Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Przegląd trendów

Wróć
Kategorie bloga
Stylizacje sylwestrowe dla dzieci – last minute!

Stylizacje sylwestrowe dla dzieci – last minute!


Sylwester to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń dla dzieci w roku. Wspominamy szczęśliwe chwile mijającego roku, robimy postanowienia noworoczne i wspólnie bawimy się na eleganckich balach, mniej formalnych przyjęciach w gronie przyjaciół lub imprezach sylwestrowych pod chmurką. Niezależnie od tego gdzie spędzimy tę najważniejszą noc w roku, chcemy wyglądać wyjątkowo, ale nie zapominajmy, że nasze dzieci również czekały cały rok na sylwestrowe szaleństwo i chcą wyglądać inaczej niż zwykle.

Jak ubrać dziecko na sylwestrową imprezę?

Nie jest to sprawa tak prosta, jakby się zdawało. Najłatwiej ubrać dziewczynkę, choć nie jest to takie oczywiste, ponieważ sklepy oferują tak duży wybór strojów sylwestrowych, że można dostać zawrotu głowy! Ze stylizacjami dla chłopców jest nieco trudniej. Nie ma takiej różnorodności ubrań, ale przy odrobinie wyobraźni możemy stworzyć niezapomniany strój na imprezę sylwestrową dla dzieci 

Dla najmłodszych dziewczynek dobrym rozwiązaniem jest połączenie body ze spódniczką tiulową. W takim stroju dziecku jest bardzo wygodnie, a ewentualna zmiana pieluszki jest niezwykle łatwa.


Body ze spódniczką 34,90 zł, komplet body z tiulową spódniczką 37,90 zł, komplet kolorowe body ze spódniczką 35,50 zł.
Źródło: www.szafa-maluszka.pl

Dla starszych dziewczynek proponujemy sukienką z tiulowym dołem. Najlepsza będzie taka, która dodatkowo będzie miała przyszyte błyszczące cekiny. Jeśli impreza sylwestrowa ma motyw przewodni np. bohaterek z popularnych bajek, można tę stylizację modyfikować przez dodawanie nowych elementów lub kupić gotową sukienkę z motywem bajkowym.


Sukienka w gwiazdki 129,90 zł, tiulowa sukienka z cekinami 129,90 zł, tiulowa sukienka z cekinami 79,90 zł.

Sukienka z Myszką Miki 99,90 zł, sukienka z tiulowym dołem 99,90 zł, sukienka z cekinami 129,90 zł.
Źródło: www2.hm.com

Nastoletnie dziewczęta na pewno będą chciały wyglądać pięknie i wybiorą stylizację pełną błysku – to jedyna taka noc w roku  kiedy mogą pozwolić sobie na trochę więcej szaleństwa. Z pewnością będą chciały same zdecydować w co ubiorą się na sylwestrową imprezę i pozwólmy im na to, ale bądźmy czujni, ponieważ nastolatki mają tendencje do zbyt mocnego makijażu, odważnych fryzur i strojów. Dobrym rozwiązaniem może być cekinowa sukienka lub tiulowa spódniczka, która w zestawie z topem i błyszczącymi dodatkami stworzy sylwestrowy look.


Sukienka pokryta cekinami 59,99 zł, sukienka z asymetrycznymi rękawami 59,99 zł, dwuwarstwowa spódnica z naszywkami 39,99 zł.


Tiulowa spódnica z gwiazdkami 39,99 zł, plisowana spódnica 29,99 zł, plisowana spódnica z koralikami 39,99 zł.
Źródło: www.reserved.com

Najmłodszym elegantom będzie wygodnie w body z nadrukiem eleganckiej koszuli, muszki lub krawaciku. Można pokusić się o malutki garniturek, ale nie będzie to zbyt wygodne dla malucha, a zmiana pieluszki będzie kłopotliwa.


Body chłopięce z muszką 17,20 zł, body z krawacikiem 17,90 zł, body koszulowe 22,90 zł.
Źródło: www.szafa-maluszka.pl

Dla przedszkolaków i chłopców w wieku szkolnym dobrym pomysłem będą dżinsy i bluzka z ulubionym bajkowym bohaterem. Chłopcy w tym wieku na wszelkich zabawach szaleją, strój powinien więc być wygodny, by nie przeszkadzał w zabawie. Mali dżentelmeni chętnie założą coś bardziej eleganckiego, ale musi być to stylizacja, w której będą czuli się komfortowo.


T-shirt z muszką i szelkami 20,00 zł, koszula z krawatem 69,99 zł, t-shirt 25,00 zł.
Źródło: www.kappahl.com


Top 59,90 zł, kamizelka garniturowa 79,90 zł, koszula z krawatem z motywem czaszki 69,90 zł.
Źródło: www2.hm.com

Starsi chłopcy na pewno postawią na elegancję i wygodę. Większość wybierze proste stylizacje z odrobiną szaleństwa w postaci zwariowanej muszki, krawata lub fantazyjnego nakrycia głowy. Nastoletni chłopcy najchętniej wybiorą dżinsy i trampki, a do tego t-shirt z motywem czaszki lub ulubionego zespołu muzycznego.


Koszula z zamkami 69,99 zł, dłuższa koszula w kratę 69,99 zł, t-shirt z nadrukiem 29,99 zł.
Źródło: www.cropp.com


Marynarka z aksamitu 199,00 zł, koszula w kropki 89,90 zł, kamizelka 129,00 zł.
Źródło: www.zara.com

Kluczem do dobrej zabawy jest poczucie komfortu! Wybierz strój, w którym dziecko będzie się czuło dobrze i swobodnie. Jeśli nasza córka unika krótkich spódnic i sukienek, nie zmuszaj jej do założenia tiulowej sukienki księżniczki, choć wygląda w niej uroczo. Chłopcy w marynarkach i krawatach będą wyglądać jak mali dżentelmeni, ale mogą nie czuć się komfortowo zwłaszcza w trakcie szalonej zabawy. Pozwólmy dzieciom zdecydować jak chcą wyglądać. To jedyna taka noc w roku, kiedy nawet najbardziej zwariowane i oryginalne stylizacje są dozwolone


Komentarze