Kategorie bloga
Środki psychotropowe i leki na padaczkę  zakazane dla kobiet planujących ciążę

Środki psychotropowe i leki na padaczkę zakazane dla kobiet planujących ciążę


Leki na padaczkę i schorzenia psychiczne mogą spowodować poważne wady wrodzone u dziecka! Dlatego też zostały one zakazane kobietom, które planują zajść w ciążę. Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Ochrony Zdrowia (MHRA) wycofała licencję na leki walproinowe u kobiet i dziewcząt, które mogą zajść w ciążę.

Kwas walproinowy oraz jego sole to leki o działaniu przeciwdrgawkowym, a także stabilizatory nastroju, stosowane w leczeniu dwubiegunowości i depresji. Jednak mechanizm ich działania nie został jeszcze do końca poznany.

Program zapobiegania ciąży – Wielka Brytania

Zgodnie z nowymi wymaganiami, kobiety w Wielkiej Brytanii, które  zażywają Epilim, Depakote lub generyczne wersje walproinianu sodu będą musiały zostać zapisane do  "programu zapobiegania ciąży". Obejmie on coroczne wizyty u specjalisty, które będą miały na celu upewnienie się, czy kobiety rozumieją potrzebę stosowania antykoncepcji podczas przyjmowania leku. Kobiety te  będą musiały również podpisać oświadczenie potwierdzające, że rozumieją ryzyko jakie niesie za sobą przyjmowanie walproinianu. Odkąd został on wprowadzony do obrotu w 1970 roku, około 20 000 dzieci w Wielkiej Brytanii uważa się za osoby niepełnosprawne, w tym z chorobami autystycznymi i rozszczepami kręgosłupa.

Organizacja charytatywna twierdzi, że lek, który jest trzecim, najczęściej stosowanym lekiem przeciwpadaczkowym, zmienia życie wielu chorych, ale zbyt mało osób wie o jego negatywnym i bardzo szkodliwym działaniu. U około 40% kobiet będących w ciąży, walproinian powoduje zaburzenia rozwojowe dziecka, a w jednym na dziesięć przypadków prowadzi do poważniejszej fizycznej wady wrodzonej.

Ponieważ nagłe zaprzestanie stosowania leku może mieć poważne konsekwencje, kobiety powinny najpierw porozmawiać z lekarzem rodzinnym i razem z nim podjąć odpowiednie kroki.
"Odsetek kobiet, które nie znają ryzyka zażywania leku w czasie ciąży, jest zdecydowanie zbyt wysoki.” – powiedział CarolLong, dyrektor naczelny Young Epilepsy.

Informacja ta musi być wyraźniejsza, a pracownicy służby zdrowia muszą otrzymać więcej wsparcia, aby stali się bardziej aktywni w informowaniu i zgłaszaniu ryzyka.

Dr Angelika Wieck, z Royal College of Psychiatrists Perinatal Faculty, powiedziała: "Zarządzanie zdrowiem psychicznym jest szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących zajść w ciążę."
Dr Wieck powiedział, że zmiany mające na celu zwiększenie informacji dla kobiet przyjmujących tenże lek są mile widziane, ale dodał: "Należy podkreślić, że żadna kobieta nie powinna zaprzestać przyjmowania tego leku bez porady lekarskiej".
Dr JuneRaine, dyrektor działu MHRA nadzorującego czujność i zarządzanie ryzykiem w zakresie leków, powiedział: "Chciałbym szczególnie podziękować rodzinom zaangażowanym w sieć interesariuszy Valpro, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Ich wsparcie pomoże chronić przyszłe pokolenia dzieci. "

źródło: https://www.independent.co.uk


Komentarze