Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Jak ubrać dziecko modnie i wygodnie jesienią?

Jak ubrać dziecko modnie i wygodnie jesienią? 7


Nadeszła jesień. Temperatury w ciągu dnia szybko się zmieniają. Rano zimno, w południe ciepło, wieczorem znacznie się ochładza. Raz świeci słońce, za chwilę wieje wiatr lub pada deszcz. Jesienią rodzice często stają przed dylematem jak ubrać dziecko tak, żeby było mu ciepło i nie przeziębiło się. W ruch idą grube swetry, puchowe kurtki, kombinezony, wełniane czapy i szaliki. Tylko dlaczego nasze dziecko ma katar i kaszel choć było przecież tak ciepło ubrane? No właśnie. Może zbyt ciepło?

Przegrzewanie dzieci
Przegrzewanie dzieci to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców. Niestety opiekunowie mają tendencję do zakładania dziecku zbyt ciepłych ubrań.  Dotyczy to wszystkich pór roku, a w szczególności jesieni. Zakładanie zbyt ciepłej odzieży może prowadzić do zachwiania naturalnej termoregulacji organizmu, dziecko intensywniej się poci i staje się bardziej podatne na infekcje. Zdaniem ekspertów lepiej, by maluch odrobinę się przechłodził niż regularnie przegrzewał, dzięki temu jego organizm będzie bardziej odporny na wirusy i lepiej będzie znosił chłody.

W czasie zabaw i atrakcji dla dzieci na świeżym powietrzu sprawdzajmy, czy naszemu maluchowi nie jest zbyt ciepło lub zimno. Dotykając karku i pleców szybko zorientujemy się, czy dziecko biegając nie spociło się lub przemarzło. Ten sposób jest skuteczny zarówno w przypadku niemowląt, jak i starszaków.

Ubieranie na cebulkę
Dobrze znana rodzicom metoda „na cebulkę” to idealne rozwiązanie na zmienną jesienną aurę. Zdecydowanie lepiej jest ubrać dziecko warstwowo niż zastosować, np. gruby sweter lub ciepłą kurtkę. W czasie zmiennej pogody będziemy mogli zdjąć jedną z warstw, gdy zrobi się faktycznie ciepło i ponownie założyć, gdy dziecku będzie chłodniej. Warto również zadbać, aby ubrania były luźniejsze, dłuższe i nie krępujące ruchów w czasie zabawy i rozrywki dla dzieci.

Ponadto ubrania powinny być wykonane z naturalnych „oddychających” tkanin, ponieważ sztuczny materiał może powodować, że skóra będzie się bardziej pocić, a wówczas o przeziębienie nie trudno. Obuwie powinno być wodoodporne – dobrze sprawdzają się buty za kostkę z bocznym suwakiem, które można łatwo założyć lub ocieplane kalosze.

Warto też zwrócić uwagę na grubość okrycia wierzchniego, które należy  dopasować do temperatury. W czasie zmiennej pogody najlepiej postawić na lżejsze płaszcze, kurtki, bezrękawniki i dodatkowe warstwy pod spodem, które w każdej chwili można zdjąć. Dobierając liczbę warstw warto też mieć na uwadze, czy dziecko będzie siedziało w wózku, czy będzie biegać po placu zabaw i aktywnie spędzać czas.

Jesienią właściwie dobrane części garderoby to gwarancja komfortu w drodze do szkoły i przedszkola, w czasie spacerów i wizyt na placu zabaw. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji dziecięcych okryć wierzchnich, które świetnie sprawdzą się w czasie kapryśnej jesiennej aury, a jednocześnie Wasze dzieci będą wyglądać modnie i stylowo.

Dla dziewczynek polecamy kolorowe futerka, jesienne płaszczyki z flauszu, kurtki i kamizelki z metalizowanych tkanin, lekkie pikowane kurtki i płaszcze oraz parki z naszywkami i kapturami obszytymi kolorowym futerkiem.


Źródło: www.zara.com
Kurtka ze sztucznego futerka 179,00 zł/ kurtka z kapturem ze sztucznego futerka 179,00 zł/ kurtka ze sztucznego baranka 179,00 zł. 
 
Źródło: www.zara.com
Płaszcz z podszewką ze sztucznego futerka 179,00 zł/ płaszcz ze sztucznym futerkiem na sztucznym baranku 239,00 zł/ budrysówka z futerkiem 239,00 zł.
   
Źródło: www.mango.com
Płaszcz 199,00 zł/ kurtka z futerkiem 199,00 zł/ płaszcz futrzany trójkolorowy 229,00 zł. 


Źródło: www.h&m.com
Watowana kurtka z kapturem z  metalizowanej tkaniny 149,90 zł/ watowana kamizelka z kapturem z metalizowanej tkaniny 79,90 zł/ długa watowana kurtka z kapturem z tkaniny z połyskiem 139,90 zł.
 

Źródło: www.terranovastyle.com
Lekka puchowa kurtka 99,90 zł/ lekki pikowany płaszczyk 169,90 zł/ lekki pikowany płaszczyk 169,90 zł.


Źródło: www.reserved.com
Parka z naszywkami 199,90 zł/ długa pikowana kurtka 179,99 zł/ długa kurtka z nadrukami i futerkiem 169,99 zł.

Chłopcom polecamy kurtki w stylu motocyklowym, pilotki i kurtki dżinsowe na podszewce ze sztucznego baranka, lekkie pikowane kurtki i kamizelki, ocieplane swetry, kurtki wodoodporne, parki moro z futerkiem, ocieplane bomberki i budrysówki z podszewką ze sztucznego baranka.

   Źródło: www.zara.com
Dwustronna kurtka w stylu motocyklowym 139,00 zł/ kurtka pilotka w kratę 139,00 zł/ kurtka dżinsowa na podszewce ze sztucznego baranka 139,00.


Źródło: www.okaidi.pl
Lekka kurtka puchowa z kapturem 129,90 zł/ lekka kamizelka puchowa 74,90 zł/ ocieplany sweter-płaszczyk z odpinanym kapturem 129,90 zł.


Źródło: www.reserved.com
Parka moro z naszywkami i futerkiem 199,99 zł/ ocieplana kamizelka moro z kapturem 89,99 zł/ wodoodporna ocieplana kurtka 169,99 zł.


Źródło: www.kappahl.com
Kurtka funkcyjna z futerkiem 279,99 zł/ kurtka pikowana ze ściągaczami i odpinanym kapturem 199,99 zł/ kurtka termoaktywna 249,99 zł.


Źródło: www.mango.com
Nieprzemakalna kurtka z kapturem 199,90 zł/ kurtka pikowana anorak 199,99 zł/ puchowa parka z kapturem 269,90 zł.


Źródło: www.zara.com
Parka z kapturem obszytym sztucznym futrem 179,00 zł/ kurtka bomberką na podszewce ze sztucznego futerka 109,00 zł/ budrysówka z flauszu z kapturem 179,00 zł.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam wybrać najlepszą stylizację i wiecie już, jak ubrać swoje dziecko jesienią. Pamiętajcie, że to piękna i kolorowa pora roku. A jeśli nawet pogoda na to nie wskazuje, ubierzmy w kolor siebie i swoje pociechy. 


Komentarze


Małgorzata T /

Świetne propozycje! Stylu warto uczyć od małego:)

Agnieszka Wąż /

Płaszczyk dziewczynki z pierwszego zdjęcia mnie urzekł. I te skarpetki <3

Alicja /

Cudne te płaszczyki! dziewczynki wyglądają w nich przeuroczo :) ...ale chłopcy też!

Maja Szczukiewicz /

Piękne płaszczyki!

Anna Koźmińska /

Płaszcz z podszewką ze sztucznego futerka i motywem kwiatowym dla mojej małej królewny <3

Gosia Cedro /

Mojemu synowi kupię bomberkę, będzie czadowo wyglądał :) A dla córki spodobało mi się pierwsze futerko, nie wiem czy jeszcze gdzieś znajdę...

Dorota /

Bardzo na czasie, kolorowe propozycje na pochmurne dni super! :)