Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Najmodniejsze kolory 2017 według Pantone Color Institute

Najmodniejsze kolory 2017 według Pantone Color Institute


Pantone Color Institute, jedna z największych amerykańskich korporacji zajmująca się doradztwem kolorystycznym w branży poligraficznej, rokrocznie wybiera kolor, który będzie dominował kolejne dwanaście miesięcy. To firma, która zasłynęła dzięki opracowaniu swojej własnej, unikatowej skali kolorów. Instytut na podstawie obserwacji rynku, konsultacji i badań co rok typuje kolor, który najlepiej odzwierciedla obecne trendy – zarówno te związane z modą, architekturą, szeroko pojętym designem, jak i z naszym stylem życia.

 


www.pantone.com

 

Panton ogłosił, że kolorem roku 2017 będzie Greenery, czyli soczysta zieleń. Według Instytutu kolor ten symbolizuje nowe początki – nowy rok, nowe postanowienia, zdrowszy styl życia, świadome podejście do odżywiania oraz dbałość o środowisko. Świeży i radosnych żółto-zielony odcień u jednych przywołuje miłe skojarzenia z pierwszymi dniami wiosny, kiedy natura budzi się do życia, a u innych przywołuje skojarzenia ze świeżo skoszoną trawą w letni dzień, z paprotkami u babci, z jabłkami Granny Smith, ze zdrowymi koktajlami pełnymi zielonych owoców i warzyw. Patrząc na ten kolor, od razu cisną się na usta przymiotniki takie jak: świeżość, wiosna, zdrowie, odnowa.

 

     www.pantone.com
 

Eksperci z Instytutu Pantone  jak co roku przyglądali się kolorom jakie projektanci najczęściej używają w swoich kolekcjach na wiosnę 2017. Po przeanalizowaniu projektów czołowych kreatorów mody wybrali 10 kolorów, które będą królować w nadchodzącym roku. Mieszanina witalności, relaksu i… świeżego powietrza - właśnie tym chce nas uwieść paleta barw Pantone na wiosnę 2017 roku. W tym roku kolory są jasne i żywe, naturalne, nawiązujące do kolorów ziemi.

 

www.pinterest.com

„Jedną z rzeczy, które zaobserwowaliśmy w tym roku było na pewno odnowione poczucie wyobraźni, a także to, że kolory używane są w zupełnie innych kontekstach niż te, które uznawane są za tradycyjne” powiedział Leatrice Eiseman, dyrektor wykonawczy Instytutu Pantone. „Chcieliśmy nawiązać do barw, które otaczają nas w przyrodzie, nasza paleta na wiosnę 2017  przywołuje spektrum emocji i uczuć. Od ciepła słonecznych dni z Primrose Yellow do orzeźwiającego uczucia oddychania świeżym górskim powietrzem z Kale, aż po chęć ucieczki do dziewiczych rajskich wód z Paradise Island” – mówi  Leatrice Eiseman.
 

 

www.pinterest.com

Niagara przewodzi całą paletą kolorów Pantone na 2017 rok. To najczęściej spotykany kolor w wiosennych projektach. Niagara to klasyczny odcień błękitu kojarzący się z barwą denimu, wprawia nas w nastrój spokoju i zrelaksowania.

 

www.pinterest.com

Primrose Yellow mieni się ciepłem i witalnością. Natychmiast nas ociepla swym słonecznym odcieniem. Ta radosna żółta barwa przenosi nas do krainy wypełnionej entuzjazmem, pozytywnym myśleniem oraz słońcem!

 

www.pinterest.com

Lapis Blue doda nam jeszcze więcej energii. Silny i pewny siebie, ten intensywny kolor niebieskiego wypełni nas wewnętrznym blaskiem.

 

www.pinterest.com

Flame to czerwień w głównej mierze oparta na kolorze pomarańczowym. Jest towarzyski, ekstrawagancki, lubi dobrą zabawę i towarzystwo innych barw. Ten przepiękny odcień czerwieni dodaje temperamentu i ciepła do całej palety barw.
 

 

www.pinterest.com

Island Paradise to orzeźwiający niebieski który przywodzi na myśl kolor wody. Niebiesko-zielony odcień który bawi się z nami i zachęca do marzeń o wielkiej ucieczce w nieznane. Island Paradise jest symbolem tropikalnych uniesień i naszych pragnień odpoczynku.

 

www.pinterest.com

Pale Dogwood jest delikatnym i uspokajającym odcieniem różu przywodzącym na myśl aurę niewinności i czystości. Ten subtelny kolor dodaje blasku każdej stylizacji.

 

www.pinterest.com

Greenery to główna gwiazda tegorocznej palety Pantone. Ten soczysty żółto-zielony kolor wywołuje w nas pragnienie odkrywania i eksperymentowania. Kojarzy się z wiosną, piękną i bujną roślinnością zachęcającą nas do wzięcia głębokiego oddechu i odkrycia ukrytych zasobów energii.

 

www.pinterest.com

Pink Yarrow jest kapryśny i trudny do skomponowania. Kusi, dodaje energii, a także podnosi poziom adrenaliny. Ten kolor na pewno świetnie sprawdzi się w  roli głównej, a w naszych stylizacjach będzie przyciągać uwagę już z daleka.

 

www.pinterest.com

Kale kojarzy się głównie ze zdrowym trybem życia i otwartą przestrzenią. Jest kolejnym zielonym odcieniem zachęcającym nas aby połączyć się z naturą. Stanowi idealne tło i uzupełnienie bardziej żywych odcieni.

 

www.pinterest.com

Hazelnut jest świetnym dopełnieniem wszystkich wiosennych kolorów przewidzianych na 2017 rok jest. Ten odcień przypomina naturalną ziemistości i spokój. Skromny i ciepły, orzech laskowy to kolor przejściowy, który bez wysiłku łączy wszystkie sezony. Łatwo stworzysz modną stylizację z jego udziałem.

 

Z wiedzą na temat dziesięciu najlepszych odcieni pojawiających się na wybiegach będziecie mogli samodzielnie przygotować modne stylizacje w 2017 roku.

 

Źródło : www.pantone.com


Komentarze