Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Jak przebrać dziecko na Halloween?

Jak przebrać dziecko na Halloween? 2


Wycinanie lampionów z dyni, przebieranie się i halloweenowe imprezy zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Halloween – w obecnej formie, ze świecącą dynią przed domem, kościotrupami, duchami, nietoperzami, pająkami i dziećmi chodzącymi od domu do domu z prośbą o słodycze - narodziło się w XX wieku w USA. W Polsce choć obchodzone od niedawna, już cieszy się ogromną popularnością.


Źródło: www.zara.com

Dlaczego nasze dzieci tak polubiły Halloween?

Przede wszystkim dlatego, że ma zupełnie inny klimat niż tradycyjnie u nas obchodzone święto Wszystkich Świętych. Nie ma tu smutku i zadumy, a jest dużo beztroskiej zabawy. Psikusy, straszne kostiumy, lampiony wykonane z dyń to nieodłączne elementy halloweenowych przyjęć. Szczególnie do dzieci trafia atrakcyjna, trochę straszna i tajemnicza, ale zabawowa otoczka Halloween.

Oswajamy temat śmierci i strachu

Halloween to święto, które kojarzy się z czarownicami, duchami, kościotrupami, strasznymi potworami, pająkami i wampirami. To dzień, w którym temat śmierci występuje w formie zabawy.

Jak oryginalnie ubrać dziecko na Halloween?

Halloween to nie tylko żarty i psikusy, ale coraz częściej przebierane imprezy dla dzieci. Kostium może być straszny, słodki lub zabawny. Chodzi przecież o dobrą zabawę. Dzieci kochają przebieranki. Każdy pretekst, by przeobrazić się w kogoś innego jest inspiracją do świetnej zabawy.

Podpowiadamy w co przebrać dziecko, aby było strasznie i zabawnie

Halloween coraz bliżej, zatem najwyższy czas pomyśleć o przygotowaniu kostiumu dla naszej pociechy. Możecie kupić gotowy stroj lub wypożyczyć go w wypożyczalni kostiumów dla dzieci. Jeśli nie znajdziecie odpowiedniego przebrania w sklepie, uruchomcie wyobraźnię i pokombinujcie sami.

Oto propozycje kostiumów, które mamy nadzieję zainspirują Was do uruchomienia wyobraźni:

Duch

Kostium ducha łatwo stworzyć. Może być straszny, ale również zabawny. Wystarczy biała tiulowa spódniczka, body, sukienka, koszulka lub kawałek białego materiału, stare prześcieradło, obrus, buzia pomalowana specjalnym mazakiem i gotowe!


Źródło: strojowo.wypozycz.pl

Duch pirata

Żródło: party365.pl

Kostium Doktor Zombie 77,21 zł/ kostium Duch Pirata 115,96 zł/ kostium Pan Ciemności 80,26 zł/ kostium Potworna Panna Młoda 112,08 zł.

Czarownica, wiedźma lub czarodziej

Aby stworzyć oryginalny kostium wystarczy czarna, fioletowa lub ciemnozielona spódniczka albo sukienka. Do tego kapelusz i miotła, które bez problemu kupisz nawet  w supermarkecie. Chłopcu wystarczy czarna peleryna zrobiona z kawałka materiału i czarny kapelusz z dużym rondem. Obowiązkowy rekwizyt to magiczna różdżka.

 


Źródło: typarty.pl
Kostium Czarodziejka 52,55 zł/ kostium Czarownica 50,65 zł/ kostium Czarownica 54,25 zł/ kostium Czarownica Szkieletorka 43,75zł.

https://rincondelpeque.com/wp-content/uploads/2017/10/Halloween1.jpg
Źródło: www.hm.com

Wampiry, potwory i spółka

Wystarczy postawić na czarne ubranie i mroczny makijaż wykonany czarną kredką lub farbami do malowania twarzy. Kostium szkieletora wykonamy w podobny sposób ozdabiając czarny kostium białym szkieletem, który możemy wyciąć z kartonu lub namalować. Potwory mogą być też śmieszne. Do stworzenia kostiumu przyjaznego potworka zainspirujmy się filmem dla dzieci „Potwory i spółka”.


Źródło: typarty.pl
Kostium Wampir 20,35 zł/ kostium Krzyk 40,45 zł/ kostium Wilkołak 68,45 zł/ kostium Wampir Gotycki 30.35 zł.


Źródło: party365.pl
Kostium Meksykańska Trupiarka 101,01 zł/ kostium Kościotrup 71,68 zł/ kostium Diamentowy Szkielet 104,89 zł/ kostium Kościotrup 115,96 zł.


Źródło: www.hm.com

Dynia

Cóż kojarzy nam się bardziej z Halloween niż dynia? Bardzo dobrym pomysłem kostiumu jest przebranie przypominające dynię. Sukienka i spódniczka w kolorze pomarańczowym lub kostium wykonany z kolorowej bibuły może nie będzie przerażający, ale na pewno wpisze się w klimat Halloween.


Źródło: typarty.pl
Kostium Mały Duszek z torebką i aplikacją dyni 41,55 zł/  balony Dynie na Halloween 7,66 zł/ peleryna Dynia 36,95 zł.

Halloween-foto1
Źródło: www.hm.com

Superbohater

Nie każde dziecko będzie chciało wyglądać przerażająco, za to wiele marzy by wcielić się w postać superbohatera. Kostium Batmana, Supermana, czy Piotrusia Pana to marzenie wielu chłopców. Dziewczynki z pewnością odnajdą się w roli Dzwoneczka, wróżki lub księżniczki. To ma być dobra zabawa dla dzieci, pozwólmy im zatem zdecydować, za co chcą być przebrane.


Źródło: www.funidelia.pl
Kostium Jokera 229,99 zł/ kostium Batgirl 169,90 zł/ kostium Superman 95,26 zł/ kostium Catwoman 229,99 zł.


Źródło: www.partybox.pl
Kostium Tęczowa Księżniczka 129,90 zł/ kostium Hipiska 119,90 zł/ kostium Jedi 129,90 zł/ kostium Zwierzak 119,92 zł.

Czarny kot, nietoperz, pająk

Brrrr… Kostiumy - zwierzęta mogą być bardzo przerażające lub wesołe. Możemy je także wykonać samodzielnie w domu. Wystarczą papierowe uszy przyklejone do  opaski do włosów, ogon, czarne body i rajstopy, a przebrania dla kota gotowe. Podobnie można stworzyć kostium pająka lub nietoperza. Wystarczy doczepić trzy pary odnóży lub skrzydła.


Źródło: megastroje.pl


Źródło: www.kappahl.com

 

Jak widzicie, możliwości jest mnóstwo, a ogranicza Was tylko wyobraźnia. I nie musicie od razu przebierać dziecko za zombie czy potwora - strój dyni też świetnie się sprawdzi :) 


Komentarze


Monika Grzegorczyk /

Mój synek co roku wymyśla inne przebranie, tym razem będzie to kostium Zobie :) Na pewno będzie mnóstwo frajdy i zabawy na imprezie Halloweenowej :)

Maja Szczukiewicz /

Dla mojej córci sprawdzi się kostium czarodziejki :)