Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Dekalog mamy wracającej do pracy – przeczytaj, zapamiętaj albo nawet wydrukuj!

Dekalog mamy wracającej do pracy – przeczytaj, zapamiętaj albo nawet wydrukuj!


Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zawsze wiąże się z trudnymi emocjami – nie tylko w przypadku dziecka, ale i samej mamy. Zajmijmy się dzisiaj właśnie nią, czyli: o czym powinnaś pamiętać, gdy dopadną cię smutek, lęk czy wyrzuty sumienia?

Oto dekalog mamy wracającej do pracy:

1. Nie myśl o sobie źle.

Wiele mam ma wrażenie, że wracając do pracy, a przede wszystkim oddając dziecko w opiekę osobom trzecim, np. do żłobka robi malcowi wielką krzywdę. Wyjaśnijmy coś sobie – nie krzywdzisz swojego dziecka. To po prostu zmiana, jedna z wielu, jakie czekają was w życiu. Twój maluszek będzie miał zapewnianą troskliwą opiekę – na pewno o to zadbałaś. Nie jesteś złą mamą – nawet, jeśli chwilami nie możesz się doczekać momentu, gdy zakończysz urlop macierzyński!

2. Nie daj sobie wmówić, że jesteś zła.

Istnieją ludzie, którzy mniej lub bardziej świadomie wbijają innym „szpilę” swoimi radami czy komentarzami. Możesz usłyszeć: „Nie boisz się go tak zostawiać?” albo „Nie wolisz zostać na wychowawczym, to przecież najlepsze dla dziecka!”. Takie słowa zawsze budzą negatywne emocje, więc staraj się puszczać je mimo uszu. A jeśli trzeba, odpowiadaj sobie i innym: Nie, nie boisz się zostawiać dziecka, bo będzie miało dobrą opiekę. I tak, może wolałabyś zostać na wychowawczym, ale tak się składa, że często jest on bezpłatny, co „nieco” utrudnia sprawę.

3. Trzymaj nerwy na wodzy w kontakcie z dzieckiem.

To bardzo trudny do wykonania punkt. Często zdarza się, że mama jest tak przejęta pierwszymi rozstaniami, że emocje te widać jak na dłoni – i widzi je także dziecko. Jeśli chcesz, by twoja pociecha rozstawała się z tobą radośnie (a przecież chcesz), to żegnaj się z nią uśmiechem. Ot: „Mamusia teraz idzie do pracy. A dla ciebie ciocia ma przygotowaną plastelinę, ale będzie super!”. Jeśli ma zaszklić ci się oko, to tylko za drzwiami!

4. Zapomnij o strasznych wizjach.

Zamiast skupić się na obowiązkach, oczyma wyobraźni widzisz, jak twoje dziecko sięga po pozostawiony na blacie nóż? Po garnek z gorącą wodą? Jak wychodzi samo z domu, bo ktoś nie zakluczył drzwi? A może jak po prostu płacze wniebogłosy z tęsknoty za tobą? Stop!

W 99% tak się po prostu nie dzieje! Owszem, malec może popłakać, ale przecież nie jest sam – ktoś odwróci jego uwagę, ktoś go zajmie i pocieszy. Głowa do góry, wyobraź sobie, jak twoje dziecko świetnie się bawi w bawialni.

5. Pamiętaj, że żłobek/przedszkole ma swoje plusy.

I to całkiem sporo! Jeśli oddałaś swoje dziecko do którejś z tych placówek, to możesz być pewna, że niedługo będzie bardziej samodzielne, bardziej komunikatywne i czeka go więcej przyjaźni i zabawy. Dzisiejsze placówki to nie przechowalnie, tylko punkty, w których zapewnia się dzieciom masę atrakcji i dba o ich rozwój. Takie zaplanowane rozrywki dla dzieci to świetna sprawa!

6. Bądź dobrą mamą po pracy.

Spędzajcie razem czas, ciesz się połową dnia, którą możecie razem wykorzystać. Ale z drugiej strony – nie katuj się, gdy masz gorszy dzień i bycie wiecznie uśmiechniętą mamą ci po prostu nie wyjdzie. Tak bywa, co wcale nie oznacza, że jesteś zła.

7. Pamiętaj, że początki są trudne. Zawsze.

Zmiany i początki nowych etapów w życiu zawsze są trudne. Nie myśl, że gdybyś nie oddała malca do żłobka, to potem jako przedszkolak byłby przeszczęśliwy, rozstając się z tobą – adaptacja zwykle jest po prostu trudna. Co więcej – trudności przeżywają także dzieci, które nie chodzą do przedszkola, lecz „zaczynają” od zerówki! Potem mija jednak trochę czasu i zarówno dziecko, jak i mama są zadowoleni.

8. Planuj wolne dni.

Jeśli jednak dopadają cię wyrzuty sumienia, zaplanuj wolne dni tak, abyś zapewniła też rozrywkę dla dziecka. Pojedźcie do gigantycznej sali zabaw w odległym mieście albo – jeśli sprzyja pogoda, zorganizuj rodzinny piknik. Na pewno poczujesz się lepiej.

9. Nie bądź zazdrosna.

Tak, to uczucie także może się pojawić – zwłaszcza, gdy zatrudniasz nianię i wkrótce okazuje się, że dziecko ją po prostu… uwielbia! Gdy poczujesz ukłucie zazdrości i żalu, przypomnij sobie, że wybrałaś osobę, która stała się dla twojego maluszka bardzo bliska i która najwidoczniej traktuje go wspaniale. Bądź z siebie dumna – twoja pociecha jest szczęśliwa, brawo!

10. Pamiętaj – będzie dobrze!

To, co teraz czujesz, to zupełnie naturalne emocje kochającej matki, która musi rozstać się z maluszkiem. Jest ci trudno, smutno, może się boisz, czy wszystko się ułoży. Ale na pewno tak będzie – już za miesiąc uśmiechniesz się do swoich obaw widząc, jak twoje dziecko dziarsko maszeruje do żłobka, przedszkola czy też w objęcia niani!

Powrót do pracy na pewno dobrze Ci zrobi. Kontakt z ludźmi, wyjście z domu, zrobienie makijażu i kupienie nowych „wyjściowych” ubrań sprawi, że poczujesz się lepiej. Twoje dziecko też skorzysta na zabawie z rówieśnikami czy przebywaniu z nianią. Głowa do góry!

Mamy dla Ciebie jeszcze coś. Jeśli nadal zastanawiasz się czy wrócić do pracy, odpowiedz sobie szczerze na te pytania:


Komentarze