Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Nagłe przypadki

Wróć
Kategorie bloga
Najczęstsze urazy u dzieci

Najczęstsze urazy u dzieci 1


Dzieci są ruchliwe, radosne i żyją na pełnej petardzie. Nie zachowują ostrożności, bo często nie potrafią przewidzieć niebezpieczeństwa. Dlatego to my, rodzice i opiekunowie czuwamy nad ich bezpieczeństwem. 

Przy upadku nasi rodzice i dziadkowie pytali "Złapałeś zająca? gdzie zając?" i to miało swój cel. Chodziło o to, by odciągną uwagę dziecka od samego upadku i wywołać uśmiech w nieszczęściu. Jest to dobra metoda, zanim zaczniemy opartywać rany. Szlochając nad dzieckiem wzmorzymy tylko jego lęk i potok łez. Zachowajmy spokój. Łezki dziecka niech płyną, za to krwawienie trzeba tamować. 


źródło zdjęcia: www.doz.pl

Skaleczenia i otarcia

Drobne skaleczenia przemyj zimną wodą i delikatnie oczyść z zabrudzeń, następnie zdezynfekuj wodą utlenioną i oczywiście... dmuchaj, dmuchaj! żeby nie szczypało. Ratunkiem na oczyszczoną już rankę będą kolorowe plasterki. Warto abyś nosiła je, na wszelki wypadek, w torebce. 

Jeżeli rana jest duża i silnie krwawi, uciśnij krwawiące miejsce jałową gazą lub bandażem. Jeśli nie masz pod ręka gazy, możesz użyć czystego ręcznika lub bawełnianej koszulki -nigdy waty ani chusteczek higienicznych, które przykleja się do rany. Unieś skaleczoną część ciała do góry, aby zahamować krwotok. Jedź z dzieckiem na pogotowie lub do szpitala. Lekarz opatrzy ranę i stwierdzi, czy nie trzeba jej zszyć.

Lekarz musi obejrzeć także ranę, która powstała w wyniku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę albo przez brudne narzędzie np. zardzeniały gwoźdź. Prawdopodobnie koniecznie bedzie podanie zastrzyku przeciw tężcowi i innym zakażenią.


źródło zdjęcia: www.fit.pl

Guzy i sińce 

Nikt nie wychował się bez nabitych guzów i siniaków w dzieciństwie. Kolory stłuczenia zmieniają się od ciemnoczerwonego przez sinoniebieskiego do zielonkawożółtego i w miarę zmiany barw ustępuję także ból tego miejsca. Natychmiastową reakcją na uraz powinno być przyłożenie w jego miejsce okładu z lodu, może to być mrożonka z zamrażalnika lub po prostu coś zimnego. Zimno obkurcza naczynia krwionośne, podskórne krwawienie zmniejsza się, a ból łagodnieje. Pamiętaj jednak, żeby nie przykładać lodu dłużej niż 10 minut, aby nie doszło do odmrożenia. Rób przerwy w okładach. 

Na rynku dostępne są również preparaty chłodzące, które warto mieć na wyposażeniu domowej apteczki. Stłuczone miejsce, po upływie doby, przykładaj ciepłym i wilgotnym kompresem z roztworu sody lub octu (łyżeczkę sody lub octu rozpuść w 100 ml wody) na 10-15 minut przykładaj na siniaka. W leczeniu stłuczeń pomagają także maści z arniki górskiej, kasztanowca lub żywokostu. Pomocne są również okłady z liści kapusty, ponieważ jest ona bogata w witaminę C.  Przed ich przyłożeniem stłucz liście tak, aby puściły sok i stosuj bezpośrednio na skórę. Ważna jest także dieta bogata w witamine C, która uszczelnia naczynia krwionośne. Znajdziesz ją w owocach cytrusowych, jagodach i zielonych warzywach. 

Pamiętaj! Koniecznie skontaktuj się z lekarzem, jeśli sińce pojawiają się wokół oczodołu, na skutek uderzenia w okolice oka lub czoła oraz zawsze kiedy dziecko skarży się na ból oka. 


źródło zdjęcia: www.lekarzlimerick.com

Urazy głowy

Przy uderzeniu w głowę, podobnie jak przy guzie, przyłóż miejsce zimnym okładem. Jeżeli dziecko uderzyło się przy Tobie, jesteś w stanie ocenić czy uraz był silny i niebezpieczny. Jeżeli nie zauważysz żadnych niepokojących objawów, prawdopodobnie skończy się na kolejnej "śliwce" na czole. Uspokój dziecko, przytul i obserwuj je przez najbliższe 24 h. Możesz podać paracetamol. 

Natomiast jeżeli rana jest cienta i krwawi, zatamuj krwotok zakładając jałowy opatrunek z gazy i bandaża. Zabierz dziecko do lekarza. Bezpośrednią pomoc uzyskasz w szpitalu lub na pogotowiu ratunkowym. Lekarz oceni ranę i stwierdzi czy wymaga ona szycia lub zastosowania specjalnych plastrów chirurgicznych. Zaleci także zdjęcie RTG głowy, co pozwoli wykluczyć ewentualne urazy wewnętrzne. 

Zawsze kiedy dziecko straciło przytomność w czasie urazu lub zaraz po nim choćby na chwilę, jest senne i skarży się na ból głowy jedź pilnie do lekarza. Do dziecka nieprzytomnego wezwij pogotowie i ułóż dziecko w pozycji bocznej ustalonej.

Nie lekceważ objawów, które mogą świadczyć o wstrzęśnieniu mózgu, są to najczęściej:

 • niepamięć wsteczna - moment wypadku jest całkowicie wymazany z pamięci dziecka
 • zaburzenia widzenia - źrenice nie reagują na światło albo każda reaguje inaczej
 • zaburzenia słyszenia
 • zaburzenia równowagi
 • utrzymujący się ból głowy
 • wymioty, nudność
 • drgawki
 • zaburzenia oddychania
 • wyciek krwistego lub przeżroczystego płynu z nosa, ucha, ust

Pierwsze objawy mogą być łagodne i ulec nasileniu dopiero po 24 - 48 godzinach. U niemowląt i małych dzieci typowe objawy mogą nie występować, za to zaobserwujesz częste wymioty, senność i bladość.

Pamiętaj! Jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa, a dziecko jest przytomne, zadbaj o to by nie zmieniało pozycji i nie ruszało szyją. To ważne, aby zapobiec uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

 


źródło zdjęcia: www.orthosp.com

Skręcenie kostki

Skręceniom stawów towarzyszy ostry ból przy próbach poruszania nim. Może też wystąpić obrzęk lub krwawy wylew w miejscu naderwanych włókien mięśniwych. W miarę możliwości unieś kończynę do góry, powyżej poziomu serca, aby obrzek nie narastał. Wykonaj zminy okład z lodu lub tego co masz zimnego pod ręką. Nie zaszkodzi zastosowanie maści przeciwbólowej lub przeciwobrzękowej. Ogranicz w możliwie największym stopniu poruszanie stawem i zgłoś się z dzieckiem do lekarza, który prawidłowo usztywni uszkodzona kończynę. 

Złamania 

Pierwszą pomoc przy złamaniach opisaliśmy tutaj

Zadławienia i zaksztuszenia

O pomocy przy zadławieniach i zaksztuszeniach, które mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie przeczytaj tutaj

Pamiętaj o ogólnych zasadach!

 • Rany głębokie po wypadkach powinny zostać od razu opatrzone jałowym opatrunkiem i bandażem. Ran takich nie przemywa się dostępnymi w domu środkami dezynfekujacymi.
 • Złamania otwarte należy od razu opatrzyć, aby zatamować krew. Nie wolno ich przemywać, należy od razu wezwać pogotowie.
 • W przypadku, gdy w ranie utknie ciało obce nie wolno go wyjmować ani przemieszczać. Opatrunek należy założyć w ten sposób, aby ustabilizować ciało obce w ciele. Następnie należy od razu udać się z dzieckiem na pogotowie.
 • Przy masywnych krwotokach należy użyć opatrunku uciskowego, który powinien pomóc w zatamowaniu krwawienia.

Bardzo ważne przy urazach jest uspokojenie dziecka. Dzięki okazanej czułości i trosce nie będzie miało traumy związanej z opatrywaniem rany i udzielaniem pomocy lekarskiej. Wyjaśnij dziecku co się stało i co musicie zrobić na każdym kroku opatrywania rany. Zapewnij, że lekarz jest po to, żeby nam pomóc. Chwal dziecko za to, że jest bardzo dzielne, odpowiedzialne i mów jak bardzo jesteś dumni z tego, że potrafi zachować spokój. W ten sposób samo bardzo pomaga lekarzowi. 

i na koniec grafika, która poruszy Twoja wyobrażnią:

 

 

 


Komentarze


Magdalena /

Jesteś mamą? Bądź gotowa na wszystko!