Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mama i córka

Wróć
Kategorie bloga
Mama i córka – get the look

Mama i córka – get the look


Gust każdej małej dziewczynki zaczyna się kształtować już od wczesnego dzieciństwa. Doskonałą formą poznawania jest naśladowanie mamy, jej sposobu ubierania się, malowani i poruszania. Noszenie ubrań w podobnym stylu zdaniem psychologów  pomaga w zacieśnianiu więzi między matką i córką, a naśladowanie gustu mamy uczy małe dziewczynki wyczucia stylu i umiejętności dobierania stroju do okazji.

Nieco starsze dziewczynki nadal chętnie wybiorą się z mamą na zakupy, choć  wybiorą ubrania we własnym stylu. Liczy się ich własny gust i często aprobata ich sposobu ubierania się przez przyjaciółki. Zdarza się, że w nastoletnim wieku ważniejsze jest zdanie koleżanki niż matki, choć nie jest to regułą.

Nastoletnie dziewczęta będą eksperymentowały ze stylem i należy im na to pozwolić, ucząc się na błędach wypracują sobie swój własny styl. Jeśli od najmłodszych lat dziecku wpajane są zasady dobrego stylu i dobierania stylizacji do wieku, typu figury i okazji to w dorosłym życiu popełnią mniej błędów stylizacyjnych i będą czerpały radość z mody.

I.

Źródło: pudelek.pl

Sara Jessica Parker w codziennych stylizacjach stawia przede wszystkim na luz. Rezygnuje z wysokich szpilek na rzecz sportowego obuwia, a eleganckie sukienki zamienia na proste miejskie zestawy. Aktorka uważa, że najważniejsza dla dzieci jest przede wszystkim wygoda, ale należy też pamiętać o eleganckich akcentach.  Jej córki Marion i Tabitha lubią kolorowe dodatki do włosów, ładne buciki, zdecydowane kolory, pastele oraz zwariowane desenie.

 

 

Mama. Żakiet Emily Van Den Bergh 327,00 PLN/ spodnie Simple 319,90 PLN/ sneakersy DeeZee 129,00 PLN/ okulary Vogue 219,00 PLN/ torebka Verso 379,00 PLN/ żakiet Ralph Lauren 1.049,00 PLN 

 

Córki. Futerko Zara 99,99 PLN/ legginsy Smyk 39,99 PLN/ baleriny Zara 59,90 PLN/ bluzka H&M 39,90 PLN/ torebka Smyk 27,00 PLN/ płaszcz Zara 219,00 PLN/ spodnie H&M 59,90 PLN/ bluza Smyk 27,00 PLN/ buty Primigi 209,00 PLN

 

II. 

Źródło pudelek.pl

Jada Pinkett Smith słynie z obsesji na punkcie mody i nienagannego wyglądu. Jej córka preferuje zdecydowanie męski styl ubierania i czesania się. Willow szokuje stylizacjami i fryzurami. Złośliwe komentarze jakie pojawiły się na temat wyglądu dziewczynki w prasie i internecie jej matka szybko skomentowała, wyjaśniając że nawet małe dziewczynki mają prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii stylu ubierania się.

 

Mama. Sukienka Top Secret 59,99 PLN/ szpilki Primamoda 299,00 PLN/ torebka Kazar 499,00 PLN/ kolczyki Lilou 120,00 PLN/ Błyszczyk Maybelline 14,90 PLN.

 

Córka. Kurtka z cekinami Mango 139,00 PLN/ legginsy Coccodrillo 19,90 PLN/ ramoneska H&M 129,90 PLN/ buty Superfit 271,20 PLN/ torebka Zara 75,90 PLN/ łańcuch Stradivarius 39,90 PLN

III.

Źródło pudelek.pl

Madonna wykreowała wiele mód i dla wielu jest ikoną stylu. Jej córka Lourdes nie zamierza naśladować stylu ubierania się swojej matki, ponieważ jak twierdzi ma odmienny gust. Od czasu do czasu kłóci się z matką, kiedy chce nosić coś, co nie podoba się Madonnie. Sprzeczają się jak wszystkie matki i nastoletnie córki, które eksperymentują z modą. 

 

Mama. Sukienka Topshop 209,00 PLN/ szpilki Blink 59,00 PLN/ rękawiczki Banan Republic 189,00 PLN/ kopertówka Love Moschino 839,00 PLN/ bransoletka Ania Kruk 79,00 PLN/ naszyjnik Allani 89,00 PLN

 

Córka. Ramoneska H&M 129,90 PLN/ spódnica Zara 39,90 PLN/ glany Dr. Martens 399,00 PLN/ rajstopy H&M 31,90 PLN/ choker Sotho 55,30 PLN/ bransoletka Gino Rossi 119,00 PLN/ rękawiczki C&A 70,00 PLN/ torebka H&M 39,90 PLN


Komentarze