Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Czy szkoła rodzenia jest potrzebna?

Czy szkoła rodzenia jest potrzebna? 1


Szczęście i ogromna radość, to tylko część emocji, które towarzyszą przyszłej mamie, gdy na teście ciążowym pojawiają się upragnione dwie kreski. Niedługo potem pojawia się wielka miłość, do nawet nienarodzonego jeszcze maleństwa. Jednak, gdy pierwsze emocje już opadną przyszła mama, zwłaszcza gdy w brzuszku nosi swoje pierwsze dziecko, zaczyna zadawać sobie wiele pytań, pojawiają się w jej głowie różne wątpliwości.

Czego obawia się przyszła mama?

Jak będzie wyglądał poród, czy aby na pewno dam sobie radę?

Jak powinnam się zachowywać, aby wszystko przebiegło jak najlepiej? 

Czy położna będzie mi podpowiadała co mam robić w danym momencie?

Skąd będziemy wiedzieć jak zaopiekować się noworodkiem?

Czy aby na pewno będziemy dobrymi rodzicami?

A jeśli coś zrobimy źle?

Takie wątpliwości są zupełnie normalne. Rodzicielstwo, to nowa rola w Twoim życiu, musisz się jej nauczyć. Bardzo dużo kobiet, zapisuje się do szkoły rodzenia z nadzieją, że znajdzie tam odpowiedź na nurtujące pytania a także, że poszerzy swoją wiedzę dotyczącą porodu i macierzyństwa.

Co kryje się pod pojęciem „szkoła rodzenia”?

Szkoła rodzenia to cykl szkoleń, dedykowany kobietom będącym w ciąży. Zajęcia trwają najczęściej około 2-3 godzin, odbywają się raz w tygodniu, przez 5-7 tygodni. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez odpowiednio przygotowany i przeszkolony personel, położną i psychologa. Na zajęcia w szkole rodzenia możecie ze sobą zabrać męża, partnera jednak również może to być, np. mama czy siostra.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę rodzenia?

Jeśli mieszkasz w małym miasteczku, w którym funkcjonuje tylko jedna szkoła rodzenia, to zapisz się właśnie do niej. Jeżeli jednak masz do wyboru kilka różnych szkół dla kobiet, w ciąży powinnaś zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 • Czy instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia są odpowiednio przygotowani, skończyli właściwe szkolenia, kursy.
 • Bardzo ciekawa i pomocna jest chociaż jedna lekcja poprowadzona przez psychologa. Naszym zdaniem, na to powinnaś także zwrócić uwagę.
 • Zapytaj, czy zajęcia prowadzone są tylko w formie wykładów, czy może są także zajęcia praktyczne, które naprawdę są bardzo pomocne.
 • Zwróć uwagę, czy szkoła oferuje również kontakt ze specjalistami już po porodzie.
 • Dowiedz się jak liczne są grupy, im mniejsza grupa tym lepiej.

Zajęcia w szkołach rodzenia organizowane są przez poradnie przyszpitalne i są bezpłatne. Jeśli jednak zależy Ci na bardziej kameralnych spotkaniach, możesz oczywiście zapisać się do płatnej szkoły rodzenia. Naszym zdaniem, na kursach bezpłatnych możesz wystarczająco poszerzyć swoją wiedzę, jednak decyzja należy do Ciebie.

Szkoły rodzenia w swojej okolicy znajdziesz na Rodzicowo.pl w kategorii Zdrowie.


pixabay.com

Czego możemy nauczyć się w szkole rodzenia?

W szkole rodzenia możesz dowiedzieć się wiele o końcowym etapie ciąży, porodzie jak i macierzyństwie. Na zajęciach poruszane są poniższe zagadnienia:

 • Ocena ruchów płodu,
 • Przygotowanie do porodu,
 • Początek porodu i jego dalszy przebieg,
 • Łagodzenie bólu porodowego,
 • Kontakt matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
 • Rola osoby bliskiej, która towarzyszy w trakcie porodu,
 • Karmienie piersią,
 • Rozwiązywanie problemów z laktacją,
 • Opieka i pielęgnacja noworodka,
 • Higiena w  okresie połogu,
 • Procedura rejestracji urodzin,

Wykonywane są również ćwiczenia wzmacniające i rozciągające. Przyszłe mamy uczą się jak prawidłowo oddychać podczas porodu. Rodzice ćwiczą na lalce, jak przewijać, kapać i nosić niemowlę. Powyższe zagadnienia to tylko ogólne hasła. Każda szkoła rodzenia, ma swój konkretny plan zajęć.

Kiedy zapisać się do szkoły rodzenia?

Do szkoły rodzenia można zapisać się już około 23 tygodnia ciąży. Warto ukończyć ją około 4 tygodni przed terminem porodu, w razie gdyby maleństwo jednak chciało przyjść na świat troszkę wcześniej.

Jakie są zalety uczestnictwa w zajęciach w szkole rodzenia?

Kobiety, które chodziły do szkoły rodzenia:

 • Oswoiły swój lęk przed porodem.
 • Zdobyły wiedzę dotyczącą porodu, macierzyństwa i karmienia piersią.
 • Znalazły odpowiedź na nurtujące je pytania.
 • Spotkały wiele cudownych mam.

Jak widzicie, szkoła rodzenia jest naprawdę potrzebna. W macierzyństwie przyda sie nie tylko kobieca intuicja, ale także wiedza nabyta od wykwalifikowanych osób. Dlatego jeśli jeszcze nie zapisałyście się na zajęcia, nie zwlekajcie. Zabierzcie ze sobą bliska osobę, a będzie Wam zdecydowanie milej i raźniej.


Komentarze


Kate Kate /

Wszystkim mamom polecam szkołę rodzenia! Zajęcia naprawdę są bardzo pomocne. :)