Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rankingi

Wróć
Kategorie bloga
10 najlepszych pomysłów na prezent na drugie urodziny

10 najlepszych pomysłów na prezent na drugie urodziny 4


Kilkanaście dni przed urodzinami dziecka, rodzice rozpoczynają poszukiwania prezentu, co wbrew pozorom nie jest wcale takie łatwe. Maluchy to naprawdę wymagający solenizanci. O ile roczne dziecko powinno ucieszyć się z każdego prezentu, z dwulatkiem może być już nieco gorzej. Dzieci zaczynają mieć swoje preferencje co do zabawek. Chłopcy uwielbiają zabawę samochodami, kolejkami bądź układanie klocków, z kolei dziewczynki nie mogą rozstać się ze swoją ukochaną lalką. Nie jest to oczywiście regułą. Jeżeli Wasze  dziecko ma już jakieś zainteresowania, możecie je wykorzystać i wybrać prezent, który do nich nawiązuje. Jeśli nie macie pomysłu na prezent dla dziecka na drugie urodziny, przygotowaliśmy dla Was 10 podpowiedzi.

Ranking Rodzicowo.pl - 10 najlepszych pomysłów na prezent na drugie urodziny.

1. Drewniana kolejkaźródło: www.kimland.pl

Ta drewniana kolejka, to wspaniały prezent dla fanów kolejnictwa. Drewniana zabawka składa się z toru, lokomotywy i dwóch wagonów. Kolejkę możecie rozbudowywać, dokupując  inne ciekawe elementy. Oczywiście dwulatkowi wystarczy na początek jeden zestaw, więc nie musicie wydawać fortuny. 

2. Rowerek biegowy


Źródło: www.hulahop.pl

Drugie urodziny dziecka to idealny moment na zakup rowerka biegowego. Maluchy uwielbiają przebywać na dworze, a więc taki prezent urodzinowy powinien być strzałem w dziesiątkę. Dziecko odpycha się nóżkami i mknie do przodu. Przy zakupie rowerka biegowego zwróćcie uwagę na jego wielkość. Rowerek powinien być dostosowany do wzrostu dziecka.

3. Hulajnoga


Źródło: www.sport-shop.pl

Chyba każde dziecko marzy aby dostać hulajnogę na urodziny. To naprawdę trafiony prezent. Ruch na świeżym powietrzu  wpływa korzystnie na samopoczucie dziecka, a dodatkowo wzmacnia odporność. Bardzo fajnym pomysłem jest zakup hulajnogi również dla rodziców. Takie wspólne wyjście i jeżdżenie na hulajnogach, sprawi dziecku na pewno wiele radości. Świetnym rozwiązaniem są hulajnogi 3in1 lub 5in1. Wtedy mamy zarówno rowerek biegowy jak i regulowaną hulajnogę - rozwiązanie idealne :)

4. Laptop


Źródło: www.toysrus.pl

Idealne prezenty dla dzieci powinny zainteresować i zaciekawić na nieco dłużej. Co najbardziej lubią dzieci? To co zakazane, czyli pilot od telewizora czy też laptop rodziców. Dlatego kolorowy laptop, powinien spełnić oczekiwania każdego solenizanta. Komputer uczy kolorów, kształtów, cyferek, alfabetu, a dodatkowo gra i zachęca do zabawy.

5. Klocki


 Źródło: www.madreszkraby.pl

Pamiętacie jak lubiliście w dzieciństwie układać klocki?  Wasze dzieci na pewno też je polubią. Duża paczka kolorowych klocków, to trafiony prezent zarówno dla chłopca jak i dziewczynki.  Dwulatek będzie potrafił już budować zamki i inne niesamowite budowle, a nie tylko je burzyć. Do wyboru mamy klocki drewniane, magnetyczne, lego, konkstrukcyjne. Dzieciaki będzie ograniczać tylko ich wyobraźnia!

6. Tablica – sztaluga


www.toysrus.pl

Niemalże wszystkie dzieci uwielbiają rysować, a taka profesjonalna tablica powinna sprawić im wiele frajdy i radości. Oprócz wspaniałej zabawy, może jakiś maluch odkryje w sobie ukryty talent. Nie zapomnijcie kupić także kolorowej kredy. Dodatkową zaletą tablicy jest to, że dzieciaki nie będą malować po ścianach ;) 

7. Trampolina


www.edufit.pl

Jeżeli macie ogródek, podwórko bądź duży ogród możecie kupić dziecku trampolinę. Ten wspaniały prezent to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Maluch będzie miał nie tylko wspaniałą zabawę, ale także gimnastykę, która przyda się każdemu dziecku. Jeśli macie dużo miejsca w domu czy mieszkaniu, możecie również kupić trampolinę domową.

8. Samochód zdalnie sterowany


Źródło: www.ramiz.hu

Autko zdalnie sterowane musi mieć chyba każde dziecko. Ten prezent możecie podarować nie tylko chłopcu, ale równie dobrze i dziewczynce. Jesteśmy przekonani, że młody tatuś będzie bawił się równie dobrze co maluszek.

9. Namiot tipi


Źródło: www.sprytnyskrzat.pl

Namiot zagwarantuje maluchom wspaniałą zabawę w zaciszu domowym. Dziecko będzie mogło się schować i bawić w swoim w swoim zakątku.  Pamiętajcie jak na krzesła nakładaliście koc, pod który się chowaliście? Namiot tipi to współczesna wersja tej naszej zabawy z dzieciństwa.

10. Książka


Źródło: www.livro.pl

Urodziny dziecka to wspaniała okazja aby podarować solenizantowi książkę. Cała Polska czyta dzieciom – pamiętacie takie hasło? Kolorowa książeczka zainteresuje każdego malucha, dwulatki za nimi przepadają.

Imprezy dla dzieci nie mogą obyć się bez prezentu. Jeśli nie mieliście pomysłu na podarunek dla solenizanta bądź solenizantki mamy nadzieję, że udało Wam się coś wybrać z zaproponowanych przez nas rzeczy.  Wszystkim życzymy udanej zabawy urodzinowej!


Komentarze


Ulka /

Książeczki są super, bo zostają na zawsze i można wpisać dedykację :) Książka jest zawsze dobrym pomysłem na prezent.

Agnieszka Wąż /

Tippi - coś pięknego <3

Kate Kate /

My mamy laptopa i synek za nim przepada :)

Magdalena /

Wszystkie propozycje świetne... jednak najbardziej podoba mi się drewniany rowerek :) Maluszki ćwiczą równowagę. Dobrym rozwiązaniem jest regulowana wysokość siodełka.