Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Mamo, zadbaj o siebie na 12 sposobów!

Mamo, zadbaj o siebie na 12 sposobów! 1


Urodziłaś dziecko, maluszek przysłonił ci cały świat. Starasz się kupować mu śliczne ubranka, kąpiesz, masujesz, kołyszesz. Często zmęczona i zrezygnowana padasz na twarz, wychodząc z domu zakładasz znoszony dres, a o makijażu już całkiem zapomniałaś? STOP, Twoje dziecko też chce mieć zadbaną mamę! Przeczytaj jak tego dokonać i żyć w zgodzie ze sobą.


 

Przypomnij sobie o...sobie!

Nie wymagajmy od siebie, żeby kilka dni po porodzie wyglądać jak bogini, tak się niestety nie da. Jednak po kilku miesiącach spędzonych z dzieckiem w domu całkiem zapominamy o sobie, o pielęgnacji własnego ciała. Żeby czuć się kobieco musimy coś dla siebie zrobić. W starym dresie i podkoszulku męża nie widzimy swojego piękna, a naprawdę warto sobie przypomnieć ten widok.
 

Recepta nr 1 na zachowanie równowagi w życiu

Poświęcenie całego czasu dla dzieci, obowiązków domowych i całkowite rezygnowanie z  siebie nie jest dla nas dobre, jest wręcz niebezpieczne. Po jakimś czasie czujemy się wypalone, zrezygnowane i nie mamy siły zajmować się maluchami. Co więcej, mamy do nich pretensje, że zabierają nam tyle czasu i energii. W najgorszym wypadku może to prowadzić do depresji. Dobra wiadomość jest taka, że można temu zapobiec.  

 

Wydaje się to banalne, niby nic odkrywczego. A jednak zapobiega to obarczaniu dzieci winą za swoje złe samopoczucie. Potrzebujemy tego, by zachować higienę życia. Warto poszukać w otoczeniu sprzymierzeńców - partnera, rodziców, przyjaciółek - którzy odciążą nas chociaż na godzinę. Jeśli mamy taką możliwość, wynajmijmy opiekunkę. Prośmy o pomoc, telepatia nie działa, za to telefony tak:). I dobrze wykorzystajmy ten czas. Oto 12 sposobów  na zrobienie czegoś dla siebie:

 

12 rzeczy, które mama może (musi) dla siebie zrobić:

 1. Weź gorącą kąpiel, dodaj jakiegoś pachnącego kosmetyku, odpręż się i naprawdę odpocznij.
 2. Zamknij się w łazience i zrób sobie maseczkę na twarz, w zależności od rodzaju cery i potrzeb może być np. nawilżająca lub oczyszczająca. Aby nikogo nie wystraszyć możesz także użyć specjalnych zwierzakowych maseczek, wyglądających jak kot czy tygrys.
 3. Zjedz kawałek gorzkiej czekolady, z wysoką zawartością kakao (min. 70%) . Dostarczy ci ona magnezu, który zwalczy zmęczenie.
 4. Zrób sobie manicure lub umów się na wizytę u kosmetyczki. Zadbane dłonie i paznokcie na pewno poprawią ci nastrój na dłuższy czas, hybryda utrzyma się około 2 tygodni.
 5. Zrób sobie gruboziarnisty peeling, użyj do tego profesjonalnych kosmetyków lub...kawy albo cukru. Porządnie się wymasuj.
 6. Jeżeli pozwolą Ci na to finanse i babcia (która zajmie się dzieckiem), pozwól innym zająć się sobą - raz na jakiś czas idź do fryzjera, do kosmetyczki lub na masaż.
 7. W czasie drzemki dziecka wyjdź z domu (razem z nim), usiądź na ławce w parku i popatrz w niebo, przez chwilę nie rób nic. Możesz też poczytać jakąś lekką gazetę czy książkę. Staraj się nie myśleć o tym, co czeka do zrobienia w domu.
 8. Zostaw dziecko w rękach partnera i wybierz się do jakiegoś kulturalnego miejsca - już nie dla dzieci, a dla dorosłych, np. na wystawę czy koncert.
 9. Umów się na spotkanie z koleżanką na mieście lub zaproś ją do siebie, staraj się mimo obowiązków domowych utrzymywać kontakty ze znajomymi.
 10. Kup sobie coś nowego - przynajmniej jakąś ładną bluzkę. Niech będzie kobieca i twarzowa, nie kupuj znów za szerokich i byle jakich ubrań. Na pewno poczujesz się lepiej, gdy założysz ją i pokażesz się mężowi.
 11. Wybierz się z dzieckiem do galerii handlowej, znajdź drogerię, w której można zrobić darmowy makijaż i pozwól sobie na małą, darmową metamorfozę. Zobacz, jaka możesz być piękna przy odrobinie zaangażowania.
 12. Spacerując po mieście wstąp na świeżo wyciskany sok lub pyszny, owocowo -warzywny koktajl. Poczujesz się lepiej i zrobisz coś dla swojego zdrowia.
   

Recepta nr 2 na zachowanie równowagi

Pamiętajmy o pozytywnym podejściu do siebie, nikt nie zadba o nas tak, jak my same. Nie oczekujmy pochwał od męża, partnera, dzieci - same sobie je zafundujmy. Doceniajmy każdą małą rzecz, którą udało nam się zrobić. Możemy zrobić listę osiągnięć - takich, które już mamy lub takich, które  dopiero chcemy osiągnąć. I niech nie będzie to zdobycie Mount Everest. Wystarczy, np. zjedzenie porządnego śniadania, czy zrobienie ćwiczeń na mięśnie brzucha. To są właśnie kamienie milowe w prawdziwym życiu.

Wiadomo, że nie będzie łatwo. Wiadomo też, że znajdziemy masę wymówek. Ale pamiętajmy, że wszystkie musimy zawalczyć o siebie. Powodzenia!

 

Źródło: K.Cook, L.Wyndham-Read "Mama zadbana, czyli jak odzyskać formę i figurę po urodzeniu dziecka", Warszawa 2010


Komentarze


Izabel /

Szczęśliwsza mama to szczęśliwsze dziecko!