Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Pakowanie walizki - jak zrobić to dobrze?

Pakowanie walizki - jak zrobić to dobrze? 2


Wakacje tuż, tuż… Urlop zaplanowany, hotel zarezerwowany, bilet kupiony i możemy ruszać na zasłużony odpoczynek. Słońce, plaża, szum morza już nam śnią się po nocach, tylko koszmar pakowania walizki spędza nam sen z powiek! Nawet jeśli wyjeźdżasz na wakacje z dziećmi i to one są najważniejsze, Twoja walizka też musi być dobrze wyposażona.

Jak ułożyć ubrania w walizce, aby wszystko się zmieściło i nie pogniotło?

Jeśli do walizki wrzucimy wszystko byle jak na pewno jej nie domkniemy. Na dno walizki (najlepiej jeśli mamy do dyspozycji walizkę na kółkach) układamy najcięższe przedmioty – buty, kosmetyczkę, książki i czasopisma. T-shirty, spodenki, układamy obok siebie tak, aby nie powstawały pomiędzy nimi luki – najlepiej zwijać w rulonik. W powstałe po bokach, wolne miejsca można ułożyć drobne rzeczy takie jak szale, skarpetki, paski, bieliznę. Ubrania delikatne i szybko gniotące się układamy na samym wierzchu – nie zwijamy w rulonik tylko starannie składamy.

Tylko jak to zrobić, by spakować to co potrzebne i nie dźwigać ze sobą całej sterty niepotrzebnych rzeczy?

Najlepiej zrobić listę rzeczy niezbędnych na wakacjach i ściśle się jej trzymać – to trudne ale nie niemożliwe!

 1. Ubrania, które bierzesz w podróż powinny być uniwersalne i pasować w wielu sytuacjach. Na przykład letnia sukienka (3 szt.), która zajmie mało miejsca, a doskonale sprawdzi się w czasie zwiedzania miasta, a wieczorem pójdziesz w niej na kolację przy basenie lub imprezę.
 2. Stawiaj na prostotę – jednobarwny dopasowany t-shirt (5 szt.), szorty (2 szt.) lub spódniczka (2 krótkie i 1 długa) sprawdzą się w każdej sytuacji.
 3. Wygoda przede wszystkim – ubrania muszą być wygodne i musisz się w nich czuć naprawdę komfortowo, ale równocześnie na tyle dobrze, by potem z przyjemnością oglądać fotki z wakacji.
 4. Ubrania nie wymagające prasowania –praktyczne są ubrania z dodatkiem poliestru – nie gniotą się, szybko schną i zajmują mało miejsca.
 5. Kurtka lub bluza, najlepiej z kapturem - nawet, jeśli jedziesz do kraju, gdzie temperatury przekraczają 30 stopni, dobrze jest mieć bluzę do założenia w klimatyzowanym samolocie, autobusie czy metrze.
 6. Buty – wygodne i płaskie - buty sportowe lub sandały, japonki, espadryle, klapki, w których można wejść pod prysznic i pójść na plażę.
 7. Ubrania dopasowane do klimatu – nawet w tropikach, warto mieć bluzkę z rękawkiem, żeby nie poparzyć ramion i długą przewiewną spódnicę lub luźne jasne spodnie, którymi osłonisz nogi przed ostrym słońcem.
 8. Miej szacunek do lokalnej kultury - w przypadku krajów muzułmańskich oraz części krajów azjatyckich, lepiej jest zrezygnować z odzieży odsłaniającej zbyt wiele. To uchroni cię przed niezręcznymi sytuacjami, ponieważ mężczyźni z tych rejonów potrafią być bardzo bezpośredni.
 9. Kosmetyki w wersji mini – zmieszczą się nawet w małej kosmetyczce w bagażu podręcznym. Kosmetyki w opakowaniach po 10 -20 ml lub próbki spokojnie wystarczą na dwa tygodnie. Bardzo przydatne będą chusteczki nawilżane do oczyszczania twarzy oraz do higieny intymnej – w czasie podróży niezastąpione.
 10. Kosmetyczny niezbędnik - pasta do zębów, emulsja do opalania z filtrem UV, mgiełka w sprayu do odświeżania, pomadka ochronna do ust, szampony i balsamy w wersji mini.
 11. Jeśli akcesoria to tylko wielofunkcyjne – chusta, która może służyć jednocześnie jako pareo, chronić głowę przed słońcem oraz ogrzeje jeśli wieczorem zrobi się chłodniej. Okulary przeciwsłoneczne będą nie tylko stylową ozdobą, ale też przydadzą się do ochrony przed słońcem i piaskiem.
 12. Biżuteria w ograniczonych ilościach - wisiorki czy długie kolczyki są absolutnie niepraktyczne.
 13. Tylko dwie torebki - warto zabrać dużą płócienna torbę, która pomieści wszystkie plażowe gadżety oraz niewielką torebkę na długim pasku.
 14. Apteczka – absolutnie niezbędne tabletki przeciwbólowe oraz przeciwalergiczne, plastry, krople żołądkowe i przeciwbiegunkowe, żel łagodzący po ukąszeniu owadów, preparat na poparzenia słoneczne.
 15. Bielizna – bawełniana i wygodna. Stringi i koronkowe majteczki są świetne, ale w czasie upałów i podróżowania mogą wyłącznie irytować.
 16. Kostium kąpielowy i akcesoria plażowe – bikini i kostium jednoczęściowy - najlepiej 2 lub 3 sztuki. Ręcznik plażowy. Kosmetyki z wysokim filtrem do opalania.
 17. Pamiętaj, że dobrze spakowana walizka to gwarancja udanego letniego urlopu.

Zrobiliśmy dla Ciebie osobną listę rzeczy, które warto zabrać na wakacje z dziećmi - znajdziesz ją tutaj.

Już jesteś spakowana? Świetnie! W takim razie życzymy udanych wakacji :)


Komentarze


Magdalena /

Bardzo przydatny artykuł! Super :)

Aneta /

Świetne! dziękuję :) warto do Was zajrzeć. Podoba mi się! Pozdrawiam