Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
„Oczyma wyobraźni widzę, jak przechodzę obok drzwi i uderzam jej główką o framugę” – dlaczego tego typu myśli doświadcza nawet 90% młodych matek?

„Oczyma wyobraźni widzę, jak przechodzę obok drzwi i uderzam jej główką o framugę” – dlaczego tego typu myśli doświadcza nawet 90% młodych matek?


Gdy w domu pojawia się noworodek, często okazuje się, że wiele naszych wyobrażeń nijak ma się do rzeczywistości. Karmienie jest trudne, malec wcale nie przesypia większości doby, a w głowie pojawiają się bardzo dziwne wyobrażenia o krzywdzie, którą mu robimy. O ile o dwóch pierwszych rzeczach chętnie rozmawiamy z innymi mamami, o tyle już kwestia dziwnych myśli pozostaje naszą tajemnicą. Dlaczego boimy się o tym mówić i co właściwie jest przyczyną przerażających wizji i myśli?


Zdjęcie: rawpixel/Unsplash

Dlaczego mamy mają straszne myśli o swoich nowonarodzonych dzieciach?

„Kiedy kąpałam swojego synka, złapałam się na myśli, jak łatwo byłoby go utopić, zrobić mu krzywdę. To mną wstrząsnęło. Nigdy w życiu bym tego nie zrobiła, kocham synka nad życie, ale ta myśl po prostu się pojawiła. Pomyślałam, że powinnam pójść do psychologa, ale oczywiście się boję, że uzna mnie za zagrożenie dla dziecka.”

To tylko jeden z przykładów myśli, jakie spotykają młode mamy po urodzeniu dziecka. Szybkie, czasem natrętne, bardzo niepokojące myśli o zrobieniu krzywdy noworodkowi. Mogą być różne – dotyczyć poślizgnięcia się i zgniecenia dziecka podczas upadku, uderzenia jego główką o framugę podczas przechodzenia przez drzwi, wypadnięcia z rąk na balkonie czy nawet właśnie celowego zaszkodzenia maluszkowi. Skąd takie myśli, często powodujące w młodej mamie koszmarne wyrzuty sumienia i lęk, w ogóle się biorą?

Nie tak dawno temu temat poruszony został przez Jonathana Abramowitza, profesora psychologii i neurologii. Według niego, istnieje dość proste wyjaśnienie powstawania takich myśli właśnie u świeżo upieczonych matek. Mianowicie, pojawiające się dziecko staje się dla rodziców czymś absolutnie najważniejszym, skupiającym całą uwagę. Jednocześnie zauważamy, jakie jest kruche i bezbronne. Mózg włącza więc tryb „ochrony” i zaczyna wymyślać potencjalne zagrożenia po to, aby się przed nimi ustrzec. Niestety, nie oszczędza przy tym samej matki (oraz ojców, ponieważ problem występuje także u 88% z nich).

Warto dodać, że według psychologów, myśli te mają podobne podłoże jak te, które mamy w odniesieniu do nas samych. Przykładem może być dziwna myśl o możliwości skoczenia pod nadjeżdżający pociąg, chociaż przecież generalnie nie mamy myśli samobójczych. To coś w rodzaju ostrzeżenia naszego mózgu – „jest taka możliwość, UWAŻAJ”.

Dlaczego o tym nie rozmawiamy?

Skoro sprawa jest tak powszechna, to dlaczego nigdy ci się nie zdarzyło, aby usłyszeć o tym od babci, cioci, mamy, kuzynki, przyjaciółki? Dlaczego to nie jest taka typowa porada dla rodziców: „Tylko się nie martw dziwnymi myślami, to się zdarza”? Przyczyna jest oczywista – boimy się o tym mówić. Wraz z takimi myślami pojawia się strach, że coś z nami nie tak. Boimy się też, że powiedzenie o tym komukolwiek będzie miało konsekwencje. „Pomyślą, że jestem szalona”, „Odbiorą mi dziecko”, „Nikt mi nie uwierzy, że to po prostu głupia myśl, a nigdy w życiu nie zrobiłabym dziecku krzywdy”.

Takie myśli rodzą lęk, ponieważ kłócą się z wyobrażeniem o dobrej mamie. Pojawiające się dookoła informacje o kobietach, które rzeczywiście skrzywdziły swoje dzieci, także nie pomagają w dzieleniu się takimi problemami. Wolimy zatem milczeć.

Kiedy myśli o krzywdzie dziecka rzeczywiście powinny niepokoić?

Istnieje mnóstwo mam, które doświadczają powyższych myśli i nie ma to związku z rzeczywistym pragnieniem krzywdy dziecka. Są też jednak przypadki, gdy mama rzeczywiście krzywdzi pociechę, a przed tym także miewa niepokojące przemyślenia. Jak odróżnić zatem te niebezpieczne od tych „biologicznych”?

Mianowicie, bardzo dużo zależy od tego, jakie uczucia wywołują wspomniane myśli. Te nieszkodliwe powodują lęk i niezrozumienie mechanizmu ich powstania. Mówiąc bardziej obrazowo – chodzi na przykład o mamę, która cieszy się z macierzyństwa mimo jego trudności i nie rozumie, skąd w ogóle takie myśli przychodzą jej do głowy, wstydzi się ich.

O wiele bardziej niepokojące jest, gdy tego typu myśli są efektem kłopotów ze zdrowiem, czyli np. depresji poporodowej. W takiej sytuacji mogą łączyć się z niechęcią do samego dziecka albo utożsamianiem zrobienia dziecku krzywdy z „uwolnieniem go” od męczącego życia i toksycznej matki. Wówczas często pojawiają się także dodatkowe objawy – problemy ze snem, fatalna samoocena, wrażenie kompletnej nieporadności, niechęć do pozostawania tylko z dzieckiem, agresja albo smutek, zmiany apetytu. To sygnały świadczące o konieczności natychmiastowego zwrócenia się o pomoc do specjalisty.

Kiedy „dziwne” myśli mijają? Według specjalistów, ten dziwaczny, choć naturalny mechanizm naszego mózgu wycisza się po około 6 tygodniach od przyjścia dziecka na świat. Później zamartwianie się o malca przybiera już bardziej „klasyczną” formę.


Komentarze