Kategorie bloga
Zadławienie - nie panikuj!

Zadławienie - nie panikuj!


Zadła­wie­nie może zdarzyć się zawsze i wszędzie! to najczęstrzy nagły wypadek u dzieci. Wystarczy, że łap­czy­wie i szybko jedzą lub mówią z peł­nymi ustami. Dlatego twoja prze­stroga jest bar­dzo ważna! Zwracaj uwagę dziecku, aby nie jadło w pośpiechu. Pilnuj, żeby nie bie­gało lub ska­kało z cukier­kiem w ustach.

A jeśli już dziecko się dławi, jest przytomne, kaszle i próbuje odkrztusić, nie pomagaj mu na siłę. Jest duża szansa, że  kaszlem samo zdoła usunąć ciało obce czy kęs pożywienia z układu oddechowego. Zachęcaj do mocnego kaszlu i obserwuj dziecko. Nie panikuj! i pamiętaj, że nie należy podnosić rąk do góry! To mit, że taki sposób pomaga. Prędzej zaszkodzi, gdyż powoduje trudności w oddychaniu, a ciało obce może się przemieścić niżej. Nie próbuj też wyjmować ciała obcego żadnymi narzędziami.

Jeśli kaszel okaże się nieefektywny, a dziecko wydaje z sie­bie chra­pliwe dźwięki i sinieje od ust WEZWIJ POGOTOWIE. Przytomne dziecko uderz 5 razy nadgarstkiem między łopatki (pochyl dziecko głową w dół), następnie wykonaj 5 uciśnięć nad­brzu­sza zaci­śniętą pię­ścią - do wewnątrz i ku górze, na zasa­dzie „haka". Kroki pomocy przedstawia ilustracja poniżej:

Dziecko powy­żej 1 roku

  1. pochyl dziecko lub prze­łóż przez kolano - głową w dół. Wyko­naj 5 ude­rzeń swoim nad­garst­kiem mię­dzy łopatki dziecka.
  2. stań za dziec­kiem, obej­mij je ramio­nami i wyko­naj 5 uci­śnięć nad­brzu­sza zaci­śniętą pię­ścią – do wewnątrz i ku górze, na zasa­dzie „haka"
  3. jeśli dziecko jest przy­tomne powta­rzaj te czyn­no­ści na zmianę do skutku i/lub przy­by­cia karetki pogo­to­wia (pkt 1 i 2)
  4. jeśli dziecko stra­ciło przy­tom­ność roz­pocz­nij masaż serca.

Nie­mowlę

  1. obróć dziecko na bok, aby ułatwić wyksztuszanie,  
  2. ułóż niemowle głową w dół na swoim przedra­mie­niu, podłóż jedną dłoń pod mostek dziecka pod­trzy­mu­jąc pal­cami żuchwę i pochyl je do przodu,
  3. wyko­naj 5 uci­śnięć klatki pier­sio­wej, podob­nie jak przy masażu serca - wol­niej ale bar­dziej ener­gicz­nie (i raz i dwa i trzy…)
  4. jeśli dziecko stra­ciło przy­tom­ność roz­pocz­nij masaż serca.
  5. wyko­naj 5 ude­rzeń swoim nad­garst­kiem mię­dzy łopatki dziecka.

Jeśli jesteś rodzicem polecamy obejrzeć bardzo wartościowy materiał szkoleniowy, który dla Ciebie udostępniamy.

Warto wiedzieć: jeśli dławiącą się osobą jest kobieta w ciąży, nie wykonujemy uciśnięć nadbrzusza, tylko uderzamy w okolicę międzyłopatkową.

 


Komentarze