Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Jak nie mieć wyrzutów sumienia, gdy wychodzisz z domu by zrobić coś dla siebie?

Jak nie mieć wyrzutów sumienia, gdy wychodzisz z domu by zrobić coś dla siebie? 5


Kiedy na świecie pojawia się dziecko, życie rodziców wywraca się do góry nogami. Cała uwaga zarówno mamy jak i taty skoncentrowana jest na maleństwie.  Jednak to najczęściej mama pozostaje z dzieckiem w domu, wykorzystuje urlop macierzyński, a potem wychowawczy. W tym przypadku możemy pokusić się o stwierdzenie, że każdy dzień  z noworodkiem w domu wygląda tak samo. Poranne karmienie, przewijanie, spacer, obiadek, zabawa i tak w kółko. Do tego dochodzą nieprzespane noce, jednym słowem nie jest lekko. A gdzie chociaż chwila odpoczynku i czasu dla siebie?

Czy tak wygląda Twoja codzienność?

Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko

Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda życia - nieograniczona niczym miłość, ogromna troska i wielkie szczęście. Jednak kobiety, które zostały mamami najczęściej zapominają o sobie. Całą uwagę koncentrują na dziecku, na rodzinie i na zajmowaniu się domem. Nie można jednak zapominać o sobie! Przemęczona, przepracowana, odcięta od przyjaciół i znajomych kobieta w końcu przestanie być tak w pełni szczęśliwa. Dlatego już po kilku tygodniach po porodzie, młode mamy powinny wyjść z domu i zrobić coś dla siebie.

Gdzie wyjść z domu i co zrobić dla siebie?

Postaraj się chociaż raz na jakiś czas wyjść z domu sama, bez dziecka. Umów się z przyjaciółką, siostrą czy kuzynką. Pójdźcie do kawiarni na pyszne ciastko bądź do restauracji na smaczny obiad. Możesz się także wybrać do kosmetyczki, fryzjerki czy też manikiurzystki. Kobieta, która czuje się piękna jest szczęśliwa i pełna energii. Cudownym pomysłem jest także wyjście na masaż, który rozluźni Twoje spięte mięśnie. Jeżeli nie masz z kim zostawić dziecka, a Twoja garderoba aż prosi się o nowe ubrania, wybierz się do centrum handlowego, w którym dostępne są bawialnie dla dzieci. Malucha zostawisz pod opieką wykwalifikowanych osób, a Ty w tym czasie będziesz mogła zaszaleć w sklepie z odzieżą.


Przyznaj, że nie raz zdarzyło Ci się pójść do sklepu po coś dla siebiem a wyjść z pełną siatką zakupów dla dziecka ;) Teraz czas na Ciebie!

Wyrzuty sumienia

Mamy, które wychodzą z domu bez dzieci, bardzo często borykają się z wyrzutami sumienia. Zupełnie niepotrzebnie. Przecież Wy też macie prawo do chwili odpoczynku i relaksu. Każdy rodzić musi naładować akumulator i zregenerować swoje siły. W przeciwnym razie będziecie ciągle przemęczone, a to nie o to przecież chodzi. Jeżeli uważasz, że wychodząc z domu wyrządzasz swojemu dziecku krzywdę, wybierz się na warsztaty dla rodziców, na których specjaliści uświadomią CI, że nie masz absolutnie racji. Pomóc może także rozmowa z psychologiem. 

Jak nie mieć wyrzutów sumienia?

Uświadom sobie, że wyjście z domu sprawi, że odetchniesz, odpoczniesz a tym samym wrócisz pełna energii i chęci do zabawy z dzieckiem.  Miałaś chwilę dla siebie, więc teraz czas na chwilę z rodziną. Wybierzcie się wszyscy razem na długi spacer, pójdźcie na basen lub do restauracji dla dzieci.

Nie bój się zostawić dziecka z tatą! Mężczyźni świetnie zajmują się dziećmi, gdy im się na to pozwoli. Jak się okazuje, to kobiety pierwsze dzwonią do mężów po wyjściu z domu, by zapytać czy wszystko w porządku. Wyluzuj. Daj sobie chwilę. Przyznaj sobie do niej prawo. Nie jesteś tylko mamą - jesteś też cały czas KOBIETĄ! Im bardziej zaniedbasz siebie, tym bardziej zaniedbasz rodzinę. Oddziel swoje życiowe role i zadbaj o każdą z nich. Deleguj zadania (mężowi, starszym dzieciom). Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli Cię stać, zatrudnij kogoś, kto raz w tygodniu posprząta dom. 

Pamiętaj, pojawienie się na świecie nowego członka rodziny nie oznacza, że powinnaś zrezygnować z własnych przyjemności i czasu tylko dla siebie. Cały czas jesteś kobietą i żoną a nie tylko mamą. Nie miej wyrzutów sumienia gdy wychodzisz  domu i zostawiasz dziecko z tatą. Wspólny czas malucha z ojcem z całą pewnością wpłynie pozytywnie na ich relacje i pomoże zacieśnić więzi. Dlatego teraz weź w rękę telefon i umów się na kawę z przyjaciółką! Obiecaj, że to zrobisz - napisz w komentarzu jak Ci poszło ;) 


Komentarze


Ulka /

Dziewczyny! matka musi mieć własne życie! trochę siebie dla siebie tylko bo zwariuje.

Magdalena - Ulka /

hahahahaaa dobre podejście!

Agnieszka Wąż /

Raz w tygodniu wyjście na kilka godzin dobrze nam zrobi. Dzieciom się nic nie stanie, problem jest w naszej głowie :)

moniak /

Niestety, ja nadal mam wyrzuty sumienia... Dlatego bardzo rzadko wychodzę bez dzieci.

Kate Kate - moniak /

ja niestety też, ale trzeba to w końcu zmienić :)