Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Nie odsłaniaj piersi, bo je przeziębisz! – 10 rzeczy, które słyszy mama karmiąca, a które nie mają związku z prawdą

Nie odsłaniaj piersi, bo je przeziębisz! – 10 rzeczy, które słyszy mama karmiąca, a które nie mają związku z prawdą 1


Rady, komentarze, nakazy i zakazy – karmiąca piersią młoda mama słyszy ich całe mnóstwo. A jako, że karmienie może przysparzać trudności, czasami nie wiadomo, czego słuchać i czemu wierzyć, a czemu zdecydowanie nie. Ułatwimy ci sprawę – te 10 tekstów możesz spokojnie wypuścić drugim uchem. Nie mają związku z prawdą!


Dave Clubb/Unsplash

1. „Nie odsłaniaj piersi, bo je przeziębisz!”

Nie istnieje taka jednostka chorobowa, jak przeziębienie piersi. No nie ma jej i już, świat medycyny w ogóle czegoś takiego nie zna. Nie ma także możliwości przeziębienia jednej części ciała – gdy mama łapie infekcję, to całym organizmem (a nie biustem). Prawdą jest natomiast, że można się przeziębić (podkreślamy – „całościowo”) na skutek wychłodzenia, jednak objawy nie będą wówczas występować tylko w obrębie biustu.

To, co może dolegać piersiom mamy karmiącej, to np. stan zapalny będący skutkiem zablokowania kanalika mlekowego. Zazwyczaj jest to jednak efekt nieprawidłowej techniki karmienia, a nie odsłonięcia dekoltu w ładną pogodę.

2. „Karmisz? Nie powinnaś tego jeść. I jeszcze tamtego. I tego też nie!”

Dieta matki karmiącej powinna być racjonalna i zdrowa – i to by było na tyle. Niestety, w potocznej opinii przyjęło się, że karmiąca mama „na dzień dobry” powinna wyeliminować połowę potraw z jadłospisu. Nie jest tak! Dopiero, jeśli dziecko zacznie wykazywać objawy nietolerancji pokarmowej albo alergii, powinnaś zacząć wykluczać pewne składniki i obserwować reakcje malca.

3. „Jeśli masz gorączkę, to może lepiej nie karm małej. Zarazisz ją czy coś”.

Słyszący to doradcy laktacyjny i lekarze tylko głęboko wzdychają i ze zrezygnowaniem kręcą głowami – aż trudno uwierzyć, że tak wiele osób wierzy w ten mit!

Prawda jest taka, że w organizmie mamy karmiącej, która przechodzi infekcję, dochodzi do produkcji przeciwciał, a te z kolei są przekazywane maluszkowi wraz z mlekiem. W efekcie istnieje wielka szansa, że właśnie dzięki kontynuowaniu karmienia malec uniknie infekcji! Kwestie karmienia należy rozważyć z lekarzem dopiero, gdy w grę wchodzą antybiotyki lub leki inne niż paracetamol.

4. „Ale płacze. Ej, a może ty masz za chude to mleko?”

Nie ma czegoś takiego, jak mleko „za chude”, „za tłuste”, „za ciężkie” czy inne. Mleko u każdej matki ma zawsze taki sam skład i jest najbardziej wartościowym pokarmem, jaki może otrzymać noworodek.

Jedyne zmiany w kontekście rodzaju mleka, o których możemy mówić, to te zachodzące w procesie karmienia. Po porodzie mleko to zawsze bogata w składniki odżywcze siara, potem zmienia się w mleko właściwe. Do zmian konsystencji dochodzi także podczas jednorazowego karmienia – z początku pokarm jest wodnisty, na koniec bardziej treściwy i sycący. Podkreślamy jednak – zmiany te są takie same u każdej kobiety.

5. „Jest tak gorąco, trzeba go dopoić wodą!”

Nie, nie trzeba! Mleko matki dopasowuje się do potrzeb dziecka – dlatego uznawane jest za jeden z najbardziej fascynujących płynów na świecie. Dopajanie dziecka zarówno herbatkami, jak i wodą nie tylko nie jest potrzebne, ale może zaburzyć laktację.

6. „Twoja mama krótko karmiła, ty też możesz mieć kłopoty”

Tak mogłoby by być, gdyby istniał gen karmienia piersią, jednak na ten temat jeszcze zdecydowanie nic nikomu nie wiadomo.

Warto tutaj dodać, że wiele kobiet z poprzedniego pokolenia rzeczywiście szybko kończyło „przygodę” z karmieniem. Nie wynikało to jednak z predyspozycji, a braku wiedzy, poradni laktacyjnych i wsparcia. Co więcej, niemal „modne” było karmienie noworodka mlekiem modyfikowanym!

7. „Pij dużo wody, jak najwięcej!”

Przekonanie, że picie olbrzymich ilości wody jest niezbędne do wytworzenia odpowiednich ilości pokarmu nijak ma się do rzeczywistości. Kobieta karmiąca powinna pić tyle, ile dyktuje jej organizm – czyli wtedy, gdy czuje pragnienie. Picie na siłę jest kompletnie bezcelowe – chyba, że lubisz biegać do toalety.

8.  „Popękane brodawki to norma!”

W drugiej wersji: „karmienie musi boleć”. No cóż, to nieprawda. Faktem jest, że początki karmienia są nieprzyjemne, ponieważ piersi się „hartują”, czyli przyzwyczajają do ciągłego pobudzania. Stan ten trwa jednak trzy, cztery dni! Jeśli dochodzi do sytuacji, w której brodawki są mocno popękane, krwawią, szczypią i bolą – to najprawdopodobniej oznacza to tylko, że dziecko jest niewłaściwie przystawiane do piersi. Wówczas koniecznie należy zwrócić się do poradni laktacyjnej albo położnej.

9. „Noworodek powinien pić co 3 godziny”

Ech, szkoda tylko, że o tym nie wie! A tak poważnie - dzieci są różne. Niektóre chcą „być na piersi” przez cały czas (ma to związek nie tylko z głodem, ale i potrzebą bliskości), inne śpią 4-5 godzin, „tankują do pełna” i śpią dalej. Stąd też wzięła się nazwa „karmienie na żądanie” – czyli wtedy, kiedy chce dziecko.

10. „Karmisz? A to spokojnie, nie zajdziesz w ciążę!”

Ludźmi, którzy przyszli na świat dzięki temu mitowi, można by pewnie wypełnić niejeden kraj. Cóż, prawda jest taka, że owszem – karmienie daje ochronę przed ciążą, ale tylko pod pewnymi warunkami. Mianowicie, u młodej mamy nie wystąpiła jeszcze miesiączka, dziecko nie jest niczym dopajane i ssie mleko z piersi co 4-6 godzin (także w nocy).

Uwaga! Na 100 kobiet, które stosują się do tych zaleceń, jedna i tak zachodzi w ciążę!

Nie wiesz, kogo słuchać? Zapytaj profesjonalistę! Obecnie młode mamy mają wiele możliwości uzyskania pomocy w przypadku problemów z karmieniem piersią. Porady dla rodziców można uzyskać zarówno w poradniach laktacyjnych, jak i u położnych czy u pediatry. Jeśli więc coś idzie nie tak, zapytaj kogoś, kto się na tym po prostu zna – oszczędzi ci to czasu i wielu nerwów.


Komentarze


Gosia Cedro /

Jest tyle teorii na temat karmienia, że może nas czasem rozboleć głowa. I bądź tu kobieto mądra...