Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Rozwój dziecka

Wróć
Kategorie bloga
10 rzeczy, które zaskoczą Cię w… noworodku

10 rzeczy, które zaskoczą Cię w… noworodku


Jeśli właśnie spodziewasz się pierwszego dziecka, to na pewno już mnóstwo razy zastanawiałaś się, jak będzie wyglądała chwila, gdy w końcu weźmiesz je na ręce. Czy będzie duże? Będzie płakało czy spokojnie zerkało? Czy natychmiast zechce pić mleko z twojej piersi? Cóż, tego absolutnie nie wiemy. Ale mamy inne ciekawostki związane z noworodkiem, które warto znać.

1. Twoje dziecko będzie miało dziwny kształt głowy

Nie taki kulisty, jak dobrze ci znany kształt, ale raczej zaskakująco jajowaty. Kiedy go zauważysz, nie panikuj – to norma. Noworodek ma ruchome kości czaszki, a wszystko po to, aby duża główka mogła dopasować się kształtem do kanału rodnego. Gdyby tak nie było, poród nie byłby możliwy. Zatem twoje dziecko może mieć „dłuuugą” głowę i nie jest to powód do niepokoju. Już następnego dnia malec będzie prezentował się inaczej!

2. Owłosienie na pleckach i ramionach

Często mówi się „gładki jak pupcia noworodka”, a nie „gładki jak plecki noworodka” i uwierz – jest w tym sens. Wspomniane włoski nazywane są „meszkiem płodowym” i w żadnym wypadku nie są niepokojącym zjawiskiem. Mogą być imponująco długie i ciemne, ale wytrą się w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia malca. Nawet nie zorientujesz się, kiedy.

3. Duże piersi

Jeśli spodziewasz się, że klatka piersiowa twojej pociechy będzie zupełnie płaska, to możesz przeżyć mały szok – zwłaszcza, gdy „piersi” zaczną pojawiać się dopiero kilka dni po urodzeniu się dziecka. Niemniej, niewielki obrzęk brodawek sutkowych (a nawet delikatny wyciek płynu) nie jest zagrożeniem dla zdrowia noworodka. To efekt działania twoich hormonów, z którymi maleństwo miało cały czas kontakt. Szybko zejdzie.

4. Duże jąderka

Zupełnie nieproporcjonalne do reszty ciała! Możesz poczuć lęk, czy wszystko jest ok (nie piszą o tym we wszystkich przewodnikach dla rodziców) ale jest to zupełnie prawidłowe zjawisko. Małe jajeczka wkrótce rzeczywiście staną się małe, ustąpi także zaczerwienienie.

5. Duża łechtaczka

Jak wyżej – to efekt działania hormonów. Nie przejmuj się, gdy ta część ciała twojej córki będzie trochę powiększona, ponieważ taki stan nie będzie trwał długo. Może się nawet zdarzyć, że z pochwy dziewczynki wypłynie odrobina wodnistej, różowej wydzieliny. Dla swojego spokoju porozmawiaj o tym z lekarzem, ale to fizjologiczne zjawisko.

6. Złuszczająca się skóra

Istnieje powszechny pogląd, że skóra łuszczy się głównie u dzieci „przenoszonych”, ale to nieprawda. Prawdą jest natomiast, że może to nastąpić u twojego dziecka… albo i nie. Ważne jest to, aby w okresie łuszczenia się skóry mocno nawilżać skórę maluszka, najlepiej emolientami.

7. Łuski na głowie

Nieestetyczne i niepokojące, ale w rzeczywistości zupełnie typowe. Łuski na główce noworodka to nic innego, jak pospolita ciemieniucha, którą należy starannie natłuszczać. Niestety, u niektórych dzieci ma tendencję do nawracania albo pojawia się dopiero kilka tygodni po porodzie. Jeśli nie będziesz mogła się jej pozbyć – poproś o poradę pediatrę.

8. Wybroczyny i otarcia

Cóż, niektóre mamy są naprawdę zaskoczone, gdy zamiast ślicznego, gładkiego bobaska rodzi się czerwony z wysiłku malec, którego skórę „zdobią” liczne nieliczne wybroczyny i otarcia. Pamiętaj jednak, że twoja pociecha ma za sobą długą drogę, a te ślady to jej pamiątki. Wkrótce zniknie większość z nich.

9. Maź

Zauważysz jej całe mnóstwo, gdy bezpośrednio po porodzie maleństwo zostanie położone na twoich piersiach. Później zostanie częściowo starta przez położne, ale w pachwinach na pewno jej trochę zostanie. Przez długi czas stanowiła cenną ochronę skóry twojego dziecka, teraz jednak spokojnie pozbędziesz się jej podczas pierwszej kąpieli.

10. Charakterystyczny zapach

Gdy już wszystko się uspokoi, zostaniesz przewieziona na oddział położniczy. Zaczniesz „na spokojnie” zachwycać się maluszkiem – głaskać go, mówić do niego, wąchać. I wtedy poczujesz, że twoje dziecko pachnie… no cóż, raczej kwaśno i dziwnie. To zapach twojego ciała i zapach porodu. Może i nie jest najprzyjemniejszy, ale oznacza jedną, bardzo ważną rzecz – masz to wszystko już za sobą!

Pierwszy poród to dla Ciebie nowość, więc wiele rzeczy może cię zaskoczyć. Nie musisz jednak od razu obawiać się najgorszego, bo wiele z tych zjawisk to normalność. A przecież mogłaś nie wiedzieć, bo nie wspomniano o tym w szkole rodzenia. Daj sobie czas.


Komentarze