Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
8 rzeczy, które możesz zaobserwować będąc w ciąży

8 rzeczy, które możesz zaobserwować będąc w ciąży


O byciu mamą marzy wiele kobiet. Jednak dopiero w momencie, w którym kobieta dowiaduje się, że pod jej sercem rośnie nowe życie, po jej policzkach zaczynają płynąć zły szczęścia. Te  dziewięć miesięcy ciąży są niesamowitym doświadczeniem. Oczywiście pojawią się także mniej przyjemne momenty i cięższe chwile, jednak każdemu minusowi, przeciwdziała plus. Zastanawiacie się, czego możecie spodziewać się będąc w ciąży?

1. Wszystko takie pierwsze

Wszystkie „te pierwsze” chwile napełnią Cię miłością, radością i szczęściem. Kiedy podczas wizyty u ginekologa, po raz pierwszy zobaczycie swojego maluszka, usłyszycie bicie jego serca to poczujecie, że stał się cud. A ten cud stworzyliście właśnie WY! Około 20 tygodnia ciąży po raz pierwszy poczujesz ruchy dziecka, które z biegiem czasu zacznie rozpychać się nóżkami i rączkami. Ostrzegamy - czasami  może boleć, ale cóż takie są uroki bycia w ciąży. Jeśli spodziewacie się swojego pierwszego dziecka, także po raz pierwszy będziesz mogła powiedzieć swoim bliskim, że jesteś w ciąży. Wszystkie te chwile są naprawdę urocze. Jest to niesamowity i wyjątkowy czas, a szczęściem powinnaś dzielić się nie tylko ze swoim partnerem, ale także rodziną i przyjaciółmi.

2. Uroda i wdzięk

Większość osób twierdzi, że kobiety w ciąży promienieją. Bije od nich nie tylko szczęście, ale i niesamowity wdzięk. Ze względu na wyższy poziom estrogenu, włosy niemalże przestają wypadać. Niektóre kobiety uważają, że ich włosy stały się bardziej błyszczące i zdrowsze, podczas gdy inne odkrywają, że zmieniły się nie do poznania. Zdarza się, że włosy kręcone, zaczęły rosnąć proste i na odwrót!  Możecie również doświadczyć tak zwanej "poświaty ciążowej”, za którą również odpowiedzialny jest podwyższony poziom estrogenu. Organizm kobiety będącej w ciąży pompuje więcej krwi, a to w połączeniu ze zmianami hormonalnymi sprawia, że skóra na twarzy nabiera pięknej, zdrowej poświaty.

3. Ach ten biust!

Najczęściej w trzecim trymestrze ciąży, piersi kobiety stają się większe, bardziej nabrzmiałe. Większy biust zadowoli nie tylko Ciebie, ale i Twojego partnera. Twoje  piersi zaczną rosnąć, aby pomieścić mleko, które będzie pokarmem dla maluszka. Najprawdopodobniej jeszcze w ciąży będziesz musiała kupić większe biustonosze. Ważne jest, aby były dobrze dobrane, ponieważ źle dopasowane, mogą spowodować zablokowanie kanalików mlekowych w piersiach.

4. Zakupy, zakupy i jeszcze raz zakupy

Ciąża to czas, w którym będziesz musiała wymienić przynajmniej część swojej garderoby. Ale to nie koniec, będziesz musiała również zadbać o ubranka dla swojego maluszka. Czekają Cię zakupy, zakupy i jeszcze raz zakupy. Jeśli chcesz uniknąć tłumów i stania w kolejce, możesz zrobić w sklepach internetowych z artykułami dla dzieci. Jest to świetny sposób, który pozwoli Ci uniknąć chodzenia po sklepach. Jeśli jednak chcesz odwiedzić sklepy z odzieżą pamiętaj, aby zwłaszcza w późniejszych miesiącach ciąży, nie przemęczać się, robić regularne przerwy na odpoczynek i często podjadać zdrowe przysmaki i popijać je wodą lub świeżo wyciskanym sokiem. Jeżeli nie masz wystarczającej ilości gotówki na kupno takiej ilości nowych rzeczy, odwiedź sklepy z używaną odzieżą, albo zapytaj koleżanki, może mają coś na sprzedaż.

5. Brak okresu

To wspaniała wiadomość - nie dostaniesz okresu przez cały czas ciąży, a nawet jeszcze dłużej. 

6. Odpoczynek i relaks

Lepszego czasu na odpoczynek, relaks i drzemkę już nie będzie -  rozkoszuj się nim. Kochasz spać? Ciąża to idealny czas na drzemkę w ciągu dnia, na którą po urodzeniu dziecka możesz już nie mieć czasu. Marzysz o wypoczynku? Wyjedź z partnerem na wakacje i odpoczywaj do woli. Ciąża to czas, w który możesz również bez wyrzutów sumienia zajadać się pysznościami. Pamiętaj, aby unikać fast foodów, przetworzonej żywności i niezdrowych przekąsek.

7. Więź z partnerem

W czasie,  w którym Ty i Twój partner będziecie przygotowywać się na urodzenie dziecka, Wasz  związek będzie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Cieszcie się sobą, wychodźcie na randki, oglądajcie ulubione filmy, spędzajcie czas tak jak tylko macie na to ochotę. Te szczególne chwile pomogą Wam przetrwać najtrudniejsze momenty, które pojawią się po narodzinach dziecka.

8. Proszę o uwagę!

Kobiety w ciąży traktowane są wyjątkowo, przynajmniej powinny być. W komunikacji miejskiej ludzie ustąpią Ci miejsca, w sklepie przepuszczą w kolejce do kas, a w pracy współpracownicy będą milsi niż zwykle. 

źródło:  http://www.essentialbaby.com.


Komentarze