Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Nagłe przypadki

Wróć
Kategorie bloga
Jak reagować na oparzenia?

Jak reagować na oparzenia? 1


Najwięcej wypadków zdarza się w domu i można byłoby bez końca wymieniać sytuacje nagłych poparzeń. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby wylać gorącą herbatę lub dotknąć rozgrzanego żelaska. Jak reagować na oparzenia?

Podstawowa zasada pierwszej pomocy, niezależnie od źródła oparzenia, jest zawsze taka sama:

najszybciej schłodź oparzone miejsce, najlepiej pod zimną bieżącą wodą!

UWAGA!

  1. Jeżeli na dziecku pali się ubranie użyj płaszcza, koca, chodnika ostatecznie własnego ciała aby ugasić ogień - nie bój się, że się poparzysz!
  2. Każde oparzenie, nawet niewielkie u dziecka poniżej jednego roku życia powinien obejrzeć lekarz, zwłaszcza te twarzy, dłoni i stóp.
  3. Absolutnie nie przykładaj lodem poparzonego miejsca, nie smaruj masłem ani maściami, które mogą spowodować dodatkowe uszkodzenia skóry. Nie używaj pudry. Nie przekłuwaj tworzących się pęcherzy.
  4. nie zaklejej plastrem oparzenia - użyj jałowej gazy.

Oparzenia lekkie na niewielkiej powierzchni skóry

Należy schłodzić pod zimną bieżącą wodą lub zanurzyć w wodzie. W przypadku braku wody możesz użyć np. chodnego mleka. Ochładzaj do momentu kiedy dziecko przestanie odczuwać ból, może to trwać kilka minut. Możesz przyłożyć do schłodzonej i osuszonej rany opatrunek hydrożelowy - warto mieć taki w domowej apteczce. Niewielkie rany (oparzenia I stopnia) spryskaj Panthenolem w aerozolu - działa chłodząco, przeciwbólowo oraz przyspiesza regenerację skóry. Delikatnie osuszone miejsca okryj materiałem, który nie przylepia  się do skóry np. bandażem. W nagłym przypadku użyj foli aluminiowej.  Z reguły niewielkie oparzenie goimy bezopatrynowo.

Na poparzone podniebienie pomoże solna płukanka z 1/4 łyżeczki soli na sklankę wody. Zniweluje ból i odkazi podrażnienia jamy utsnej. 

Oparzenia rozległe

Zdejmij odzież z poparzonej okolicy, ale nie odrywaj materiały, który przywarł do rany. Zastosuj chłodne, mokre okłady jedynie przez kilka minut, żeby nie wprowadzić dziecka w stan hipotermii (wyziębienia). Nie zanurzaj dziecka w zbiorniku z wodą ani nie okładaj śniegiem bądź lodem. Jeśli poparzeniu uległy nogi unieś je powyżej tułowia. Jeśli niemowlę jest przytomne i nie ma poparzonych ust możesz nakarmić je piersią. Starszemu dziecku podaj wodę do picia. Natychmiast wezwij pogotowie lub zawieź dziecko do szpitala.

Oparzenia prądem elektrycznym

Natychmiast odłącz urządzenie elektryczne, wyłącz bezpieczniki lub odciągnij dziecko od źródła prądu. Użyj suchego przedmiotu. Może to być drewniana szczotka, poduszka, krzesło nawet książka. Pod żadnym pozorem nie używaj melalowych lub miedzianych przedmiotów, ponieważ przewodza prąd. Nigdy nie dotykaj porażonego gołymi rękami, jeśli wciąż ma styczność z prądem. Zwykle porażenie prądem kończy się utratą przytomności. Jeśli dziecko nie oddycha rozpocznij masaż serca. Dziecko poparzone prądem powinno zostać zbadane przez lekarza. Jedź do szpitala lub wezwij pogotowie.

Oparzenia słoneczne

Stosuj chłodzące okłady nasączone wodą z kranu. Poparzone miejsca ochładzaj przez 10-15 min. 3-4 razu dziennie, dopóki nie ustąpi zaczerwienienie skóry. Parująca woda chłodzi skórę. W przerwach między kompresami możesz zastosować łagodzące żele z wyciągiem z aloesu lub krem nawilżający. Nie używaj wazeliny i innych oleistych maści – blokują dostęp powietrza niezbędnego do wyleczenia rany. Przeciwbólowo możesz podać dziecku paracetamol.

Oparzenia chemiczne

Suche resztki substancji żrących usuń delikatnie ze skóry za pomocą np. szczoteczki. Zdejmij dziecku zanieczyszczone ubranie. Natychmiast spłucz skórę obfitym strumienia wody (dotyczy to również oka). Wezwij pogotowie w przypadku gdy dziecko ma trudności z oddychaniem lub odczuwa ból przy oddychaniu - w wyniku wdychania szkodliwych oparów, mogło dojść do uszkodzenia płuc.

Jeśli dziecko straci przytomność, a Ty podejrzewasz, że połknęło niebezpieczna substancję połóż dziecko na wznak i sprawdź czy oddycha (10 sekund min. 2 wydechy). Jeśli nie oddycha natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie – 5 wdechów ratowniczych sprawdź czy oddycha i  w razie potrzeby rozpocznij masaż serca. Wezwij pogotowie. Weź opakowanie szkodliwej substancji. Nigdy nie podawaj dziecku żadnego środka na wywołanie wymiotów bez konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj, aby wszelkie środki czystości typu Domestos czy Kret chować w miejscu niedostępnym dla dzieci. 


Komentarze


Magdalena /

Dzieci mają niesamowite pomysły, a jeśli płyn Cif jest koloru różowego to pewnie świetnie smakuje.