Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rankingi

Wróć
Kategorie bloga
5 najlepszych hoteli na ferie dla rodzin z dziećmi

5 najlepszych hoteli na ferie dla rodzin z dziećmi 4


Ferie zimowe to wspaniała okazja do spędzenia wolnego czasu po za miastem, poza miejscem zamieszkania. Osoby, które planują rodzinny wyjazd najczęściej wybierają górskie klimaty. Przyznajcie sami,  zimowe szaleństwa, spacery po zaśnieżonych pagórkach i przepiękne widoki to naprawdę bardzo kusząca propozycja. Ferie zimowe są wspaniałą okazją do potrenowania umiejętności narciarskich. A jeśli jazda na desce lub na nartach jest Wam obca, najwyższa pora nadrobić zaległości. Planujecie spędzić kilka dni w górach jednak  obawiacie się, że miejsce noclegowe niemiło Was zaskoczy? A przecież nie wyjeżdżacie sami, tylko zabieracie ze sobą ukochanego malucha. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 5 najlepszych ośrodków w polskich górach, które są doskonale przystosowane dla rodzin z dziećmi.

Wszystkie hotele, które są przyjazne rodzinom z dziećmi zebraliśmy dla Was na Rodzicowo.pl.
 

 

Gdzie spędzić ferie zimowe z dzieckiem? 5 najlepszych hoteli w polskich górach

 

1. Hotel Czarny Potok – Krynica Zdrój
źródło: https://www.hotelczarnypotok.pl

Pierwszym obiektem, który naszym zdaniem zasługuje na uwagę jest Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdrój. W hotelu dostępne są wszystkie niezbędne akcesoria dla maluchów, zarówno tych malutkich jak i nieco starszych.  Na terenie obiektu znajduje się kids klub, w którym na Wasze pociechy czeka miedzy innymi basen wypełniony piłeczkami czy też labirynt z tunelami. W hotelu znajduje się także brodzik dla maluchów o wysokości 30 cm, w którym temperatura wody wynosi 30-32C. Oczywiście w restauracji na dzieci czeka specjalne menu, z którego nawet niejadek wybierze coś pysznego. 
Specjalnie dla dzieci w hotelu prowadzone są animacje, które obejmują między innymi: zajęcia plastyczne, eksperymenty, zajęcia ruchowe, muzyczno-taneczne, zajęcia tematyczne. 
Hotel położony jest 900 m od stoku narciarskiego. To prawdziwy raj dla miłośników białego szaleństwa! 

2. Czarny Kamień – Szklarska Poręba


źródło: www.czarny-kamien.pl

A może to właśnie w Szklarskiej Porębie chcielibyście spędzić rodzinne ferie zimowe? Hotel Czarny Kamień z całą pewnością sprosta Waszym oczekiwaniom. Na maluchy czeka kącik zabaw, jednak nieco starsze dzieci również nie będą się nudziły, bowiem sala gier wyposażona jest w konsolę xbox –one, piłkarzyki czy też stół do ping-ponga. Pamiętajcie jednak, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci. Dlatego kiedy mąż będzie spacerował z dzieckiem po świeżym powietrzu, wybierz się do strefy wellness, w której poczujesz się jak w niebie.

3. Sunny Hill – Karpacz


źródło: fanpage Rezydencja Sunny Hill

W tym roku to właśnie w Karpaczu planujecie spędzić ferie zimowe? Jeśli tak możecie zatrzymać się w Rezydencji Sunny Hill, która dostosowana jest dla rodzin z dziećmi. W hotelu znajdziecie wszystko, co potrzebne jest podczas pobytu nawet z niemowlakiem. Łóżeczko, krzesełko, nocnik, podgrzewacze do butelek, przewijak a nawet pojemnik na brudne pieluchy – to wszystko otrzymacie zupełnie nieodpłatnie. Pamiętajcie jednak o wcześniejszym poinformowaniu obsługi recepcji. Na terenie obiektu znajduje się także przytulny pokój zabaw, który cieszy się dużą popularnością pośród najmłodszych gości.  

4. Hotel Nosalowy Dwór – Zakopane


źródło: www.nosalowy-dwor.eu

Jeśli ferie zimowe chcielibyście spędzić w Zakopanem możecie zatrzymać się w Hotelu Nosalowy Dwór, w którym na Wasze dzieci czeka wiele wspaniałych atrakcji. Spektakle teatrzyku Kultuleska czy też ciekawe animacje umilą maluchom czas. W hotelu znajduje się także strefa Wellness and SPA, która została stworzona z myślą o rodzicach. Chwila relaksu i odpoczynku należy się przecież każdemu. A dzieci, które umieją pływać, oczywiście pod okiem rodziców mogą popływać w basenie. W hotelu możecie także wypożyczyć wózek dla dziecka, co dla wielu rodzin może być dużym udogodnieniem. Z myślą o najmłodszych gościach hotel przygotował specjalne menu dla dzieci, a także kącik zabaw. W pobliżu kompleksu znajdują się stoki narciarskie, na których Wasze pociechy będą mogły uczyć się jazdy na nartach bądź na desce. 

5. Hotel Klimczok - Szczyrk


źródło: www.klimczok.pl

Szczyrk, to miasto które często odwiedzane jest przez wielu turystów. A niedaleko Szczyrku, w miejscowości Szczyrk Biała znajduje się piękny Hotel Klimczkok, który przystosowany jest dla rodzin z dziećmi. W obiekcie znajduje się figlopark, w którym na maluchy czekają labirynty, zjeżdżalnie, tor przeszkód jak i basen pełen piłeczek – niesamowita moc atrakcji. Podczas zimy w hotelu otwarte jest Skiprzedszkole Eskimoski, które zapewnia profesjonalną naukę jazdy na nartach już najmłodszym gościom.

Jeśli jeszcze nie zarezerwowaliście noclegu na ferie zimowe, czym prędzej podejmijcie decyzję. Bowiem niedługo najfajniejsze oferty będą już niedostępne. Życzymy Wam udanego wypoczynku!


Komentarze


Wioleta Wypych /

Ja Polecam jeszcze Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej. Dla rodzin z dziećmi jest idealny ????

Agnieszka Wąż /

Hotel Nosalowy Dwór – Zakopane - szczerze polecam !

Maja Szczukiewicz /

Czarny Potok - byliśmy, rodzinka zachwycona a my wypoczęci. polecam

Magdalena - Maja Szczukiewicz /

Hotel wygląda super. Jeśli tylko maja terminy na ferie wybierzemy się - sprawdzimy :) W górach zawsze jest co robić.