Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Jak ubrać dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego?

Jak ubrać dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego? 3


Inauguracja nowego roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu ucznia, a strój powinien to podkreślać. Czasy plisowanych staromodnych spódnic, koszul i garniturów minęły, ale kolor biały i granatowy lub czarny są nadal wiodące w szkolnym dress codzie. I choć nauczyciele są coraz bardziej tolerancyjni, a uczniowie coraz chętniej eksperymentują z ubiorem, to należy pamiętać, że jest to uroczysta okazja i trzeba przestrzegać pewnych reguł dotyczących ubrania. Najczęściej to rodzic przygotowuje ubranie, które dziecko ma założyć - przynajmniej jeśli chodzi o młodsze pociechy. Starszych uczniów także zachęcajmy do włożenia odświętnego stroju, ponieważ na ważne wydarzenia w życiu należy ubrać się wyjątkowo.

Nasze propozycje:

  1. Chłopca w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej ubrać w granatowe lub beżowe spodnie, białą  koszulkę polo lub tradycyjną elegancką koszulę. Doskonałym dodatkiem będzie granatowy lub szary sweterek, marynarka, kamizelka, zabawny krawat lub mucha.


www.hm.com
Koszulka polo 29,90 pln/ spodnie 55,90 pln/ koszula z krawatem 64,90 pln/ spodnie 29,90 pln/ marynarka 129,90 pln/ kamizelka garniturowa 79,90 pln/ spodnie 79,90 pln/ koszula 39,90 pln

  1. Dziewczynka będzie wyglądać ładnie i schludnie w granatowej sukience typu princeska, marynarce, bolerku lub sweterku. Wygodnym i modnym obuwiem będą balerinki lub botki.


www.zara.com
Sukienka ogrodniczka 109,00 pln/ koszula 59,90 pln/ plisowana spódnica 69,00 pln/ sweter z falbankami 79,00 pln/ botki 129,00 pln/ spódnica 89,90 pln/ koszula 59,90 pln/ botki 129,00 pln

  1. Chłopcy ze starszych klas, mogą ubrać się podobnie jak młodsi koledzy. Będą wyglądać bardziej elegancko, gdy włożą czarne spodnie wizytowe, białą lub błękitną tradycyjną koszulę oraz marynarkę lub kamizelkę


www.hm.com
Koszula 49,90 pln/ spodnie 69,90 pln/ sweter 59,90 pln/ t-shirt 39,90 pln/ spodnie 129,90 pln/ koszulka 39,90 pln/ marynarka 129,90 pln/ kamizelka 99,90 pln/ spodnie 79,90 pln/ koszula 39,90 pln.

  1. Dla dziewczynek ze starszych klas szkoły podstawowej polecamy sukienkę lub spódniczkę. Górną część ubioru powinna stanowić  biała wizytowa bluzka oraz żakiet lub kardigan.


www.next.pl
Spódnica 45,00 pln/  bluzka 30,00 pln/ kardigan 36,00 pln/ sukienka 59,00/ bluzka 30,00 pln/ sukienka 83,00 pln/ bluzka 30,00 pln/ rajstopy 48,00 pln.

  1. Licealista będzie wyglądał elegancko i modnie w spodniach w kant lub w innych spodniach w kolorze czarnym lub granatowym. Górną część garderoby powinna stanowić jasna koszula – może być w kratę. Dopełnieniem tego stroju będzie ciemna marynarka lub kamizelka. Jako dodatek można założyć zabawny krawat lub muszkę. Buty – zwykłe trampki.


www.c-and-a.com
Spodnie 99,90 pln/ marynarka 99,90 pln/ koszula 39,90 pln/ spodnie 79,90 pln/ koszula 59,90/ t-shirt 24,90 pln/ buty 69,90 pln/ spodnie 99,90 pln/ kamizelka 79,90 pln/ koszula 59,90 pln.

  1. Uczennica liceum może założyć spódnicę lub sukienkę, ale na rozpoczęcie roku i inne uroczystości szkolne nie powinna być krótsza niż przed kolano. Elegancję stroju dopełni biała lub błękitna bluzka, żakiet oraz delikatna biżuteria. Jako dodatek można założyć opaskę lub zabawny beret.


www.zara.com
Sukienka 139,00 pln/koszula z wiązaniem 89,90 pln/ koszula z haftem 49,90 pln.

Możliwości stworzenia stylizacji na rozpoczęcie roku szkolnego jest mnóstwo, ale trzeba pamiętać, że przede wszystkim powinien być to strój elegancki i oficjalny. Zachęcajmy dzieci do samodzielnego dobierania elementów garderoby. Kiedy dziecko dorośnie, będzie musiało potrafić ubierać się stosownie do okazji, np. na ważny egzamin czy rozmowę kwalifikacyjną.  


Komentarze


Małgorzata T /

Jak dla mnie propozycja czerwonej szminki dla licealistki do szkoły odpada. Za moich czasów to... haha:D

Mariola 35 /

Co bym nie kupiła i nie przygotowała dla córci to i tak założy co chce :/ ale propozycje ciekawe :)

Magdalena /

Podobają mi się zwłaszcza te casualowe propozycje :) Artykuł na czasie. Zawsze jesteście na czasie. Super!