Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Daje popalić niemal każdej kobiecie w ciąży i po porodzie. Która to część ciała i jak o nią dbać?

Daje popalić niemal każdej kobiecie w ciąży i po porodzie. Która to część ciała i jak o nią dbać?


W ciąży troszczymy się o nasze ciało pod różnymi względami. Dbamy o skórę – by nie pojawiły się rozstępy. Kupujemy odpowiedni biustonosz, aby piersi nie zwiotczały. Ćwiczymy mięśnie Kegla, by ułatwić sobie poród i zmniejszyć ryzyko popuszczania moczu. Bardzo często zapominamy jednak o… kręgosłupie. Jak o niego zadbać zarówno w ciąży, jak i po porodzie?

Kręgosłup – dlaczego tak boli w ciąży i po porodzie?

Początki ciąży nie są obciążające dla kręgosłupa – dopóki nie pojawi się wyraźny brzuszek, nie poczujesz znaczniejszych dolegliwości bólowych. Z czasem jednak, gdy dziecko w twoim łonie będzie się powiększać, środek ciężkości ciała zacznie się przesuwać ku przodowi, a niektóre odcinki kręgosłupa (lędźwiowy i piersiowy) nieco zmienią swój kształt.

Drugi powód odczuwania coraz intensywniejszego bólu w plecach to pojawienie się większych ilości hormonu o nazwie relaksyna. Dzięki niemu poród będzie łatwiejszy, bo zmiękczeniu i rozluźnieniu ulegną stawy krzyżowo – biodrowe oraz spojenie łonowe. Istnieje także druga strona medalu – relaksyna sprawia, że rozluźniają się wiązadła kręgosłupa oraz jego mięśnie. Krótko mówiąc, kręgosłup nie ma już tak solidnego „wsparcia” jak wcześniej.

Gdy dziecko pojawi się już na świecie, niemal każda kobieta odczuwa ulgę – bóle kręgosłupa w końcu odpuszczają. Po dwóch czy trzech miesiącach (a czasem i wcześniej) okazuje się jednak, że to była przedwczesna radość, a plecy znów dają o sobie znać. To efekt ciągłego dźwigania pozornie lekkiego dziecka, braku odpoczynku oraz przyjmowania niewłaściwych pozycji w trakcie karmienia niemowlęcia.

Co możesz zrobić, aby kręgosłup tak nie bolał?

Przede wszystkim – pół żartem, pół serio – zainteresować się swoim kręgosłupem! Wiele przyszłych mam traktuje bóle kręgosłupa w ciąży jak naturalny element odmiennego stanu. I chociaż rzeczywiście nie zawsze dolegliwości można całkowicie zlikwidować, to warto starać się o zmniejszenie bólu. O kręgosłup należy dbać co najmniej tak samo, jak o skórę – to przecież niezwykle ważna część naszego ciała.

A teraz konkretniej. Oto, co możesz zrobić w okresie ciąży, by zadbać o kręgosłup i zdrowie:

 • zmień buty na dobre

Szpilki czy koturny w okresie ciąży to nieporozumienie. Nie tylko zwiększają ryzyko groźnego upadku z uwagi na przesunięty środek ciężkości, ale też wymuszają nieprawidłową postawę i potęgują bóle kręgosłupa. Jednak nie tylko one są niewłaściwe – popularne, płaskie baleriny także nie są najlepsze dla naszego ciała. Wybierz zatem buty z szerokimi czubkami i na 2- lub 3-centymetrowym, płaskim obcasie.

 • nie objadaj się

Już chyba nikt nie wierzy, że ciężarna powinna jeść za dwoje – dbaj zatem o dietę w tym szczególnym okresie. Każdy dodatkowy kilogram to obciążenie dla kręgosłupa. Te związane z dzieckiem są nieuniknione i potrzebne, ale już tych związanych z częstym sięganiem po kebaby czy czekoladki i lody zdecydowanie nie potrzebujesz.

Jeśli jest ci trudno powstrzymać się od podjadania, wyznacz sobie jeden dzień tygodnia, w którym „poszalejesz”. W pozostałe podjadaj zdrowo – przegryzaj orzeszki, sałatki, owoce i warzywa.

 • uczęszczaj na basen

Naprawdę trudno o bardziej wskazaną aktywność dla kobiet w ciąży – wspaniale odciąża kręgosłup, poprawia samopoczucie i dodaje lekkości. Niech twoim ciążowym postanowieniem będzie uczęszczanie na basen minimum raz, a najlepiej dwa razy w tygodniu.

 • zwracaj uwagę na swoją postawę

Powinnaś robić to także i nie będąc w ciąży, niemniej w tym stanie siedzenie z wygiętym w literę „C” kręgosłupem to niemal gwarancja późniejszego bólu. Pamiętaj o prostowaniu się, a szybko wejdzie ci to „w krew”.

 • ruszaj się

Poza basenem, warto postawić na codziennie spacery (mogą być 20-30 minutowe, nie musisz się przemęczać) oraz gimnastykę. Na rynku jest mnóstwo pozycji książkowych z ćwiczeniami odpowiednimi dla kobiet w ciąży – kup jedną z nich i ćwicz na zdrowie. Już 10 minut dziennie takiej gimnastyki świetnie wpłynie na twój kręgosłup.

Gdy z kolei twoje dziecko w końcu pojawi się na świecie, z początku możesz nie mieć czasu na czasochłonne ćwiczenia czy wyjścia na basen. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie możesz pomóc swojemu kręgosłupowi:

 • rozpocznij rehabilitację poporodową

Rehabilitacja nie zajmuje dużo czasu w ciągu dnia, a pozytywnie wpłynie na wiele aspektów twojego ciała. Zdecydowanie warto!

 • pokochaj chustę do noszenia dziecka

Mamy, które rozpoczynają noszenie dziecko w chuście, niemal natychmiast odczuwają ulgę „w plecach”. Bo chociaż twoje dziecko waży niewiele, nosisz je dużo i często – chusta sprawia, że jego ciężar rozkłada się równomiernie. Później, gdy maluszek zacznie stabilnie trzymać główkę, będziesz mogła zamienić chustę na nosidło – jeśli będziesz miała taką ochotę.

 • poproś położną o wskazówki dotyczące karmienia

W trakcie wizyty położnej patronażowej poproś o wskazówki dotyczące odpowiednich pozycji do karmienia. Ta porcja wiedzy przyda ci się nawet, jeśli uważasz, że wszystko robisz ok – może jednak coś ci umyka?

 • odpoczywaj!

Potraktuj poważnie słynną wskazówkę „kiedy noworodek śpi, śpi i jego mama”. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe. Jeśli jednak tak naprawdę nie musisz prasować dokładnie w tym momencie albo czujesz, że kręgosłup już mocno daje ci popalić – odpuść. Wyprasujesz kiedy indziej, a obiad zamów albo poproś kogoś o pomoc.

I odpocznijcie – Ty, dziecko i Twój kręgosłup.


Komentarze