Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Nagłe przypadki

Wróć
Kategorie bloga
Jak pomóc dziecku przy zatruciu pokarmowym?

Jak pomóc dziecku przy zatruciu pokarmowym?


Zatrucia pokarmowe u dzieci mogą być bardzo groźne. Jeśli wiesz, że dziecko połknęło wątpliwą substancje skontaktuj się z lekarzem, nawet jeśli tymczasowo nie ma objawów - one mogą pojawić się po kilku godzinach i mieć różne pochodzenie:

 • Z przewodu pokarmowego:  ból brzucha, biegunka, wymioty, mdłości
 • Z układu oddechowego: kłopotami z oddychaniem, spłycony lub przyśpieszony oddech
 • Z układu nerwowego: szerokie lub zwężone (szpilkowe) źrenice, oczopląs, drżenie lub drgawki, utrata świadomości, ból głowy,  śpiączka lub ożywienie (zachowania odbiegające od normy)
 • inne: nadmierne łzawienie, pocenie się, ślinotok, gorąca i sucha skóra i usta.

Nie lecz dziecka na własną rękę!

Na wszelki wypadek zapisz w swoim telefonie numer alarmowy do ośrodka informacji toksykologicznej pod którym dyżuruje lekarz - specjalista od zatruć.

TELEFONY ALARMOWE do ośrodkiów informacji toksykologicznej 

 • Warszawa - Ośrodek Kontroli Zatruć: 607 218 174
 • Gdańsk - Pomorskie CentrumToksykologii: 058/682 04 04
 • Poznań - Ośrodek Informacji Toksykologicznej: 061/847 69 46
 • Kraków - Pracownia Informacji Toksykologicznej: 012/411 99 99

Pierwsza pomoc przy zatruciach sprowadza się do jednego zdania: OGRANICZ WCHŁANIANIE SIĘ TRUCIZNY DO ORGANIZMU! Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste. W zależności od przyczyny zatrucia postępowanie w tym celu będzie inne. Pamiętaj! Nigdy nie wywołuj wymiotów u dziecka nieprzytomnego. 

Zepsuta i skażona żywność

Zatrucia pokarmowe są  o tyle niebezpieczne dla dzieci, że maluchy szybko się odwadniają. Nawadniaj dziecko i oprócz wody podawaj dziecku do picia elektrolity.

Biegunka

Przy biegunce zastosuj probiotyk dla dzieci oraz leki hamujące rzadkie wypróżnie typu smecta. Jeśli dziecko nie ma apetytu, nie zmuszaj go do jedzenia. Najważniejsze żeby piło, nawet niewiele, ale często. Sama dieta przy biegunce powinna być lekkostrwana. Możesz podać kleik ryżowy, gotowaną marchewkę, pieczone jabłko, domowy kisiel - najlepiej z jagód lub sucharki czy chrupki kukurydziane. Nie podawaj dziecku mleka, chyba, że karmisz piersią. Unikaj też cukru w słodzonych granulowanych herbatkach lub sokach owocowych. 

Wymioty

stanowią reakcję obronną organizmu. Staraj się, mimo wymiotów, nawadniać dziecko. Zabaj też o to, by cały czas ktoś czuwał przy maluchu, aby się nie zadławiło. Po ułożeniu dziecka do łóżka połóż je na boku i zabezpiecz w taki sposób, żeby nie odwracało się na plecy. Możesz podać dziecku napar z rumianku, który ma działanie przeciwwymiotne.Ulgę może również przynieść okład na brzuch z  rumianku - na brzuchu dziecka kładziemy tkaninę ochronną, na to tkaninę nasączoną naparem rumiankowym - ciepłym, ale nie gorącym i przykrywamy kolejną tkaniną ochronną;

Objawy odwodnienia dziecka:

 • wzmożone pragnienie,
 • rzadkie lub bardzo skąpe oddawanie moczu,
 • ubytek masy ciała,
 • suche śluzówki,
 • sucha skóra - utrata elastyczności,
 • zapadnięte gałki oczne - „zaostrzone” rysy twarzy,
 • zapadnięte ciemię.


źródło: www.orsalit.pl

Pamiętaj! Biegunka jak i wymioty są objawami, nie przyczyną czy chorobą. Ich występowanie świadczy o problemie zdrowotnym, który najczęściej, ale nie zawsze, jest zlokalizowany w brzuszku dziecka. W przypadku przewlekłej biegunki lub wymiotów niezbędna jest wizyta u pediatry, który na podstawie badań postawi właściwą diagnozę i zaleci najlepszy sposób leczenia choroby podstawowej. 

Detergenty, środki ochrony roślin i leki

Lekarstwa i wszelkie środki chemiczne, środki czystości i kosmetyki przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Dziecięca ciekawość w połączeniu z nieuwagą opiekunów może nierzadko skończyć się tragicznie. Warto znać potencjalnie substancje znajdujące się w środowisku domowym, którymi dziecko może się zatruć oraz postępowanie w takich przypadkach. To właśnie od wiedzy i szybkiej reakcji rodziców zależy to, czy uda się uratować dziecko.

W każdym przypadku zatrucia lekami i środkami chemicznymi u dziecka niezbędna jest wykwalifikowana pomoc medyczna -  najszybciej wezwij pogotowie ratunkowe, najlepiej od razu. Zawsze wykonaj następujące czynności:

 • jeśli dziecko straciło przytomność, ale oddycha - zapewnij drożność dróg oddechowych i ułóż dziecko w pozycji bezpiecznej ustalonej, usuń treść obcą lub wydzielinę z jamy ustnej,
 • okryj lub ogrzej dziecko, aby zapewnić prawidłową temperaturę ciała,
 • jeśli dziecko nie oddycha rozpocznij masaż serca,
 • zabezpieć do badań toksykologicznych pozostałą substancję toksyczną oraz opakowanie, resztki jedzenia, a także treść wymiocin i innych wydalin,
 • stale obserwuj dziecko do czasu przybycia karetki, nie pozostawiaj dziecka bez opieki.

Koniecznie przeczytaj etykietę na opakowaniu substancji szkodliwej! Jeśli do zatrucia lekami i środkami chemicznymi doszło drogą pokarmową, ważny jest charakter substancji.

Leki i chemia domowa

W zatruciach lekami czy substancjami chemicznymi używanymi w domu (poza substancjami żrącymi), a także grzybami i roślinami trującymi najważniejsze jest ich szybkie wyeliminowanie poprzez wywołanie wymiotów. Podaj mocną gorzką herbatę liściastą - wiąże niektóre substancje zawarte w lekach.

Substancje żrące - nie wywołuj wymiotów!

kwasy i ługi wchodzące w skład środków czyszczących do urgażniania rur i toalet nie mogą być usuwane poprzez wywoływanie wymiotów, ponieważ spowodują dodatkowe oparzenia oraz uszkodzenia przełyku. W przypadku środków ochrony roślin nie podawaj dziecku mleka, ani żadnych tłuszczy. W miarę możliwości umieść dziecko na świezym powietrzu i okryj. 

Mydło, proszek, płyny do prania

Nie podawaj płynów i nie wywołuj wymiotów. Spowoduje to tworzenie się piany, która może dostać się do układu oddechowego.

Trujące owoce i grzyby

Zatrucie grzybami jest szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych, dlatego eksperci radzą nie podawać ich dzieciom do 4 lat. Trzeba też wiedzieć, że grzyby są ciężkostrawne, a poza tym, nie posiadają zbyt wielu walorów odżywczych. Za to mają piękne, różnorodne kształty i kolory. Kuszą zapachem i smakiem, jak również wiele trujących owoców. 

Pomocą przy zatruciu grzybami i trujacymi owocowmi jest usunięcie z ust resztek zjadanych roślin i sprowokowanie wymiotów. Nie podawaj dziecku środków przeczyszczających, pomocna może okazać się ciepła woda z solą, a w przypadku małuch dzieci - bez soli). Jak najszybciej zapewnij pomoc lekarską.  Zabezpiecz resztki jedzenia oraz ewentualne wymiociny - ułatwi to diagnozę i pomoc w leczeniu.

Zasady unikania zatruć pokarmowych

 • Przypominaj dziecku o myciu rąk przed jedzeniem i po wyjściu z toalety
 • Nie jadaj w miejscach, które budzą wątpliwości co do czystości (przypadkowe budki)
 • Sprawdzaj daty przydatości do spożycia wszystkich produktów spożywczych.
 • Prawidłowo przechowuj żywność
 • Surowa warzywa i owoce myj dokładnie przed spożyciem. dziecku obierz ze skórki.

O co może zapytać lekarz?

 • jakie były okoliczności zatrucia,
 • kiedy ono wystąpiło,
 • jak długo dziecko było narażone na działanie szkodliwej substancji,
 • jaka mogła być ilość spożytej substancji,
 • jakie objawy zaobserwowano u dziecka,
 • jakie próby leczenia zostały podjęte i jaki był ich efekt,
 • jakie leki przyjmują domownicy i jakie leki znajdują się w domowej apteczce (jeśli są opakowania po lekach, którymi zatruło się dziecko, należy pokazać je lekarzowi),
 • jeśli jest opakowanie po środku chemicznym, które przyjęło dziecko, również należy je pokazać lekarzowi,
 • jakie pokarmy oraz leki były zażywane przez dziecko,
 • jeśli udało się zachować resztki jedzenia, które mogło wywołać zatrucie lub wydaliny dziecka, należy je przekazać lekarzowi.

Komentarze