Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
„Eeee, teraz to masz luz. Poczekaj, aż zaczną się ząbki!”

„Eeee, teraz to masz luz. Poczekaj, aż zaczną się ząbki!”


Dlaczego młodzi rodzice są straszeni przez tych doświadczonych i czy w przyszłości rzeczywiście będzie tak strasznie?

„Poczekaj na…” – to słowo klucz, którego używają bardziej doświadczeni rodzice do straszenia tych świeżo upieczonych. Poczekaj na to, poczekaj na tamto, poczekaj, aż… – krótko mówiąc, ciesz się szczęściem, bo czeka cię kiepska przyszłość. Skąd w ludziach taka potrzeba „ostrzegania” i czy w tych scenariuszach jest trochę prawdy?

W okresie ciąży

Nie do końca przyjemne „wizje” możesz usłyszeć już w momencie, gdy ogłosicie radosną nowinę. Co wówczas, poza gratulacjami, pada najczęściej?

  • „Ciąża i te mdłości to wszystko nic, poczekaj na poród!”

Jeśli będziesz miała szczęście, usłyszysz tylko, że poród jest po prostu trudny i bolesny. Jeśli szczęście na tę chwilę cię opuści, zostaniesz uraczona godzinną historią o mękach, krwi, śluzie, umieraniu, krzyku, cięciu i szyciu od pochwy po sam kark.

Jak jest naprawdę? Jest takie powiedzenie: „Kobiety, które nie rodziły boją się, bo nie wiedzą, co je czeka. A te, które rodziły boją się, bo już to wiedzą”. Cóż - poród boli i to mocno. Jest jednak do przeżycia, a wiele historii na jego temat jest mocno przejaskrawionych. Jeśli jednak bardzo boisz się tego, o czym usłyszałaś – poszukaj szpitala, w którym istnieje opcja skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego. I pamiętaj – nie może być tak źle, przecież tak wiele z nas decyduje się na drugie i kolejne dziecko!

  • „Teraz jesteś nastawiona na karmienie, ale poczekaj, aż urodzisz – może być różnie!”

Powyższe słowa są tymi dobrymi. W gorszej opcji usłyszysz historię o popękanych do krwi brodawkach, „słabym” pokarmie albo jego braku oraz wiecznym „przyssaniu” dziecka przy piersi.

Jak jest naprawdę? Najprawdopodobniej kłopoty rzeczywiście się pojawią. Żyjemy jednak w pięknych czasach, w których mamy bogaty dostęp do poradni laktacyjnych. To właśnie tam możesz uzyskać wartościową pomoc, dzięki czemu będziesz mogła cieszyć się wyjątkową więzią tworzącą się z dzieckiem – jak wiele mam. A jeśli nawet się nie uda, jest mleko modyfikowane, które jest bardzo dobrze skomponowane.

Gdy pojawia się niemowlę

  • „Teraz jeszcze jest spoko, poczekaj na kolki!”

A jak już się pojawią, to będzie dramat. Cztero-, sześcio-, ośmiogodzinne wycie!

Jak jest naprawdę? Kolki rzeczywiście bywają bardzo męczące dla dziecka i dla jego rodziców, ale opowieści o czasie trwania płaczu bywają nieco… przesadzone. Poza tym, istnieje sporo metod na ukojenie bólu maluszka – od kropli, po masaże i herbatki. Z całą pewnością sobie poradzicie. A w międzyczasie wasza troska zostanie nagrodzona pierwszymi uśmiechami!

  • „Już się tak nie wyśpisz, jak zaczną się ząbki!”

Wizja dziecko rozpaczliwie płaczącego przez 24 h z powodu wyżynania się ząbków rzeczywiście może przerażać. Zwłaszcza, gdy usłyszymy: „gorączka, płacz, brak apetytu – dramat!”

Jak jest naprawdę? Eee tam, nie tak źle! Pewnie, że wyżynanie się ząbków nie jest dla dziecka komfortowe, ale to naprawdę żaden dramat. Po pierwsze – maluszka w wieku sześciu miesięcy łatwiej już czymś zająć i złagodzić jego ból (będziesz miała dostęp do większej ilości środków przeciwbólowych). Po drugie – są dzieci, które w tym okresie w ogóle nie zmieniają swojego zachowania. Ot, ktoś nagle dostrzega w małej buzi charakterystyczną koroneczkę. Może będziecie w tej właśnie grupie?

  • „Już sobie nie wypijesz tak spokojnie kawy, gdy zacznie raczkować. WTEDY TO SIĘ DOPIERO ZACZYNA!”

A jako gratis historia pt.: „A wiesz, mojej kuzynki córka, jak zaczęła raczkować, to ściągnęła obrus i wylała na siebie gorącą kawę. Koszmar, do dziś ma wielkie blizny!” Strach się bać!

Jak jest naprawdę? Oczywiście, że kiedy dziecko zaczyna raczkować, robi się trochę trudniej, bo trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ale przecież to jednocześnie taki cudny okres! Maluch zaczyna gaworzyć, chichocze, tuli się. I nie martw się, zdążysz się napić tej kawy. A obrusy i wazony można po prostu schować. Będzie dobrze!

  • „Teraz? Teraz to masz luz! Poczekaj tylko, aż będzie drugie!”

I nie napijesz się już nie tylko kawy, ale nawet wody, tylko będziesz biegać z wywieszonym językiem między obowiązkami i dziećmi, ot co!

Jak jest naprawdę? No cóż, gdy pojawi się to drugie, czasem z nostalgią pomyślisz o tym, kiedy spokojnie spacerowałaś z pierworodnym w głębokim wózku. Ale wystarczy dobra organizacja, aby spokojnie poradzić sobie z dwójką dzieci (a nawet i z trójką!). Co ważniejsze jednak – nigdy nie zamieniłabyś się na ten „luz”, bo drugie dziecko będziesz kochać równie mocno, jak pierwsze!

Później

„Poczekaj, aż zaczną mówić”, „Poczekaj, aż pójdzie do przedszkola i zacznie chorować”, „Poczekaj, aż zacznie pyskować”, w końcu „poczekaj, dopiero w szkole zaczną się problemy. Małe dziecko mały kłopot, duże dziecko… wiadomo”. Właściwie na każdym etapie życia swojego dziecka będziesz przestrzegana przed „strasznym” kolejnym okresem.

Jak jest naprawdę i skąd to całe straszenie?

Tak naprawdę wcale nie można powiedzieć, który z okresów życia dziecka jest „najgorszy” czy „najbardziej męczący”, tak samo, jak nie można stwierdzić, które jest „najlepszy”. Każdy z etapów ma swoje dobre i złe strony. Niemowlę jest malutkie i rozkoszne, ale nie powie, czy i co go boli. Wyobraźnia trzylatka bywa niebezpieczna, ale te wszystko nowe słówka, te wszystkie: „kocham cię mamusiu!” – do schrupania! Starszak wdaje się w nieskończone dyskusje, ale jak cudownie być z niego dumnym, że jest taki duży, mądry, odpowiedzialny!

Skąd więc to całe straszenie? Cóż, niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że ich komunikaty są trochę negatywne – słowa: „poczekaj, aż” traktują zazwyczaj jako wstęp do zabawnej czy nieco strasznej historii. Inni chcą być pomocni – ostrzeżenia to dla nich okazja do zaprezentowania porad dla rodziców. A są też tacy, którzy dzięki takim opowieściom czują się bardziej doświadczeni i mądrzejsi – po prostu trochę rośnie ich ego.

Tak czy siak, nie bierz zbyt serio tych wszystkich opowieści. Bo bycie rodzicom to po prostu przygoda od samego początku, od pierwszego dnia. Bywa trudno, bywa ciężko, ale nie zamienilibyśmy rodzicielstwa na nic innego. Bo jest po prostu przede wszystkim… piękne!


Komentarze