Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Asertywność młodej mamy - co zrobić, gdy wszyscy wiedzą lepiej?

Asertywność młodej mamy - co zrobić, gdy wszyscy wiedzą lepiej? 1


Zostajesz mamą, a nagle wszyscy dookoła stają się ekspertami od dzieci i chcą Cię pouczać? Mówią Ci jak masz ubrać dziecko, jak kąpać i czym karmić, a ty masz tego dość? Naucz się jak prawidłowo reagować na rady od obcych ludzi, a także rodziny i przyjaciół. Odzyskasz spokój ducha i wiarę w swoje możliwości.

Czy Tobie też zdarzyło się spacerować po parku z dzieckiem i usłyszeć od obcej osoby "Powinna pani założyć dziecku kapelusz, razi  je słońce"? Albo pamiętasz sytuację, kiedy dziecko dostaje ataku furii w supermarkecie a tłum ludzi obserwuje Cię, komentuje i obsypuje dobrymi radami: "Może jest głodne?", "A może trzeba je przebrać?", "Niech Pani weźmie je na ręce". Jaka była Twoja reakcja na ich zachowanie, jak się wtedy czułaś? Zapewne byłaś poirytowana i odpowiadałaś złością na komentarze, lub załamana odchodziłaś bez słowa uważając się za złą matkę.

Dobre rady i komentarze możesz usłyszeć nie tylko od obcych ludzi, ale także od rodziny i przyjaciół. Swoje zdanie wyrażają za pomocą słów, ale i mowy ciała. Bardzo ciężko trzymać wtedy nerwy na wodzy, a język za zębami. Krytyka boli, szczególnie gdy po urodzeniu dziecka jesteś zmęczona i niewyspana, a także niepewna swoich rodzicielskich zdolności. Jak sobie z tym radzić?

 • DORADZANIE JAKO OBOWIĄZEK

Kiedy ludzie widzą matkę z dzieckiem, która ma jakiś problem (w ich mniemaniu) czują empatię i chcą pomóc, nawet myślą że jest to ich obowiązek. Często nie zdają sobie sprawy, że nie potrzebujesz ich pomocy. Komentują sytuację, starają się jakoś zaradzić problemom. Postaraj się zrozumieć ich motywy. Uśmiechnij się szeroko, podziękuj i ruszaj w swoją stronę.

 • NIKT NIE ZNA TWOJEJ SYTUACJI TAK DOBRZE JAK TY

Dobre rady i komentarze w stylu: " Nie wybaczyłabym sobie, gdybym kilka miesięcy po porodzie zostawiła syna z nianią a sama poszła do pracy." są przykre i irytujące. Pamiętaj jednak, że nikt nie zna dokładnie motywów Twojego postępowania i robisz to co uważasz za najlepsze dla siebie i dziecka. Może musiałaś wrócić do pracy z powodów finansowych? To Twoja sprawa.

 • WYLUZUJ

Nie bierz do siebie tych wszystkich rad, potraktuj je z przymrużeniem oka. Nie warto się wszystkim przejmować, lepiej zająć się dzieckiem. Dobra ciocia lubi sobie pogadać? Niech mówi, przecież wiesz swoje. 

 • ODDZIEL POMOCNE RADY OD TYCH ZBĘDNYCH

Niektóre rady mogą być na pewno pomocne. Nie odrzucaj wszystkich tylko staraj się je przesiać przez gęste sito. Zastanów się czy dostajesz je od osoby, której ufasz, czy odpowiada Ci jej sposób wychowania dzieci, czy u niej to się sprawdza. Pewna wiedza może się naprawdę przydać.

 • HUMOR MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA

Czasem w trudnych sytuacjach należy rozładować napięcie i po prostu obrócić wszystko w żart. Nie ma sensu się złościć i krzyczeć. Przykład: mała dziewczynka rozpłakała się w centrum handlowym, przechodnie zaczęli komentować jej zachowanie słowami: " Chyba ktoś tu ma zły dzień". Na to rodzice dziewczynki: " Nie widzieliście jej w sobotę!". Czasem przydaje się dystans do siebie i innych. 

 • MASZ PRAWO MIEĆ SWOJE ZDANIE I SWOJĄ WIZJĘ WYCHOWANIA DZIECKA

Mimo wielu uwag do Twojego sposobu wychowania pamiętaj, że to TY jesteś matką i najlepiej wiesz co jest dobre dla swojego dziecka. Przecież nigdy nie zrobiłabyś mu krzywdy. Masz swój sposób na wychowanie? Świetnie. Ile osób tyle metod i opinii, można się w tym pogubić. Dlatego najlepiej trzymaj się swojej wizji.

 • NIE POZWÓL POPSUĆ SOBIE DNIA

Dlaczego czyjaś opinia ma popsuć Ci humor na cały dzień? Kim jest ta osoba i jakie ma do tego prawo? Nie możesz pozwolić sobie na to, aby ktoś decydował o Twoim nastroju i mówił Ci jak masz żyć. Najważniejsze to mieć swoje zdanie i umieć odróżnić fakty od opinii.

 • IGNORUJ UWAGI

Wysłuchiwanie wielu uwag, komentarzy może być męczące, dlatego postaraj się je ignorować. Jeśli uważasz, że odpowiednio ubrałaś dziecko, jest mu dobrze i wygodnie nie przejmuj się "dobrymi radami" i po prostu puszczaj je koło uszu. Nie dlatego żeby kogoś urazić, tylko po to by nie zaprzątać sobie głowy zbędnymi rzeczami.

 • NIE WDAWAJ SIĘ W DYSKUSJĘ

Kłótnie są ci zupełnie niepotrzebne, staraj się dla świętego spokoju czasem przemilczeć pewne kwestie. Może być to bardzo trudne, gdy ktoś notorycznie próbuje mówić Ci jak masz wychowywać dziecko. Wtedy spokojnie wyraź swoją opinię na ten temat. Zastosuj schemat: Czuję się.....gdy robisz.....ponieważ....

 • KAŻDE DZIECKO JEST INNE

Twoje dziecko jest unikatowe i wyjątkowe, nie wszystkie dobre rady będą dla niego odpowiednie. Pomyśl o tym słuchając opowieści o chorobach innych dzieci, ich rozwoju, sukcesach i porażkach. 

 • W RELACJACH Z PRZYJACIÓŁMI BĄDŹ SZCZERA

Przyjaciele na pewno udzielają rad w dobrej wierze. Chcą Ci naprawdę pomóc i dobrze Cię znają. Nie masz jednak obowiązku stosować się do ich zaleceń jeśli masz swoje zdanie.  Szczerze powiedz im co myślisz, aby nie poczuli się odrzuceni czy bezużyteczni.

 • ZANIM POSŁUCHASZ RAD DOTYCZĄCYCH ZDROWIA SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM

Nie raz usłyszysz rady dotyczące zdrowia Twojego dziecka. Zarówno w przypadku katarku jak i krzywych stópek. Zanim podasz dziecku lek lub zaczniesz domową rehabilitację skonsultuj się z lekarzem. Nie ryzykuj zdrowia dziecka tylko dlatego, że jakaś kuzynka podawała swojemu synowi kropelki XYZ.

 • UWAŻAJ NA INTERNETOWYCH DORADCÓW

Ostatnio bardzo popularne są fora i grupy dla mam na portalach społecznościowych. Nie ma nic złego w pomocy w znalezieniu dobrego wózka, ale uważaj na pytania dotyczące zdrowia i rozwoju dziecka. Pamiętaj, że Twoje dziecko nie jest jak każde inne, a na portalach nie spotkasz specjalistów w danej dziedzinie. Przecież nie wiesz kim są osoby odpowiadające na Twoje pytania i jakie mają kompetencje. Nie zadawaj tam pytań o diagnozę krostek na brzuszku dziecka czy wysokiej gorączki tylko od razu umów je do lekarza. 

A tutaj mała ściągawka - 5 sposobów jak odpowiadać na dobre rady tak, aby przy kolejnym spotkaniu nie omijać tej osoby szerokim łukiem :)

Może macie swoje własne sposoby? Napiszcie w komentarzu :) 


Komentarze


Izabel /

Świetne! więcej wiary w siebie dziewczyny!