Kategorie bloga
Emerytura dla matek czworga dzieci – daty, kwoty, zasady i kryteria

Emerytura dla matek czworga dzieci – daty, kwoty, zasady i kryteria


„Matczyne emerytury”, czyli świadczenia emerytalne przysługujące matkom co najmniej czwórki dzieci, budzą spore emocje już od kilku miesięcy. Póki co wiadomo już, że program nie zacznie działać od stycznia. Kiedy zatem będzie można starać się o świadczenie, o jak wysokiej emeryturze mówimy i jakie są kryteria jej uzyskania?


Zdjęcie: rawpixel/Unsplash

„Matczyne emerytury” – być może od marca

Do niedawna zakładano, że potwierdzony przez rząd program emerytur dla matek co najmniej czworga dzieci zacznie działać od stycznia. Z niedawnej wypowiedzi minister Elżbiety Rafalskiej wiemy już jednak, że 80 tysięcy kobiet, którym ma przysługiwać świadczenie, będzie czekać nieco dłużej. Ostrożne zapowiedzi wejścia przepisów to 1 marca 2019 roku.

Nowe emerytury – dla kogo?

„Matczyne emerytury” mają obejmować głównie kobiety, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę pociech i z powodu rodzicielskich obowiązków nie podjęły pracy zawodowej. Na podobnych warunkach prawo do świadczenia może uzyskać ojciec dziecka, jeśli wychowywał dzieci samotnie.

Pieniądze będą mogły otrzymywać tylko osoby mieszkające w Polsce (w trakcie pobierania emerytury) oraz w ustalonym wieku – w przypadku kobiet po 60. roku życia, w przypadku mężczyzn – po 65.

Emerytury nie otrzyma natomiast rodzic, którzy:

  • jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo ma tę władzę ograniczoną
  • odbywa karę w zakładzie karnym, jest tymczasowo aresztowany albo przebywa w placówce odwykowej

Uwaga! W przypadku, gdy emerytura została wcześniej przyznana, ale jest ona niższa od najniższej emerytury (899 zł), świadczenie „matczyne” także może zostać przyznane. Świadczenie będzie jednak niższe i będzie stanowić wyrównanie do kwoty najniższej emerytury.

Emerytura dla matek – jak ją uzyskać?

Uzyskanie prawa do „matczynej emerytury” będzie możliwe po złożeniu wniosku do KRUS („gdy osoba ubiegająca się o świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej”, za: uzasadnienie projektu) bądź ZUS („osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone”, za: uzasadnienie projektu).

Matczyna emerytura – jaka kwota?

Mamy co najmniej czwórki dzieci, które zdobędą prawo do świadczenia, będą otrzymywać wysokość najniższej emerytury - czyli około 876 złotych netto. W samym 2019 roku na ten cel ma zostać przeznaczone około 730 milionów złotych.

Jeśli 1 marca przepisy wejdą w życie, matki czwórki dzieci odetchną z ulgą. Będzie to dla noch wsparcie i duża pomoc. Całe życie starały się, dbały o wychowanie dzieci. Po piędziesięciu latach trudów okazuje się, że zostają z niczym. Od teraz ma się to zmienić. Tylko co na to kobiety, które zarówno wychowywały dzieci jak i pracowały, bo wiedziały, że na starość będzie im ciężko?


Komentarze