Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zadbana Mama

Wróć
Kategorie bloga
#winemom niepokoi za granicą. O co w tym właściwie chodzi?

#winemom niepokoi za granicą. O co w tym właściwie chodzi?


Zmęczyło nas udawanie idealnych matek i perfekcyjnych pań domu – kobiet, które z uśmiechem na ustach dają sobie radę z każdym wyzwaniem w swoim życiu. Na pełne lukru zdjęcia z Instagrama wciąż miło popatrzeć, ale coraz mocniej przyciągają nas grupy, które przedstawiają realną rzeczywistość – słabości, dzieci pomazane pisakami, nieogarnięte mieszkania i szlafroki przewiązane rajstopami, bo akurat pasek gdzieś przepadł.

W ten trend jednoczenia się w bólu dorosłości wpisuje się popularne za granicą określenie „winemom”, który bawi, ale także coraz częściej niepokoi.

#winemom – o co chodzi?

#Winemom to oczywiście nic innego, jak hashtag łączący słowa „wine” (wino) i mom (mama) Przy jego pomocy znajdziemy treści nawiązujące do matek, które po prostu lubią czy wręcz kochają… wino.

Nie chodzi tutaj jednak o same doznania smakowe, co ideologię. Pod hasłem „winemom” znajdziemy na przykład zdjęcia gigantycznych kieliszków czy „wynalazków” w postaci uchwytu na lampkę wina (zastępującego uchwyt papier toaletowy). Śmieszne grafiki, na których z toreb styranej zakupami matki wystaje bagietka, por i butelka wina. Winemom to setki żartów: „Wino piję tylko na specjalne okazje – na przykład kiedy robię pranie”, „Nieważne, czy kieliszek jest w połowie pusty czy pełny – ważne, że znajdzie się w nim miejsce na jeszcze trochę wina”.

Hashtagiem „winemom” mamy oznaczają także żartobliwe stwierdzenia, np. „Moje drogie dzieci – kocham was, bo po prostu muszę” czy realne fotografie zniszczeń dokonanych przez najmłodszych („Są takie dni, gdy otwierasz butelkę już o 14.00! #winemom”)

Przesłanie jest dosyć proste: macierzyństwo to nie miód. Mamy bywają styrane, zrezygnowane i marzą o chwili odpoczynku. Chcesz odreagować? Świetnie, nie musisz być idealna! Wlej sobie lampkę wina i dołącz do nas – rozumiemy cię, wiemy, jak ci ciężko!

O tym, do jak wielu kobiet to trafia, świadczy choćby wielka popularność profilu o nazwie „moms who need wine”, który obecnie śledzony jest przez, uwaga – 723 tysiące (!) kobiet i ciągle zdobywa kolejne wielbicielki.

Nie tylko Facebook i Instagram

Nie tylko media społecznościowe aprobują odreagowywanie rzeczywistości poprzez picie wina czy ogólnie rzecz biorąc – spożywanie alkoholu. Spójrzmy na seriale. „Żona idealna” to opowieść o matce i żonie, której życie wywróciło się do góry nogami, przez co postanowiła wrócić do zawodu prawniczki. Serial wciąga, ale niektórzy zwracają uwagę na fakt, że główna bohaterka niemal natychmiast po wejściu do domu sięga po wino i napełnia kieliszek.

O tym, że mamy mają dość i pragną odskoczni, mówi też komedia „Złe mamuśki” oraz „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”. Trzy bohaterki mają dość bycia perfekcyjnymi za wszelką cenę, więc po prostu się buntują – oczywiście imprezując i zalewając się „w trupa”.

Wszystko to prowadzi do jednego wniosku: sposobem na odreagowanie rodzicielskich stresów jest sięgnięcie po butelkę. O ile jednak w filmie to bawi, to czy w prawdziwym życiu w ten sposób nie napędzamy sobie kłopotów?

Z chwili relaksu w uzależnienie – kiedy bycie „winemom” oznacza kłopoty?

6 rano. Trudne budzenie dzieci i ich marudzenie. Ubrania naprędce wyjęte, deska, prasowanie, śniadanie, kilka minut na makijaż. „Proszę cię, nie teraz, załóż te buty”, „spieszymy się kochanie” oraz „jak to potrzebujesz na dzisiaj krepę?!”. Dzieci w foteliki, migiem do sklepu, szkoły, i przedszkola, jeszcze szybciej – do pracy. Potem szybki obiad, ogarnięcie domu, w którym codziennie wygląda jak po przejściu tornada („kiedy znajdę czas na porządne sprzątanie?!”), wieczorna kąpiel i znane rytuały – „mamo, połóż się ze mną”, „nie jestem śpiąca”, „poczytaj”, „chcę pić”, „gdzie miś?”, „siku” oraz oczywiście: „maaaamooooo, on mnie bije!”. W końcu cisza, zamykasz drzwi od dziecięcego pokoju i… tak, jeśli wpisujesz się w trend „winemom” to z uczuciem bezkresnej ulgi i wiedzą, że oto masz TYLKO DLA SIEBIE całe dwie godziny, idziesz do lodówki po wino, piwo albo drinka. Znasz to?

O ile końcówka opisanego wyżej dnia zdarza się okazjonalnie („kochanie, a może dzisiaj wypijemy sobie po lampce wina?”), to właściwie nie ma problemu. Dla wielu kobiet, które śmieją się z memów otagowanych #winemom”, a nawet aktywnie komentują posty, codzienne picie jest czymś niedopuszczalnym. Ale nie brakuje takich mam, które traktują trend bardzo dosłownie, codziennie sięgając po alkohol.

Brytyjskie badania wskazują, że rodzice mają coraz częstszy problem z alkoholem. Organizacja charytatywna 4Children opublikowała wyniki ankiet, według których prawie 20% rodziców przyznało, że dzięki regularnemu piciu alkoholu lepiej radzi sobie w roli rodziców. Dodatkowo 17% stwierdziło, że po urodzeniu pierwszego dziecka pije więcej.

Jednocześnie należy zauważyć, że kobiety o wiele szybciej uzależniają się od alkoholu. Zwiększają jego codzienne dawki – najpierw to dwie lampki wina późnym wieczorem, ale rok później już niemal butelka każdego dnia i to od godziny 17. Oznacza to między innymi, że gdy dziecko dozna wypadku (uderzy się głową w stary kaloryfer, stół, niebezpiecznie upadnie itd.) niemal nie ma szans, że mama będzie mogła je szybko odwieźć do szpitala, bo każdego popołudnia jest nietrzeźwa. W takim ujęciu #winemom przestaje bawić, a zaczyna przerażać.

Nie musisz być idealna, ale nie oznacza to, że możesz pić litry wina

Jesteś zmęczona, a czasem wręcz wykończona rolą idealnej mamy? Zbuntuj się! Poczytaj książkę, zamiast układać te ubrania w szafie. Obejrzyj film, zamiast myć podłogi o 22. Czasami napij się wina. Ale nie wpadaj w pułapkę usprawiedliwień, że codzienne spożywanie alkoholu jest ok, bo nie jest – niezależnie od tego, jak wiele kobiet na świecie oznaczy swoje posty #winemom.


Komentarze