Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
Rehabilitacja po porodzie – dla kogo? Jak to wygląda?

Rehabilitacja po porodzie – dla kogo? Jak to wygląda?


Chociaż kobiety są stworzone do wydawania na świat dzieci, poród jest dla ciała ogromnym wyzwaniem. Tak wielkim, że wiele mam odczuwa jego skutki przez wiele lat – bóle kręgosłupa czy popuszczanie moczu to tylko niektóre z nich. Czy wiesz, że części z nich można zapobiec albo chociaż znacznie je zredukować? Pomaga w tym rehabilitacja poporodowa. Dowiedz się, na czym polega, kiedy należy rozpocząć ćwiczenia i jak szukać takiej pomocy.

Rehabilitacja po porodzie – dla kogo?

Niestety, w naszym kraju rehabilitacja poporodowa nie jest powszechna. Kojarzymy ją raczej jako pomoc kobietom po niezwykle trudnych porodach, niemal niemających sił, aby wstać z łóżka czy swobodnie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Rzadko mówią o niej ginekolodzy i raczej nie słyszymy o niej w szkole rodzenia.

Tymczasem rehabilitacja tego typu jest przydatna i wskazana każdej kobiecie, która urodziła dziecko. Tej, która urodziła przez cesarskie cięcie i tej, której udało się uniknąć zabiegu. Tej, której poród trwał 10 godzin i zakończył się użyciem próżnociągu, jak i tej, która urodziła w dwie godziny – bez najmniejszych komplikacji. Rehabilitacja poporodowa pomaga jak najszybciej odzyskać zdrowie, sprawność oraz uniknąć problemów, które mogą pojawić się w późniejszych miesiącach i które zbyt wiele z nas uważa za coś „naturalnego”.

Przejdźmy jednak do konkretów – jakie korzyści odnoszą młode mamy, które decydują się korzystać z tej formy pomocy? Oto one:

 • usprawnienie wydolności dna macicy
 • poprawienie działania mięśni brzucha
 • zredukowanie bólu kręgosłupa
 • zmniejszenie rozejścia mięśnia prostego brzucha
 • zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu krocza
 • zmniejszenie hemoroidów i odczuwanych w związku z nimi dolegliwości

W praktyce rehabilitacja poporodowa może pozytywnie wpłynąć na zaburzenia związane z nietrzymaniem moczu, zaburzenia czucia w okolicach intymnych, spłaszczenie brzucha czy postawę ciała. To także więcej sił fizycznych dla młodej mamy, jej lepsze samopoczucie fizyczne i wyższa samoocena, a także poprawa życia seksualnego. Korzyści jest całe mnóstwo!

Rehabilitacja poporodowa – od kiedy?

 • przed porodem

Początek rehabilitacji poporodowej następuje jeszcze… w ciąży. To właśnie wtedy rehabilitant dokonuje oceny dna miednicy, podaje przyszłej mamie wskazówki przygotowujące ją do dobrego porodu oraz przygotowuje specjalny zestaw ćwiczeń na pierwsze dni po porodzie. Takie spotkanie ze specjalistą jeszcze przed przyjściem dziecka na świat jest niezbędne - nikt nie oczekuje, że kobieta, która właśnie urodziła (i wciąż leży w szpitalu) rzuci wszystko i ruszy na spotkanie z fizjoterapeutą, z drugiej strony podjęcie rehabilitacji tak szybko jest niezbędne dla osiągnięcia pożądanych efektów.

 • po porodzie

Ćwiczenia usprawniające rozpoczynają się już – uwaga – w I dobie po porodzie. To może przerażać, ale pamiętaj – po pierwsze, nie są to ćwiczenia trudne czy obciążające, po drugie – jeśli nie znajdziesz sił i koniec, to trudno. Rozpoczniesz w kolejnej dobie.

Dokładny harmonogram ćwiczeń (na pierwszy tydzień po porodzie) tworzy fizjoterapeuta. Niemniej warto wiedzieć, że w I dobie po porodzie wykonuje się takie aktywności jak:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia efektywnego odkasływania (ze ściśniętymi pośladkami)

- łagodne ćwiczenia rąk i nóg bez angażowania mięśni brzucha

- nauka wstawania bez siadu

- unoszenie miednicy przy zgiętych nogach

Tego typu aktywności należy powtarzać 2 razy dziennie w wyznaczonych przez fizjoterapeutę seriach. W II dobie dołącza się np. spacerowanie, w III dobie – ćwiczenia mięśni Kegla. Jak widać – nie ma się czego obawiać!

Ostatecznie cała rehabilitacja poporodowa trwa od 6 do 8 tygodni, czyli przez cały okres połogu.

Rehabilitacja poporodowa – gdzie zapisać się na wizytę?

Niestety, aby jeszcze w ciąży skorzystać z pomocy rehabilitanta, musimy za taką wizytę zapłacić. Najlepiej zadzwonić do najbliższej placówki medycznej (albo takiej, którą sobie cenimy za wysoką jakość usług) i zapytać o możliwość zapisania się na konsultację u specjalisty, który zajmuje się rehabilitacją poporodową albo poszukać takiego rehabilitanta w sieci.


Komentarze