Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
10 najmodniejszych trendów na wiosnę i lato 2017, które bez problemu znajdziemy w sieciówkach.

10 najmodniejszych trendów na wiosnę i lato 2017, które bez problemu znajdziemy w sieciówkach. 1


Kreatorzy mody z sentymentem wspominają kolorowe i kiczowate lata osiemdziesiąte, disco imprezy i ferie kolorów. Ortalionowi dają drugie życie i wprowadzają go na salony, nie rezygnują z metalicznych tkanin. Co jeszcze?

Talię ściskają mocno gorsetem proponując nosić go na ubraniu a nie pod nim - na sukienkę, koszulową bluzkę, a nawet na marynarkę. Ponadto lansują buty z obcasem kitten heels, czyli znane i niezbyt lubiane kaczuszki, które potrafią masakrycznie skrócić nogi. W trendzie będą również minitorebki, asymetryczne dekolty, szerokie spodnie, odkryte ramiona i falbany.

Choć eksperci zgodnie twierdzą, że w modzie już wszystko było to projektanci nadal potrafią nas zaskoczyć. Które trendy wybrać i czym się inspirować, aby modnie wyglądać i nie zgubić się w gąszczu hitów sezonu? I przede wszystkim nie wydawać fortuny na ubrania z wybiegów?

Oto top 10 najciekawszych propozycji w sezonie wiosna - lato 2017, które bez trudu znajdziemy w sieciówkach.

1. Asymetria. To jeden z wiodących trendów w nowym sezonie. Projektanci proponują nam asymetrię zarówno w ubraniach, jak i dodatkach. Kolczyki z różnych kompletów (Dior) lub duży zwracający uwagę kolczyk noszony solo, bluzki z jednym rękawem oraz asymetryczne spódnice.

 

Zdjęcie 2 ASYMETRYCZNA SUKIENKA JEANSOWA W PASKI z ZaraZdjęcie 2 ASYMETRYCZNA SUKIENKA Z JEDNYM RAMIĄCZKIEM z Zara

www.zara.com

Sukienka 199,00 pln, sukienka 139,00 pln, sukienka 139,00 pln.

 

2. Fuksja. W poprzednim sezonie projektanci na wybiegi wprowadzili porządną dawkę pasteli, ale  wiosną i latem 2017 pudrowy róż ustępuje miejsca odważnej i fluoroscencyjnej fuksji rodem z disco klubów lat 80. Kolor ten najczęściej występuje na ortalionie, aksamicie i nabłyszczanych tkaninach. Nosimy ją od stóp do głów, tak jak modelki na wybiegu Valentino. Fuksja nie lubi konkurencji więc dodatki do różowych sukienek dobierajmy ostrożnie, najlepiej pośród tych w odcieniach neutralnego beżu, czerni, bieli lub na zasadzie kontrastu łączmy fuksje z czerwienią.

 

https://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/OA/22/1C/0B/ZJ/11/OA221C0BZ-J11@8.jpghttps://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/SG/72/1C/07/TJ/11/SG721C07T-J11@10.jpghttps://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/TO/12/1H/01/RJ/11/TO121H01R-J11@10.jpg

www.zalando.pl

Sukienka Oasis 289,00 pln, sukienka Swing 549,oo pln, płaszcz Tommy Hilfiger 1274,15 pln.

 

3. Ramiona. Na pokazach na sezon wiosna-lato 2017 wszyscy projektanci skupili uwagę na damskich ramionach. Wyeksponowali je dekoltami typu carmen, z które znamy z poprzednich sezonów i nawet zdążyłyśmy się do nich przyzwyczaić, ale także powiększyli je do rozmiaru XXL. Do żakietów i bluzek wszyli poduszki nawiązując do mody rodem z lat 80. (Balenciaga). By jeszcze bardziej podkreślić ramiona mocno ścisnęli talię pasami i gorsetami.

 

Sukienka lniana z odkrytymi ramionami | MANGOSukienka off shoulder | MANGOBluzka ze wzorem i odkrytymi ramionami | MANGO

www.mango.com

Sukienka 139,90 pln, sukien ka 119,90 pln, bluzka 139,90 pln.

4. Gorset. Chętnie do nich powrócimy wiosną i latem 2017. Gorsety założymy nie tyle na nagie ciało, co na bluzkę, t-shirt, a nawet na marynarkę (Isabel  Marant). Modne będą sukienki z gorsetową górą. Powrót tej części garderoby to ukłon w stronę lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to gorset, za sprawą Jean Paul Gautier awansował z bielizny do samodzielnej części garderoby wierzchniej.

Zdjęcie 1 KOSZULKA ZE SZNUROWANIEM TYPU GORSET I HAFTEM z ZaraZdjęcie 3 TOP Z GORSETOWYM ZDOBIENIEM z Zara Zdjęcie 1 KOSZULKA ZE WSTAWKĄ TYPU GORSET z Zara

www.zara.com

Koszulka ze sznurowanym gorsetem 119,00 pln, top z gorsetowym zdobieniem 99,90 pln, koszulka ze wstawka typu gorset 119,00 pln.

5. Hasła. Kontrowersyjny pomysł (Dior) aby bawełniane t-shirty pojawiły się na wybiegu wydawał się karkołomny, ale kiedy odczytamy hasło na nich  "We should all be feminist" (wszyscy powinniśmy być feministkami) przekonamy się, że to nie tylko t-shirt, ale prawdziwy feministyczny must have. Inni projektanci także wyraźnie zainspirowali się współczesną modą uliczną i oprócz koszul i marynarek z poduszkami w ramionach, na wybiegach pokazali całą gamę t-shirtów z przesłaniem (Stella McCartney, Paco Rabanne).

http://s0.reserved.com/media/catalog/product/R/C/RC745-00X-001_2.jpghttp://s0.reserved.com/media/catalog/product/R/C/RC745-99X-001_2.jpghttp://s0.reserved.com/media/catalog/product/R/F/RF964-01X-001.jpg

www.reserved.com

T-shirt 29,90 pln, t-shirt 29,90 pln, t-shirt 49,99 pln.

 

6. Rękawy. Projektanci rozkloszowali je w zwiewnych boho sukienkach (Sonia Rykiel), porozcinali w marynarkach i koszulach by przypominały peleryny (Chalayan). Co ciekawe u Saint Laurent modelki nosiły doczepione skórzane rękawy – pomysł nie tyle zaskakujący co nie do końca praktyczny -  jak ten trend zinterpretuje ulica dowiemy się już niebawem.

Zdjęcie 4 SUKIENKA Z ROZCIĘCIEM NA RĘKAWIE z ZaraZdjęcie 2 SUKIENKA Z FALBANKĄ z ZaraZdjęcie 2 POPELINOWA SUKIENKA Z ODKRYTYMI RAMIONAMI z Zara

www.zara.com

Sukienka 139,00 pln, sukienka 139,00 pln, sukienka 199,00 pln.

7. Safari. Latem projektanci zwykle zabierają nas na  safari, ale w tym sezonie zaplanowali, że zabiorą nas w podobną podróż, tylko bardziej romantyczną. Wszystkie odcienie safari pojawiają na ubraniach o militarnym charakterze, parkach, kurtkach, marynarkach, ale także na zwiewnych tunikach (Balmain) i sukienkach.

https://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/0V/B2/1H/00/0B/11/0VB21H000-B11@10.jpghttps://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/L2/52/1G/01/8N/11/L2521G018-N11@16.jpghttps://mosaic01.ztat.net/vgs/media/pdp-gallery/L2/52/1B/00/ET/11/L2521B00E-T11@3.jpg

www.zalando.com

Płaszcz Vanessa Bruno 2309,00 pln, kurtka Liu Jo Jeans 999,00 pln, spódnica Liu Jo 899,00 pln.

8. Geometria. Projektanci postanowili dać nam korepetycje z geometrii. Na sukniach, kombinezonach, topach i spódnicach na sezon wiosna-lato 2017 pojawiły się chyba wszystkie figury geometryczne (kwadraty, prostokąty, koła i trapezy). Najbardziej popularne były jednak kolorowe szerokie pasy – kolorowe oraz w wersji black'n'white.

https://static.bershka.net/4/photos2/2017/V/0/1/p/3637/187/410/3637187410_2_3_3.jpg?t=1489588892097https://static.bershka.net/4/photos2/2017/V/0/1/p/0429/326/712/0429326712_1_1_3.jpg?t=1490263340186https://static.bershka.net/4/photos2/2017/V/0/1/p/1032/085/712/1032085712_2_3_3.jpg?t=1490194481476

www.bershka.com

Kombinezon 99,90 pln, sukienka 69,90 pln, marynarka 139,00 pln, szorty 69,90 pln.

9. Biurowy dress code. Możemy zapomnieć o dopasowanej spódnicy ołówkowej i eleganckim żakiecie, projektanci dyktują nowy dress code. Od teraz nosimy duże marynarki zapożyczone z męskiej szafy łącząc je z szerokimi spodniami i koszulami oversize.

 

Zdjęcie 2 MARYNARKA OVERSIZE W KRATĘ z ZaraZdjęcie 3 DWURZĘDOWA KURTKA Z NASZYTYMI KIESZENIAMI z ZaraZdjęcie 2 MARYNARKA OVERSIZE W KRATĘ z Zara

www.zara.com

Marynarka 359,00 pln, marynarka 359,00 pln, marynarka 359,00 pln.

10. Torebki dopasowujemy do stroju. Nie tylko kolorem, ale i wzorem. Jeszcze jakiś czas temu faux pas było nosić torebkę w kolorze butów. Teraz dobieramy dodatki do płaszcza, marynarki czy sukienki - efekt oszałamiający. W tym sezonie nosimy torebki na ozdobnych paskach, ale największym hitem (Burberry i Chanel) są łańcuchy, kolorowe i z plastiku. W tym sezonie wciąż hitem są mikroskopijne torebki. Wiosną i latem 2017 nawet stare torebki ozdabiamy frędzlami i breloczkami. Dzięki temu zyskają nowy look i modowy sznyt.

Pinko Calfskin shoulder bag Pinko Calfskin shoulder bag

www.pinko.com

Torebka 1563,00 pln, torebka 1293,00 pln, torebka 1715,00 pln.


Komentarze


Magdalena /

Extra!