Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
„Kiedy zostanę mamą, na pewno nie będę…” – 10 rodzicielskich postanowień, które prawie nigdy nie zdają egzaminu!

„Kiedy zostanę mamą, na pewno nie będę…” – 10 rodzicielskich postanowień, które prawie nigdy nie zdają egzaminu! 1


Niektóre z naszych rodzicielskich postanowień tworzymy na długo przed pojawieniem się dziecka – po prostu obserwujemy „dzieciatych” znajomych i wiemy, że nie będziemy postępować tak, jak oni. Inne pojawiają się wraz z dwiema kreskami na teście ciążowym i rosnącym brzuszkiem. To, kiedy powstały te plany, nie ma jednak znaczenia – bo spora część z nich i tak nie zda życiowego egzaminu. O których rodzicielskich postanowieniach najszybciej zapominamy, gdy w domu pojawia się nowy członek rodziny?

1. „Spanie z dzieckiem? Nigdy w życiu!”

Motywacja jest jasna – rodzice też potrzebują snu dobrej jakości oraz intymności, a kruchy noworodek (lub rozpychający się roczniak) nie sprzyja ani jednemu, ani drugiemu. Tworzymy więc plan: od początku uczymy maluszka spania w swoim łóżeczku i staje się to normą.

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten lęk, że może jednak nie usłyszymy, że coś jest z dzieckiem nie tak. I gdyby nie ten sen, klejący oczy o drugiej w nocy. Zabranie smyka do łóżka, wygodne nakarmienie i drzemanie razem staje się takie kuszące! No i ten zapach śpiącego niemowlęcia, a gdy urośnie - przyjemne ciepełko małego ciałka gramolącego się między rodziców. Ach, chodź tu, ty mały brzdącu!

2. „Przyzwyczaję niemowlę do hałasu. Nie będę przecież uciszać całego domu!”

W tym miejscu każda doświadczona mama uśmiechnie się z politowaniem i powie: „Będziesz uciszać, oj będziesz!” Dlaczego? Bo czym innym jest taki plan, gdy mamy masę energii, dużo czasu i 9 godzin nieprzerwanego snu za sobą, a czym innym - gdy dziecko budzi nas w nocy trzy razy, a potem dwie godziny marudzi i nie da się zrobić po prostu… nic. Zmęczenie, rozpaczliwe pragnienie chwilki dla siebie i pożądanie ciszy – to one sprawią, że zamontujesz blokadę, która wyciszy dzwonek w domofonie, a telefon będzie zawsze tylko „wibrował”.

3. „Nie będę mówić tylko o dziecku. Nie zmienię się!”

To piękne postanowienie – nie jesteśmy przecież tylko rodzicami! Problem polega na tym, że ten plan podstępnie i szybko się rozmywa. Ot, spotykasz koleżankę – również mamę, rozmawiacie pół godziny i odchodząc orientujesz się, że mówiłaś o… ząbkowaniu, bawialniach dla dzieci oraz o sytuacji, gdy twój maluch rozsmarował krem na całym łóżku. Ale przecież to była taka miła rozmowa!

4. „Zdrowie to podstawa – moje dziecko nie będzie jadło byle czego!”

Ha! To chyba postanowienie o najkrótszym żywocie. Intencje świetne, ale kiedy w ruch idą łzy i „mamusiu, ja cie baldzo plose, kup mi czekoladowe jajo!”, trudno o silną wolę. Jeszcze trudniej, gdy ciocia przynosi ciasteczka, a u babci w lodówce zawsze czekają parówki. No nie da się!

5. „Będę konsekwentna. Dlaczego inni rodzice tego nie potrafią?”

Konsekwencja kluczem do sukcesu! To prawda, tylko… ech, żeby było trochę łatwiej! Tak bardzo chce się czasem troszkę odsapnąć i powiedzieć: „Ech, dobrze, weź już tę bułkę w sklepie, tylko proszę, daj mi zrobić normalnie zakupy”. Tak jednak dla usprawiedliwienia dodasz ciche: „Ale zjesz potem obiad w domku, prawda? Tak? No to super”. A że nie zje… no cóż, wszystkiego mieć nie można. Życie!

6. „Moje dziecko nie będzie oglądało bajek!”

Ok, z punktu widzenia podręczników bajki to średnia rozrywka dla dzieci. Kłopot w tym, że czasami ta bajeczka jest jedynym ratunkiem, gdy musisz przygotować się do wyjścia, a ciągle słyszysz „mamoooo!”. Czasami jest też jedynym sposobem na to, by dziecko pozwoliło przeprowadzić ważną rozmowę przez telefon albo po prostu wziąć w spokoju prysznic. Można by tak wymieniać, jednak wniosek jest jeden – istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że nie tylko sięgniesz po bajki, ale zrobisz to proszącym tonem: „Kochanie, a może Świnka Peppa, co?”.

7. „Nie będę na każde zawołanie. Nie ma takiej opcji”.

„Dziecko musi rozumieć, że mama lub tata nie zawsze mają czas”, „Nie mogę reagować na każde grymaszenie, bo się przyzwyczai” – tyle teoria. W praktyce brak reakcji na pierwsze marudzenie często oznacza, że za chwilę będzie gorzej. A poza tym kto wie, może chodzi o coś ważnego? Efekt to zwykle: „Wiesz co, Kasia, poczekaj sekundę, tylko sprawdzę, o co chodzi!”

8. „Nauczę dziecko samodzielności”

To postanowienie często powstaje jako efekt naszych obserwacji, czyli: „Serio, trzylatkowi trzeba pomagać w założeniu butów? Ja NA PEWNO do tego nie dopuszczę!”

W opcji bardziej realistycznej wygląda to jednak raczej tak: „Nie robiłabym tego za niego, gdyby tylko nie trwało to tak długo. Gdybym się tak bardzo nie spieszyła. Gdyby on tak nie dyskutował. Gdyby był trochę bardziej skupiony!”

9. „Nie będę krzyczeć na dziecko”

Bo przecież wszystko można wytłumaczyć. Na spokojnie. Pierwszy raz. Drugi raz. Nawet i trzeci raz. „Ale do jasnej Anielki, czwarty raz nie będę powtarzać! Dziecko, odnieś w końcu tę piżamę i przestań pyskować!”

10. „Będę żyć jak dawniej, tylko z dzieckiem”

To postanowienie idealnie pasuje do rosnącego brzuszka… ale już w ogóle do życia z niemowlęciem. Nie da się żyć jak dawniej, bo jeśli trzymiesięczne dziecko nie zostanie położone o godzinie 20 (czyli jak zwykle), to urządzi rodzicom „jesień średniowiecza” i z miłego wieczoru i tak nici. Więc: „my już uciekamy, Antoś trze oczy. Pa!”

Wyrzuty sumienia? A gdzie tam! Kiedy w domu pojawia się dziecko, wielu rodziców oblewa test z wytrwałości w postanowieniach. Czy jest to powód do wyrzutów sumienia? Absolutnie! Raczej do pobłażliwego uśmiechu i wewnętrznej kpiny, gdy ktoś, kto dopiero spodziewa się dziecka, mówi: „Ja tak na pewno nie będę robić!”. Cóż – pożyjemy, zobaczymy!


Komentarze


Maja Szczukiewicz /

Ha Ha :) jakie to prawdziwe :) nr 2 super