Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Noworoczna lista postanowień zadbanej mamy i szczęśliwej kobiety!

Noworoczna lista postanowień zadbanej mamy i szczęśliwej kobiety! 1


Koniec roku to bez wątpienia czas refleksji i przeanalizowania ostatnich 12 miesięcy. Wiele osób zastanawia się co mogłoby zrobić lepiej, inaczej, analizuje swoje sukcesy i porażki. Z kolei początek roku to czas nowych postanowień, nowych marzeń i nowych planów. Każda mama  w swojej cudownej noworocznej liście postanowień uwzględnia przede wszystkim swoje dzieci oraz swojego męża, a zapomina o sobie. Co jest ogromnym błędem! Dlatego też przygotowaliśmy dla Was przykładowe 10 postanowień dobrej mamy i szczęśliwej kobiety.  Mamy nadzieję, że będą one dla Was inspiracją!

Noworoczna lista postanowień zadbanej mamy i szczęśliwej kobiety

1. Będę spędzać więcej czasu z mężem i dziećmi 

Praca i codzienne obowiązki tak bardzo Cię pochłonęły, że od dłuższego czasu jesteś w ciągłym biegu, w ciągłym pośpiechu i coraz mniej czasu spędzasz z mężem i z dziećmi? Najwyższa pora to zmienić, bowiem nie ma nic piękniejszego i cenniejszego od chwil spędzonych z najbliższymi. Prasowanie czy mycie okien może poczekać! Postaraj się w tym nadchodzącym roku więcej czasu poświęcać swojej rodzinie. Naucz się oszczędzać swój czas i usprawniać czynności poprzez korzystanie z różnych stron i aplikacji ułatwiających życie. Takich jak np. Rodzicowo.pl, gdzie zamiast przekopywać internet w poszukiwaniu przedszkola czy bawialni dla dziecka, znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Istnieją również aplikacje, które ograniczą czas spędzany na bezsensownym przeglądaniu internetu, pomogą szybko znaleźć kosmetyczkę czy nocleg na weekend. To wygodne i  bezpłatne, więc warto z nich korzystać. A zaoszczędzony czas poświęcić rodzinie, na budowaniu relacji, tworzeniu wspomnień :) 

2. Pokocham siebie taką jaka jestem

Za każdym razem kiedy stajesz przed lustrem masz sobie coś do zarzucenia? Za duża pupa, za mały biust czy może mała fałdka na brzuchu? Pokochaj siebie taką jaką jesteś, bo jesteś naprawdę cudowna kobietą. Masz nieziemsko piękne oczy, śliczne usta, piękną figurę! Każda z nas jest inna jednak każda jest wyjątkowa! Za każdym razem kiedy staniesz przed lustrem, powiedz sobie jeden komplement. Zobaczysz, to wcale nie jest takie trudne, a potrafi przynieść wiele radości.

3. Co najmniej raz w miesiącu pójdę do kosmetyczki, maniciurzystki bądź na masaż

Już nawet nie pamiętasz kiedy byłaś u kosmetyczki bądź zrobiłaś sobie profesjonalny maniciure? Nowy Rok to wspaniała okazja do zmiany! Obiecaj sobie, że co najmniej raz w miesiącu pójdziesz do profesjonalistów, którzy zadbają o Twoje ciało, a tym samym poprawią Twoje samopoczucie. Taka chwila relaksu jest potrzebna każdej kobiecie. Pamiętaj, kiedy Ty będziesz szczęśliwa, szczęśliwi będą także Twoi bliscy.


źródło: http://footage.framepool.com

4. 5 posiłków dziennie to absolutna konieczność

Coraz częściej zdarza Ci się wychodzić z domu bez śniadania, obiad zjadasz w pośpiechu, z kolei na kolację bardzo często nie masz czasu. Jedzenie 5 posiłków dziennie to absolutna konieczność. Tylko wtedy zapewniasz organizmowi stałą dawkę potrzebnych składników, które wpływają korzystnie na Twój metabolizm oraz na Twoje samopoczucie. Dlatego w Nowym Roku dołóż wszelkich starań, aby każdego dnia zjeść 5 zdrowych i pysznych posiłków. Sałatka owocowa, czy koktajl warzywny to także posiłek, to takie drugie śniadanie bądź podwieczorek. Regularnych posiłków możesz uczyć również dzieci. O tym jak wpleść warzywa i owoce w ich 5 posiłków pisaliśmy tutaj.

5. Randka z mężem co najmniej raz w miesiącu!

Kochasz swoje dzieci najmocniej na świecie, całe swoje życie podporządkowałaś właśnie im? Cudownie, jednak pamiętaj, że cały czas jesteś także żoną, nie tylko matką. Teraz zamknij oczy i przypomnij sobie jak było przed ślubem… Popołudniowe spotkania, wieczorne spacery po parku i romantyczne kolacje. Pamiętaj, że o miłość trzeba dbać, stale trzeba ją pielęgnować. Dlatego postarajcie się z mężem chociaż raz w miesiącu pójść na randkę. Wyjście do kina, kolacja w restauracji na mieście … Pomysłów jest naprawdę mnóstwo. Najbliższych poproście o pomoc przy dzieciach, jesteśmy pewni że Wam nie odmówią. Babcia z wielką przyjemnością zajmie się swoimi kochanymi pociechami.


źródło: https://www.cheatsheet.com

6. Mniej telewizji więcej sportu

Kolejnym postanowieniem noworocznym, które bez wątpienia pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i kondycję jest zamiana telewizora na sport. Zamiast spędzać popołudnie przed telewizorem, zabierz dzieci i pójdźcie na spacer, na basen albo wybierzcie się na przejażdżkę rowerową.

7. Będę częściej spotykała się z przyjaciółkami

Pamiętasz, Ania z Zielonego Wzgórza miała swoją przyjaciółkę od serca. Ty na pewno też taką masz! Przypomnij sobie, kiedy Wy się ostatnio spotkałyście? No właśnie minęło już tyle tygodni a może nawet i miesięcy. A przecież babski wypad na miasto tak poprawia Ci humor i ładuje Twoje akumulatory! Postaraj się w tym nadchodzącym roku częściej spotykać z przyjaciółkami na pyszne ciastko i kawę ze spienionym mleczkiem. Chwila odpoczynku i relaksu nigdy nikomu nie  zaszkodziła.

8. Częściej będę mówić dziecku jak bardzo je kocham

Kochasz swoje dzieci najmocniej na świecie, to oczywiste. Twoja codzienne opieka i troska to naprawdę bardzo wiele. Jednak ostatnio więcej dla nich robiłaś niż mówiłaś, a maluchy bardzo lubią jak rodzice mówią im jak mocno ich kochają. Będę częściej mówić dziecku jak bardzo je kocham – to wspaniałe postanowienie noworoczne!

9. Mniej stresu więcej uśmiechu

Szef w pracy Cię zdenerwował, znowu musiałaś zostać po godzinach, do domu wracasz zła jak osa. Najwyższa pora to zmienić. Praca to jedno a rodzina to drugie. Dlatego nigdy nie przynoś pracy do domu, zostawiaj ją za drzwiami. W domku się tylko śmiej, bądź szczęśliwa, a nerwy i stres odganiaj od siebie jak najdalej!

10. Nie będę przywiązywać tak dużej uwagi do porządków

Kiedy masz tylko wolną chwilę od razu zabierasz się za sprzątanie. Zbieranie paproszków z podłogi to Twoja specjalność. Ale czy one są naprawdę takie istotne? Czy drobny pyłek komuś zaszkodzi? Obiecaj sobie, że nie będziesz przywiązywała tak dużej uwagi do porządków. Wolny czas lepiej spędzić przecież jest z rodziną bądź przyjaciółkami. Za kilka lat będziesz mieć wyrzuty sumienia, że sterta naczyń była ważniejsza od zabawy z dziećmi.

Pamiętaj, że nie musisz wprowadzać wszystkich zmian na raz, robić wszystkiego jednocześnie. Rozplanuj te czynności na cały miesiąc. Dlatego weź kartkę i długopis i wypisz co chciałabyś zmienić w tym Nowym Roku.  Mamy nadzieję, że znajdzie się tam też kilka naszych podpowiedzi. 


Komentarze


Magdalena /

Randka z mężem i dbanie o nasze relacje to bardzo dobre postanowienie! ...trzeba zacząć lepiej organizować czas :) Powodzenia