Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Denerwują mnie moje dzieci! - co zrobić, by nie zostać sfrustrowaną matką?

Denerwują mnie moje dzieci! - co zrobić, by nie zostać sfrustrowaną matką? 10


"Może jestem złą matką, może coś robię nie tak, ale są dni, kiedy mam ochotę zamknąć moje dzieci w szafie i uciekać, gdzie pieprz rośnie (to jest najłagodniejszy scenariusz, w głowie mam o wiele gorsze wersje)! Czasem krzyczę na nie bez opamiętania, a potem chce mi się płakać. Denerwują mnie porozrzucane zabawki, te ciągłe wrzaski i to, że jestem z nimi cały czas sama. Jestem jak bomba z tykającym zapłonem. A mój mąż jest ciągle w pracy. Czy tylko ja tak mam? Dziewczyny, pomóżcie, bo zwariuję." 
 

To historia Alicji przedstawiona na naszym  rodzicowym forum. I okazuje się, że nie jest sama. Ale czy jest złą matką? Czy nie ma prawa być zdenerwowana, zmęczona czy smutna? Co zrobić, by macierzyństwo nie było pasmem nieszczęść, nie kojarzyło się z hasłem "uciemiężona matka Polka"? 

Skąd ta frustracja?

TWOJE ŻYCIE WYGLĄDA TAK...


Polub ilustrację na Facebooku!

...A MOŻE WYGLĄDAĆ TAK! :) 

Góra prania i prasowania, zakupy, obiad, sprzątanie, mąż i trójka rozbrykanych dzieci. Zmęczona, zła, nieumalowana. Na pytania odpowiadasz krzykiem, na męża wyskakujesz z zębami, masz ochotę wszystkich pobić. Wszystko na Twojej głowie. Koleżanki o Tobie zapomniały, a ty zapomniałaś już co to znaczy dobra książka i sukienka? A seks? Jaki seks?!?

A teraz przenosimy się do innego świata. 

Ty - umalowana, pazurki zrobione, dzieci - nakarmione, pranie - rozwieszone, obiad na stole. Mąż przynosi kwiaty i całuje Cię na powitanie i zabiera dzieci na spacer...zapowiada się miły wieczór. Słoneczne popołudnie, kawka na tarasie, super książka, cisza, spokój i relaks...Bajka? Nie! To może być Twój świat. 

Ale najpierw poszukajmy przyczyny frustracji. NA PEWNO nie jesteś złą matką! - to z miejsca wykluczamy.

Co może jednak tę frustrację powodować? Zadaj sobie pytanie, czy nie występuje u Ciebie kumulacja takich składników codzienności jak:

 •  nadmiar obowiązków domowych
 •  przemęczenie i brak snu
 •  przesadne dążenie do perfekcji
 •  niekorzystanie z pomocy innych (tylko czasem trzeba poprosić ;))
 •  niechęć do oddania władzy w domu mężowi - strach przed utratą pełnej kontroli
 •  brak odskoczni od życia rodzinnego - pasji, sportu, koleżanek
 •  oddalenie się od partnera, poczucie osamotnienia, brak wsparcia i poczucia bliskości
 •  brak pewności siebie
 •  dobre rady płynące od wszystkich dookoła.

To wszystko razem wzięte po dłuższym czasie zaczyna nas przerastać. Brakuje czasu na wszystko, a już najbardziej na własne potrzeby. Bo po co mi nowa bluzka, lepiej kupię dziecku piętnastą koszulkę (Nie nie nie, tak już nie robimy!) . Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, gdy brakuje nam partnera - wyjechał, odszedł lub po prostu całymi dniami pracuje. Niestety po dłuższym czasie stajemy się coraz bardziej bezradne, smutne i przygnębione. to najprostsza droga do ciężkiej choroby - depresji.

Co może pomóc?

Jeśli czujesz, że zaczynasz na każdym kroku krzyczeć na dzieci i obwiniać je za to, że na nic nie masz czasu - porozmawiaj z psychologiem. To żaden wstyd - to mądra decyzja odpowiedzialnej mamy. Nie jesteś ze wszystkim sama. 

Psycholodzy twierdzą, że największą przyczyną frustracji u mam jest brak czasu dla siebie. Codzienne powinny zadbać o to, by mieć chociaż 15 minut na przeczytanie książki, czasopisma dla kobiet, wyjście na spacer, ćwiczenia fizyczne. Bez tego staną się złe na cały świat. Ale to one same MUSZĄ o siebie zadbać. Nikt za nich tego nie zrobi.

Jak to zrobić? Oto wskazówki:

 • Znajdź każdego dnia czas dla siebie - wyznacz porę dnia, kiedy nikt z domowników nie może Ci przeszkadzać. Kup sobie dobrą książkę, włącz trening z Chodakowską lub po prostu odpocznij przy dobrej kawie. I uśmiechnij się!
 • Zadbaj o siebie - wyrzuć rozciągnięty dres, nałóż ładną bluzkę, zrób makijaż - poczujesz się zdecydowanie lepiej.
 • Zorganizuj swój dzień - wyznacz sobie zadania do zrobienia, spisz je na kartce i skreślaj te wykonane. Użyj kalendarza lub specjalnych organizerów. To naprawdę pomaga.
 • Spróbuj się troszkę poruszać - nie musisz od razu biegać w maratonach, krótkie ćwiczenia poprawią Ci samopoczucie. Nie jutro, dzisiaj!
 • Wyjdź z domu - umów się z koleżankami, zapisz się do kosmetyczki, wyskocz na zakupy - może nie codziennie, ale raz na jakiś czas przyda się taka odmiana
 • Naucz się prosić o pomoc - męża, rodziców, rodzeństwo - oni czasem nie wiedzą, że czegoś potrzebujesz. A proszenie nie boli - sama się przekonaj :)
 • Zaangażuj męża/partnera do opieki nad dziećmi. Nic tak nie działa na mężczyzn jak pochwała. Powiedz mu, że świetnie zajmuje się dziećmi i może zabrałby je dziś na spacer. Świetnym pomysłem są tak zwane męskie wyprawy, albo dni tylko z tatą.
 • Wyznacz każdemu obowiązki domowe - nie możesz robić wszystkiego sama - dzieci powinny dbać o swój pokój, mogą też czasem wynieść śmieci. Najlepszym sposobem będzie wspólne ustalenie obowiązków domowych i konsekwentne ich przestrzeganie. W sklepach znajdziesz specjalne tablice do ich spisywania. 
 • Jeśli masz możliwość - wróć do pracy. Wiele kobiet podkreśla, że jeśli nie wróciłyby do pracy byłyby o wiele gorszymi matkami. Coś w tym jest - kontakt z ludźmi wymaga większego dbania o siebie, pozwala zmienić otoczenie, robić coś innego niż tylko pranie i gotowanie.
 • Nie użalaj się nad sobą - to w niczym nie pomoże :) 
 • Wyluzuj troszkę - nie musisz być perfekcyjną panią domu! Ciągłe sprzątanie zabawek jest bez sensu. Wyznacz sobie dni na sprzątanie i zaakceptuj to, że dom to nie muzeum. Czy nie będziesz potem żałować, że zamiast cieszyć się życiem biegałaś ze szczotką?
 • Doceń to co masz! Dzieci to prawdziwy skarb!

Nie musisz zrobić tego wszystkiego na raz. Nie musisz też wykorzystać każdej wskazówki. Ale gwarantujemy Ci, że jeśli choć kilka z nich uda Ci się wprowadzić w życie zniknie frustracja, będziesz dla siebie bardziej atrakcyjna (Twój mąż też to zauważy ;)). 

Alicja napisała nam, że postanowiła wziąć się w garść i zawalczyć o czas dla siebie. Stwierdziła, że nie jest tylko mamą, ale też żoną i kobietą. Przeprowadziła trudną rozmowę z mężem. Wyrzuciła wyciągnięty dres. Od kilku dni biega z koleżanką. Na razie na krótkie dystanse, ale powoli się rozkręca. I już poczuła zmianę, nie krzyczy tak często na dzieci.

Twoja historia jest podobna? Masz taki sam problem? Powiedz nam o niej. Zostaw komentarz pod tym wpisem - jak jest u Ciebie, co chciałabyś zmienić? Możesz to także napisać na naszym forum lub na Facebooku. Razem coś zaradzimy :) 

 


Komentarze


Sylwiaa /

Taka sytuacja: wracam o 7 rano po 24 godzinnym dyżurze z pracy, ogarniam dom bo przecież liczyć na kogo nie mam co. Przed porą obiadową proszę 18 letnia córkę żeby obrała ziemniaki do obiadu ( ona chwilę przed 12 wstała) na co słyszę pytanie "a po co Ci te ziemniaki, nie może być do obiadu kasza?". I tak sobie sprzątam, gotuję, piorę, prasuję, lekcje dziewczynkom 7 i 9 lat nadzoruję, wkońcu zaczyna mnie wszystko i wszyscy denerwować, bo w nocy nie spałam. Weaca maż z pracy o 17, rozklada sie na kanapie i zmeczony lezy z pilotem w reku, bo on jest padniety bo od 7 w pracy. Wieczor kolacja (nikt nie pomoze), kapanie, glosno (troje dzieci i czwarte najbardziej zmeczone na kanapie), a mi glowa peka a oczy na wpol zamkniete, bateria na wyczerpaniu, 36 godzin bez odpoczynku na nogach, i sama ze wszystkim. O 21 prosze wszystkich o spokoj w domu bo chce spac, nie ma reakcji wiec krzycze, i oto wtedy maz kwituje " nie przesadzaj, moze lekarza Ci trzeba nie snu, bo tylko trzeszczysz a tu czlowiek zmeczony po pracy chce spokojnie film obejrzec". I wtedy powietrze ze mnie uchodzi calkowicie, a przeciez Cyborg nie ma prawa sie wyczerpac. Tylko ze ja nie mam sily juz byc tym CYBORGIEM

Anna Popławska /

A potem to tęskni się do tego czasu gdy dzieci były małe. Carpe diem młode mamy.

Redakcja Rodzicowo.pl - Anna Popławska /

Dokładnie :) Żeby potem nie niczego nie żałować i nie wyrzucać sobie zaniedbania siebie albo dzieci :)

Magdalena /

Dziewczyny, wszystko w naszych rękach!

Ewa /

Ten drugi obrazek jest fajny :) Marzenie każdej mamy :)

Redakcja Rodzicowo.pl - Ewa /

Na pewno :) Ale możliwy do zrealizowania :)

Marta Zakrzewska /

Szczerze współczuję takim sfrustrowanym mamom i trzymam kciuki, aby znalazły siłę na wyjście z marazmu :)

Redakcja Rodzicowo.pl - Marta Zakrzewska /

My również mocno trzymamy kciuki :)

Malwina Błach Grunttobunt /

Oj z malutkimi dziećmi, kiedy mąż w pracy, to pozostaje tylko "wyluzuj troszkę". A frustracja się pojawia niekiedy, zazwyczaj jak mam gorszy, w którym psychika walczy o możliwość porobienia czegoś innego - dla siebie, popracowania ale inaczej niż opiekując się dziećmi.

Redakcja Rodzicowo.pl - Malwina Błach Grunttobunt /

"Psychika walczy o możliwość porobienia czegoś innego..." - bardzo podoba nam się to zdanie. Wtedy kobieta wie, że musi zrobić coś dla siebie. Że zachwiała się pewna równowaga. Pozdrawiamy :)