Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić, gdy tylko Tobie przeszkadza bałagan w domu?

Co zrobić, gdy tylko Tobie przeszkadza bałagan w domu?


Po raz kolejny po późnym powrocie z pracy zastałaś ogromny bałagan w domu? Ubrania i zabawki porozrzucane po całym mieszkaniu, a do tego sterta niepozywanych naczyń w zlewie? A może za każdym razem, gdy otwierasz drzwi do pokoju swojego dziecka, Twoje serce z nerwów zaczyna mocniej bić? Jednak pozostali domownicy nie widzą w tym żadnego problemu? Co zrobić i jak postępować, gdy bałagan w domu przeszkadza tylko Tobie?

 

Szczera rozmowa

Zanim podejmiesz inne nieco bardziej rygorystyczne kroki, spróbuj najpierw porozmawiać z mężem i dziećmi. Usiądźcie przy stole i na spokojnie powiedz, że bałagan i nieład jaki panuje w mieszkaniu bardzo Ci przeszkadza. Poproś, aby zaczęli po sobie na bieżąco sprzątać i to właśnie od tego momentu. Jeżeli jednak po raz kolejny usłyszysz „Oj mamo, później” wprowadź nieco konkretniejsze zasady i ustalenia. Przestań się łudzić, że „później” w ich pokojach zacznie błyszczeć, a brudne naczynia znikną.

Podział obowiązków

Bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie podziału obowiązków. Zakres zadań zależy w dużej mierze od wieku dziecka. Wiadome jest, że od 3-letniego dziecka nie możesz wymagać, aby zmywało naczynia jednak taki maluch może utrzymywać porządek w swoim pokoju, pochować porozrzucane klocki i poukładać zabawki. A im wcześniej zaczniesz od malucha wymagać sprzątania po sobie, tym później będzie Ci już o wiele łatwiej. Jeśli jednak w domu masz dużego przedszkolaka albo ucznia szkoły podstawowej możesz przydzielić im także inne obowiązki. Oczywiście wiadomo, że dziecko które wróci ze szkoły musi chwilkę odpocząć a potem odrabiać lekcje, a nie cały dzień sprzątać mieszkanie. Trzeba jednak znaleźć i wyznaczyć pewne granice. Podział obowiązków najlepiej napisać na kartce, która zawiśnie w widocznym miejscu. Dzieci niestety szybko zapominają, za co są odpowiedzialne.

Koniecznie przeczytaj też artykuł: Jak nauczyć dziecko sprzątania po sobie oraz Jak zmotywować dzieci do pomocy w domowych obowiązkach?

Zarówno przedszkolak jak i nastolatek powinien utrzymywać porządek w swoim pokoju i nie rozrzucać swoich rzeczy po całym mieszkaniu. Może również wyrzucać śmieci i na przykład w weekend wycierać kurze w mieszkaniu. Nie zapomnij również o swoim mężu, który z całą pewnością umie zmywać bądź chować naczynia do zmywarki a i na pewno odkurzacz nie jest mu straszny. 

O związkach parterskich pisaliśmy ostatnio tutaj.

Wszystko robimy na bieżąco

Poproś również wszystkich domowników, aby wszystko robili na bieżąco, wówczas w mieszkaniu zapanuje ład i porządek. Kurtki i buty od razu chowamy do szafy, kubek po herbacie myjemy, a nie odstawiamy do zlewu, śmieci wyrzucamy do kosza, a nie chowamy do szuflady biurka. A dodatkowo możesz postraszyć tych nieco bardziej upartych. Kto nie będzie stosował się do zasad panujących w domu może otrzymać karę. Ominie go pyszny niedzielny deser, a i pilot do telewizora może przecież nagle zaginąć.

Plan podstawą działania

Jeśli wszystkim domownikom przydzieliłaś już zadania, nadeszła pora na przygotowanie planu działania dla Ciebie. Z całą pewnością pozostało Ci jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i najlepszym pomysłem jest rozpisanie, co robisz danego dnia. W środę wstaw pranie, w piątek poprasuj, a w sobotę umyj podłogę. Lepiej każdego dnia zająć się domem przez godzinkę, niż potem spędzić cały weekend na nadrabianiu zaległości.

Troszkę luzu

Wiemy, że bałagan w domu bardzo Ci przeszkadza i nie potrafisz odpoczywać w nieuporządkowanej przestrzeni. Jeżeli jednak domownicy zaczęli stosować się do powyższych zasad, mieszkanie na pewno wygląda już o wiele lepiej. Nie zwracaj już uwagi na drobny pyłek na podłodze i na delikatny kurz na szafce pod telewizorem. A zobaczysz, że wtedy zacznie Ci się żyć o wiele lepiej.

Jeżeli bałagan w domu powoduje u Ciebie ból głowy, już teraz zwołaj wszystkich domowników i spróbuj ustalić z nimi pewne zasady. Bądź konsekwentna i mów stanowczym głosem jednak nie krzycz i się nie denerwuj. Powodzenia!


Komentarze