Kategorie bloga
Dlaczego poprawa zdrowia i praw seksualnych kobiet prowadzi do lepszego społeczeństwa?

Dlaczego poprawa zdrowia i praw seksualnych kobiet prowadzi do lepszego społeczeństwa?


Słabe zaangażowanie polityków, niewystarczające zasoby i stała dyskryminacja kobiet i dziewcząt, to tylko niektóre z powodów, dla których wiele krajów wciąż nie zajmuje się w pełni kwestiami zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Wszystko to potwierdzają liczby. Każdego roku w krajach rozwijających się, w tym w Afryce, ponad 30 milionów kobiet nie rodzi w ośrodku zdrowia. Ponad 45 milionów kobiet ma niewystarczającą opiekę przedporodową lub nie ma jej wcale. Ponad 200 milionów kobiet chce uniknąć ciąży, ale nie ma dostępu do nowoczesnych metod antykoncepcyjnych.

W 2015 roku  zostały wprowadzone cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które miały rozwiązać wiele z powyższych problemów. Wciąż jednak wiele krajów ma przed sobą długą drogę do ich osiągniecia. W celu wzmocnienia tych podstawowych praw, w 2016 roku została zwołana komisja ds. Zdrowia, Praw Seksualnych i Rozrodu.

Najważniejsze ustalenia

Ustalenia komisji odnoszą się do antykoncepcji, opieki nad matką i noworodkiem oraz zapobiegania i leczenia HIV / AIDS. Dotyczą także komponentów, które bardzo często są zaniedbywane. Obszary krytyczne obejmują:

  • kompleksową edukację seksualną
  • bezpieczne aborcje
  • zapobieganie i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową
  • doradztwo i opiekę nad zdrowiem seksualnym i dobrostanem

Interwencje przybierają różne formy. Jednym z przykładów jest dostarczanie informacji o tym, jak zapobiegać infekcjom przenoszonym drogą płciową. Z kolei inne interwencje mogą wymagać zmiany przepisów lub polityki danego kraju. W 2010 roku rząd w Kenii uchwalił ustawy, które zezwalają na aborcje w określonych okolicznościach. Jednak mimo iż minęło już osiem lat, lekarze nadal niechętnie wykonują aborcję, ponieważ obawiają się konsekwencji prawnych. Kodeks karny nie został jeszcze zmieniony, a zatem mogą nadal być uznani za winnych przestępstwa.

Wiele krajów nie jest jednak w stanie zapewnić pełnego spektrum interwencji. Nie wyklucza to jednak ich zaangażowania w osiągnięcie powszechnego dostępu do zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych.

źródło: https://www.weforum.org


Komentarze