

5. Pozwalaj Twojemu maluszkowi „traktować pierś jak smoczek”  

Wiele osób powie Ci "dziecko ssie tak dla wygody", "nie pozwól mu zasnąć przy piersi". Staraj się nie martwić i nie przejmować, pamiętaj, że karminie piersią pomoże dziecku się uspokoić kiedy jest głodne, spragnione, zdenerwowane, zmęczone lub czuje się przytłoczone.

Karmienie piersią nie polega tylko na "mleku" - chodzi również o wieź, komfort i odporność. W mleku matki znajdują się cudowne substancje, które wpływają pozytywnie na rozwój mózgu dziecka i zdrowie.

  • oksytocyna, "hormon miłości" uwalniany przez Ciebie i Twoje dziecko podczas tulenia i karmienia piersią. Oksytocyna wspomaga przepływ mleka, wzmacnia wieź i przywiązanie
  • cholecystokinina, która informuje mózg dziecka, że zaspokoiło już głód
  • tryptofan, prekursor serotoniny, który pomaga w rozwoju receptorów serotoninowych w jelicie dziecka
  • endokannabinoidy, które działają uspokajająco na mózg dziecka

Mleko nocne jest również bogate w tryptofan i melatoninę, a także w inne białka obecne wyłącznie w mleku nocnym. Te magiczne substancje pomagają dziecku się zrelaksować, a tym samym utulą do snu. Podczas karmienia odpocznij i doceniaj te piękne, magiczne i wyjątkowe chwile!

źródło: http://www.essentialbaby.com.au


Komentarze