Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rankingi

Wróć
Kategorie bloga
10 propozycji na prezent od świętego Mikołaja

10 propozycji na prezent od świętego Mikołaja 5


Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami, pora pomyśleć o prezentach dla dzieci. Maluchy już na pewno zaczęły się zastanawiać co w tym roku dostaną od mężczyzny z długą brodą ubranego w czerwony strój. Przecież w tym roku były całkiem grzeczne, więc Mikołaj na pewno o nich nie zapomni.  Jeżeli prezent czeka już schowany na górze szafy – gratulujemy! Jeśli jednak nie macie pomysłu na podarunek, przygotowaliśmy dla Was 10 ciekawych propozycji.

10 propozycji na prezent od świętego Mikołaja

Prezent na Mikołajki nie musi być wcale bardzo kosztowny, maluchy ucieszą się nawet z niewielkiego podarunku. Droższe i większe prezenty kupicie dzieciom pod choinkę. Cała otoczka mikołajek to wielka atrakcja dla dzieci! Przygotowane przez nas propozycje są podarunkami dla przedszkolaków.

1. CzuCzu – Rączka rysuje zwierzątka

Ten wspaniały zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 4 lat. Pomaga w ćwiczeniu koordynacji ruchów oraz precyzji a także kształci umiejętność logicznego myślenia. W skład zestawu wchodzą 32 karty z 64 ilustracjami, pisak suchościeralny oraz ściereczka.  Udana zabawa gwarantowana!


źródło: smyk.com

2. Cymbałki

Cymbałki to wspaniały pomysł na prezent mikołajkowy dla przedszkolaka. Ten kolorowy instrument z całą pewnością zainteresuje każdego malucha.  Zabawka wspiera rozwój muzyczny dziecka, a także ćwiczy koordynację ruchową. Miłe doznania słuchowe gwarantowane!


źródło: mamissima.pl

3. Zestaw kanapkowy

Kiedy Ty przygotowujesz kanapki, Twoje dziecko uwielbia Ci pomagać? W takim przypadku drewniany zestaw kanapkowy będzie trafionym prezentem! W skrzyneczce znajduje się bułeczka, kromki chlebka, ser, szynka i różne warzywa. Jak to wszystko apetycznie wygląda!


źródło: mamissima.pl

4. Eksperymenty dla malucha

Twoje dziecko jest ciekawe świata, chętnie poznaje nowe rzeczy? Pozwól mu zostać małym naukowcem!  Zestaw „Eksperymenty dla malucha” to wspaniała zabawka naukowa, która zachwyci małego odkrywcę. Poprzez serię eksperymentów maluchy odkryją właściwości kolorów podstawowych oraz efekt ich zmieszania. Miłe spędzenie czasu gwarantowane!


źródło: smyk.com

5. Drewniany zestaw lekarski

Dzieci uwielbiają bawić się w lekarza. Dlatego naszym zdaniem zdrewniany zestaw lekarski będzie wspaniałym prezentem od Mikołaja.  W skład zestawu wchodzi aż 12 elementów, miedzy innymi stetoskop, termometr czy strzykawka.  Maluch na pewno wcieli się w rolę lekarza i będzie badał, osłuchiwał wszystkich domowników.


źródło: smyk.com

6. Gry planszowe

Chyba wszystkie dzieci uwielbiają gry planszowe. Dzięki nim możecie  wszyscy spędzić miłe popołudnie. W dobie komputerów i telefonów komórkowych gra planszowa jest wspaniałą formą odpoczynku i niesamowitą zabawą dla całej rodziny. W sklepach z zabawkami można dostać zawrotu głowy od ilości gier planszowych. Jeżeli jednak nie wiecie na którą z nich się zdecydować, polecamy Wam „pędzące żółwie”, „pędzące jeże” bądź „pędzące ślimaki”.


źródło: www.egmont.pl

7. Skrzynia z narzędziami

Twój synek jest małym majsterkowiczem? Uwielbia pomagać tacie przy pracach domowych? W takim razie Święty Mikołaj może podarować mu skrzynię z narzędziami. Narzędzia wykonane są z dobrej jakości drewna, nie są absolutnie ostro zakończone. Nie ma wiec obaw, że dziecko zrobi sobie nimi krzywdę. Wyobrażacie sobie radość malucha, który zabiera swoją skrzynię z narzędziami i idzie pomagać tacie.


źródło: www.mamissima.pl

8. Piasek kinetyczny

Dzieci uwielbiają bawić się w piaskownicy lecz nie zawsze pogoda na to pozwala. Piasek kinetyczny idealnie nadaje się do zabawy w domu. Zawiera on w swoim składzie polimer,  który nadaje mu ciekawą konsystencję. Piasek nie  jest ani sypki, ani twardy, można go formować niczym plastelinę. Taki prezent na Mikołajki powinien sprostać oczekiwaniom Waszych dzieci.


źródło: empik.com

9. Drewniany bębenek

Bębenek to wspaniała propozycja dla małych miłośników muzyki.  Poniższy bębenek całkowicie wykonany jest z drewna, a dźwięki jakie wydaje różnią się całkowicie od tych, jakie płyną z bębenków z membraną.

źródło: www.feedo.pl

10. Zabawki do kąpieli

Ciekawym prezentem na Mikołajki mogą okazać się zabawki do kąpieli. Dzięki nim, wieczorna kąpiel nie będzie koniecznością a wspaniałą zabawą. Poniższa zabawka kreatywna Family rozwija nie tylko wyobraźnię, ale także zdolności manualne. Niesamowicie rozciągliwe ręce i nogi są wstanie połączyć się z niemalże każdą powierzchnią. Maluchom życzymy miłej kąpieli.


źródło: empik.com

Jesteście już gotowi na przyjazd Świętego Mikołaja? Wybraliście prezent jaki kupicie swojemu dziecku? Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi okazały się pomocne. Staraliśmy się, aby zaproponowane prezenty były nie tylko wspaniałymi zabawkami, ale także wpływały pozytywnie na rozwój Waszych dzieci. 
--------------------------

Jeśli szukasz czegoś dla rocznego dziecka, koniecznie zajrzyj tutaj.
Jeśli szukasz prezentu dla dwulatka, sprawdź również tutaj.


Komentarze


Anna Koźmińska /

Fajnie, że zabawki drewniane wracają do łask. Wcześniej tylko plastik i plastik. Ale teraz odnalazłam świetne zestawy np. do projektowania dla dziewczynek, robienia kosmetyków. Szkoda, że za naszych czasów nie było takich fajnych, edukacyjnych rzeczy. Wszystkiego bym spróbowała

Gosia Cedro /

Piasek kinetyczny wygrał :D

Aneta /

no i Mikołaj nie ma już dylematu! w ostatniej chwili do was zajrzałam :)

Alicja Białkowska /

Ja już kupiłam dla córeczki piasek kinetyczny, był na mojej liście od dawna???? Fajna propozycją są również gry planszowe oraz CzuCzu. Dzięki za propozycje.

Alicja /

Świetne propozycje! ze skrzyni z narzędziami mój 3-latek na pewno się ucieszy. Dzięki