Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rankingi

Wróć
Kategorie bloga
5 najciekawszych zimowo-świątecznych książeczek dla dzieci

5 najciekawszych zimowo-świątecznych książeczek dla dzieci 3


Książka to wspaniały podarunek dla każdego dziecka. W dobie komputerów, smartfonów i telefonów komórkowych coraz częściej zapominamy o przeczytaniu dziecku chociażby krótkiej bajeczki na dobranoc. A to właśnie czytanie rozwija wyobraźnię dziecka, pozytywnie wpływa na jego rozwój i pozwala przenieść się do niesamowitego świata bajek. Czytanie książeczki pomaga zwiększyć zasób słów i uczy poprawnej polszczyzny. Niezależnie od tego czy Twoje dziecko dopiero raczkuje czy już chodzi do przedszkola, dla każdego znajdzie się coś dobrego.

Jak widzicie czytanie niesie za sobą wiele pozytywnych korzyści jak również jest to wspaniale spędzony czas rodzica z dzieckiem. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i cudowna zimowa aura za oknem to wspaniała okazja do powiększenia domowej biblioteczki malucha o ciekawe zimowo-świąteczne książeczki. Przygotowaliśmy dla Was i oczywiście dla Waszych pociech 5 ciekawych propozycji książek, które będą wspaniałą atrakcją dla dzieci.

5 najciekawszych zimowo-świątecznych książeczek dla dzieci 

  1. Wielka księga świąt Bożego Narodzenia – wydawnictwo Mac

Nasz pierwsza propozycja to wspaniała „Wielka księga świat Bożego Narodzenia”, która przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. W jej wnętrzu ukryte są cudowne opowiadania i wierszyki o tematyce świątecznej, które zainteresują każdego malucha. Oprócz tego znajdziecie tam teksty kolęd, które zachęcą Was do wspólnego śpiewania przy wigilijnym stole. Dodatkowo książeczka zawiera wiele ciekawych zagadek, labiryntów i łamigłówek, które pomogą rozwijać wyobraźnię i logiczne myślenie przedszkolaków, a także będą miłą formą spędzenia wolnego czasu.

 

źródło: mac.pl

  1. Gąska Zuzia i pierwsza gwiazdka – wydawnictwo Babaryba

Zuzia to bardzo odważna gąska, która chce zdobyć gwiazdkę na świąteczną choinkę i w związku z tym w Wigilię wyrusza w daleką wyprawę. Oczywiście po drodze spotyka ją wiele niebezpiecznych sytuacji i w końcu gąska wpada w poważne tarapaty. Jednak te wszystkie niespodziewane przygody uświadamiają Zuzi na czym polega prawdziwa przyjaźń i jak wielka i wspaniała jest magia Świąt Bożego Narodzenia. Książka o gąsce Zuzi i pierwszej gwiazdce jest naprawdę wyjątkowa, zawiera wiele oryginalnych ilustracji, które wyglądają jakby były dopiero narysowane. Dodatkową jej zaletą jest dwujęzyczna wersja opowiadania. Maluchy na pewno będą z wielkim zaciekawieniem słuchały przygód tej małej, ale jakże odważnej i dzielnej gąski. Uważajcie tylko żeby same nie wybrały się w poszukiwania świątecznej gwiazdki.


źródło: www.smyk.com

  1. Wierzcie w Mikołaja – wydawnictwo Zakamarki

Naszą kolejną propozycją jest bożonarodzeniowa opowieść z dreszczykiem, która podzielona jest aż na 24 rozdziały. Można rzec, że jest to adwentowa książeczka. Zamiast słodkich czekoladek, każdego dnia czeka na Wasze maluchy inna niesamowita historia. A czy Wy wierzycie w Świętego Mikołaja? A może on jednak naprawdę istnieje? Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia niestety nie zawsze przebiegają tak jak byśmy sobie tego życzyli, co wspaniale opisane jest właśnie w tej książce. Gwiazdy betlejemskie ciągle gasną, choinki gubią igły jeszcze zanim zastaną doniesione do domu, a pyszne ciasta nie udają się nawet perfekcyjnym gospodyniom. Czy to na pewno zwykły zbieg okoliczności…? Przeczytajcie a sami się przekonacie.


źródło: czytam.pl

  1. Boże Narodzenie w Bullerbyn – wydawnictwo Zakamarki

Jeżeli książka „Dzieci z Bullerbyn” skradła serce Waszych maluchów to koniecznie musicie przeczytać im także „ Boże Narodzenie w Bullerbyn”. Dzięki tej książce Wasze dzieci dowiedzą się jak wyglądają zwyczaje świąteczne w Skandynawii. Będą mogły porównać tamtejsze tradycje z tymi panującymi w Polsce. Kiedy w powietrzu unosi się zapach pierniczków wiadomo, że Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Nadeszła więc najwyższa pora, aby dzieci w Bullerbyn zaczęły pomagać w przygotowaniach, oj będzie się działo!


źródło: www.empik.com

  1. Zima na ulicy Czereśniowej – wydawnictwo Dwie Siostry

Nasza ostatnia propozycja dedykowana jest najmłodszym dzieciom. „Zima na ulicy Czereśniowej” to kartonowa książeczka obrazkowa. W książce nie ma tekstu, tylko znajduje się duża a wręcz ogromna ilość ciekawych ilustracji, które potrafią zaciekawić każdego malucha. Nie znacie jeszcze ulicy Czereśniowej? Oj żałujcie! 


źródło: www.taniaksiazka.pl

Mamy ogromną nadzieję, że nasze powyższe propozycje przypadną Waszym dzieciom do gustu. A teraz wyłączcie już komputer i biegnijcie do pobliskiej księgarni, w której czekają na Was te cudowne i wyjątkowe książeczki. 

Zaglądajcie też na blog Rodzicowo.pl po kolejne książkowe propozycje :)


Komentarze


Agnieszka Wąż /

W przyszłości możecie też uwzględnić Dziadka do orzechów - piękna, świąteczna historia :)

Gosia Cedro /

Mamy zamiar kupić Wielką księgę Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że warto

Magdalena /

Boże Narodzenie w Bullerbyn to moja książka z dzieciństwa! Super, że znalazła się w Waszej propozycji ;)